facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

We zijn heel blij dat Christian Hulzebos bereid is om de taak van diaken op zich te nemen.
In de dienst van 24 maart wordt hij bevestigd.
In dezelfde dienst nemen we afscheid van Antje Graaff als ouderling-scriba.

Informatie over ziekte en verhuizing van gemeenteleden

Tijdens de gemeente-oploop werd de vraag gesteld waarom de gemeente niet wordt geïnformeerd over ziekte of verhuizing van een van de leden, bijvoorbeeld door de informatie hierover in Kerk in Stad te zetten. Een begrijpelijke vraag want we hebben immers met elkaar tot taak om naar elkaar om te zien. Toch is het niet mogelijk om dit type informatie zomaar te delen. De eerste reden daarvoor is een heel formele. Het mag wettelijk niet. Sinds de invoering van de AVG (mei 2018) mag er geen informatie over personen worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het betreft. Los van deze formeel wettelijke reden is het ook zo dat niet iedereen het prettig vindt dat algemeen bekend wordt gemaakt dat er iets aan de hand is. We hebben hier een oplossing voor gevonden door mensen die (langdurig) ziek zijn te vragen of ze het op prijs stellen dat dit in de gemeente kenbaar wordt gemaakt. Van deze personen ligt er achter in de kerkzaal een kaartje met naam en adres, zodat gemeenteleden die dat willen hen een kaartje kunnen sturen of hen kunnen bezoeken. Informatie over verhuizing kan in Kerk in Stad worden opgenomen, maar alleen als degene die verhuist daar zelf het initiatief toe neemt.
Nynke van Ravels

DIAKONAAT

Op weg naar Pasen: Een nieuw begin
Dit jaar is de veertigdagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen.
In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk op Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda (7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan (21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.

RondomBaba1Presentatie Stichting ‘Rondom Baba’

Op 17 maart a.s. zal mevrouw Yvonne Gerner van de Stichting ‘Rondom Baba’
tijdens de gezamenlijke dienst van Nieuwe kerk, de Fontein en de Bron een korte presentatie houden over het project Here Bugu van de stichting in Mali. Zoals u eerder in KIS hebt kunnen lezen beoogt het project duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting bestaat sinds 2007 en wordt in Mali door de drijvende krachten Mamadou Traore (Baba) en de Nederlandse Yvonne Gerner gedragen.
Here Bugu, hetgeen “plaats van vrede” betekent, is een woon- en werkgemeenschap in Mali, waar getracht wordt om door opleiding en werk in combinatie met cultuurverandering, de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. In de periode van 2008 tot nu groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand- en stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase.

Lees meer...

GasthuisGroningenHospice Gasthuis Groningen; doel derde collecte

Zondag 10 maart is het begin van de 40 dagen tijd
In de periode van 10 maart tot en met 21 april, eerste Paasdag houden we een 3e collecte
Deze 3 e collecte is bestemd voor het Hospice/ Gasthuis in Groningen
Op zondag 10 maart zal Willemien Lenstra, medewerkster bij het Hospice ons direct na de dienst hier iets over vertellen met ondersteuning van een flimpje.
Het Hospice is een kleinschalig bijna thuis-huis wat plek biedt aan max 6 gasten.
Iedere gast kan hier op de door hem of haar gewenste manier de laatste levensfase doorbrengen, waarbij nagenoeg alles mogelijk is.
De werkgroep Diaconie beveelt deze collecte van harte bij jullie aan.
Namens de Diaconie Immie Hoekstra

Op weg naar Pasen: Een nieuw begin

Dit jaar is de 40-dagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen.
In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk in Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda(7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan(21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.

Lees meer...

muzieknotenprojectkoor Goede week en Pasen 2019

Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen.
We nodigen je van harte uit om mee te zingen in het Projectkoor voor de Goede week en Pasen.
We gaan zes keer oefenen en worden begeleid door Peter Rippen en Vincent van Ravels.
Het eerste overleg voor deze vieringen heeft al plaats gehad er beginnen zich al contouren af te tekenen. We willen een koraal uit de Mattheuspassion gaan zingen en ook een heel nieuw lied “Opnieuw geboren, opgestaan” . Het worden bijzondere avonden.
Doe je mee? Elke stem kan meedoen, maar we zoeken vooral een paar goeie sopranen.
Repetities vrijdagavond: 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april van 20.00 uur tot 22.00 uur met korte pauze koffie / thee in kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen
Het koor staat onder leiding van Peter Rippen en Vincent van Ravels.
Geef je op door mij even te mailen. 
Hartelijke groet, Marjanne Binsbergen

Bevestiging ambtsdrager 10 februari

Op 10 februari zal Lettie Oostinga bevestigd worden als ouderling, met de bijzondere opdracht van scriba.
Het bleek lastig een geschikte datum te vinden voor de bevestiging. Vandaar deze late aankondiging.
In deze dienst zullen we tevens de Maaltijd van de Heer vieren.
Antje Graaff

“Gemeente-oploop”

Van tijd tot tijd praten we graag alle gemeenteleden even bij over waar we in de kerkenraad mee bezig zijn en wat er verder speelt binnen de gemeente. Dat doen we in de vorm van een zgn. gemeente-oploop. De eerst-volgende gemeente-oploop vindt plaats op 24 februari, na de dienst.
Onderwerpen die we gaan behandelen zijn om te beginnen het beleidsplan van onze wijkgemeente. Dit plan is opgesteld mede als input voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen.
Verder willen we iedereen informeren over een kleine wijziging in de vormgeving van de diensten in de Bron.
Een ander onderwerp dat we aan de orde willen stellen is wijn en/of druivensap tijdens het avondmaal. We gebruiken sinds het begin van onze gemeente druivensap. Er is nu het voorstel om voortaan (ook) wijn bij het avondmaal te hebben. Daar willen graag de mening van de gemeente over weten.
Kortom reden genoeg om op 24 februari na de dienst deel te nemen aan de gemeente-oploop!
Nynke van Ravels

rondom babaZWO project rondom Baba

As zondag is er een ZWO tafel met lekkers, kaarten en spulletjes in het teken van Valentijn.
De opbrengst is voor het gezamenlijke ZWO project; Stichting rondom Baba in Mali.
We nodigen jullie van harte uit om langs onze tafel te komen
Lettie, Abra, Hilly en Immie

Week van Gebed voor de eenheid van christenen.

Zondag 20 januari (de Bron) en 27 januari (Nieuwe Kerk).
Van 20 tot en met 27 januari is er de jaarlijkse terugkomende Week van Gebed voor de eenheid van christenen. We vieren dat al enige jaren samen met Damsterboord en de Walfriedgemeenschap. Dit jaar komen we samen in de Bron op zondag 20 januari, aanvangstijd 10.00. Voorgangers zijn Lidy van Duinen, Jan Wilts en Alberte van Ess. Er is ook kindernevendienst. Het thema is: recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep scherpt de week van gebed de blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Deze woorden spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. Zij hebben dit jaar het materiaal voorbereid.
De gezamenlijke dienst die we maandelijks met de Fontein en de Nieuwe Kerk houden, verplaatst daardoor voor deze keer naar de vierde zondag, de 27e. Op die zondag gaan we naar de Nieuwe Kerk. De dienst begint om 9.30.
Alberte van Ess