facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

dienst 10 09 20171090381Alberte van Ess weer ‘op de kansel’

“Langzaamaan” schreef Alberte in de vorige KiS. Omdat ze nog verder moet herstellen zal ze voorlopig één dienst per maand voor haar rekening nemen. Maar afgelopen zondag 10 september was ze er weer helemaal, en in een goed gevulde kerk! Daar zijn we in De Bron heel blij mee, in de eerste plaats voor haar zelf. In driekwartjaar hebben gemeenteleden veel opgevangen, maar het is fijn dat ze “terug” is. We zullen natuurlijk samen met haar nog wel aan energiebeheer blijven doen. Alberte, welkom terug!
Idso Wiersma

Zomervieringen in De Bron

Afgelopen zondag, 27 augustus was er in De Bron de laatste van zes zomervieringen. Ook in De Fontein en de Nieuwe Kerk was het thema van de zomervieringen ‘God ontmoeten in Paulus’. In De Bron zijn de vieringen voorbereid door een flink aantal gemeenteleden, die in tweetallen voorgingen in de diensten. Zo kreeg elke viering een eigen kleur, naast enkele gezamenlijke kenmerken die in alle diensten terugkwamen. Veel foto’s zijn er in de zomer niet gemaakt – ook de fotografen hadden ‘vakantie’ – en de redactie heeft ook geen schriftelijk verslagje binnengekregen. Misschien komt dat nog?

Langzaamaan...

Als ik dit schrijf ben ik net terug van de dienst in de Bron met aansluitend thee en koffie. Fijn om weer de bekende gezichten te zien. En om lief en leed met elkaar te delen. De verbondenheid binnen de Bron heb ik wat dat betreft ook zelf aan den lijve mogen ervaren, de afgelopen maanden.
Deze zondag was alweer de laatste zomerviering, die uitstekend werd vormgegeven door gemeenteleden.
Zelf hoop ik 10 september weer voor te gaan. Omdat ik nog steeds moet herstellen zal ik eerst één dienst in de maand voor mijn rekening nemen, zodat er ook nog energie overblijft voor andere werkzaamheden. Na overleg met de cardioloog heeft de bedrijfsarts met mij een schemaatje opgesteld om langzaamaan weer te kunnen opbouwen.
Ik kijk ernaar uit met de start van het nieuwe kerkelijk seizoen ook zelf weer de draad op te pakken.
Alberte van Ess

startweekprogrammaStartweek: 9 t/m 17 september 2017

Het programma voor de gezamenlijke startweek van Stad-Noord in de tweede week van september is nog niet helemaal rond, maar gaat er ongeveer als volgt uitzien:
Zaterdagavond 9 september: Activiteit oudere jeugd: dropping/speurtocht.
Woensdag 13 september: Openingsvesper en bloemschikken. Overdag kan er soep gegeten worden in alle drie de kerken.
Donderdagavond 14 september: Buitenactiviteit, Pelstergasthuis, Synagoge, Kaasproeverij
(eigen bijdrage 5 euro).
Vrijdagavond 15 september: Luthers foodfestival (eigen bijdrage p.p. 5 euro; 15 euro voor een gezin.
Zaterdagmiddag 16 september: Jeugdprogramma. ’s Avonds spannend Roege Bosspel.
Zondag 17 september: Startzondag. Kerkdienst; na de dienst kraampjes met presentatie werkgroepen. Eventueel lunch na de dienst.
We zoeken nog mensen die mee willen helpen bij het bloemschikken en voor het koken. U kunt zich opgeven bij mij.
Groeten, Erik Postma
Klik op hier voor het hele programma.

klik hier voor de poster met daarop alle activiteiten.

Zomervieringen

De komende zes vieringen in de Bron zijn voorbereid door een groep gemeenteleden. Net als in de wijkgemeentes van de Nieuwe Kerk en de Fontein staat de apostel Paulus centraal in de zomervieringen. Paulus, schrijver van een flinke hoeveelheid brieven die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, heeft bij moderne gelovigen niet een onverdeeld gunstig imago. Mede aan de hand van een boekje van Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, onderzoeken we in hoeverre dat terecht is. Het boekje ‘God ontmoeten in Paulus’ geeft een verfrissende kijk op de Romeinse Jood uit Zuid-Turkije.
Op zondag 23 juli beginnen we met het bekende bekeringsverhaal uit Handelingen 9. Christien de Ruiter en Agnes de Vos hebben de viering als thema meegegeven: ‘Wie zijn ogen niet kan gebruiken, moet leren met zijn hart te zien.’

Lees meer...

Afscheid kindernevendienst

Op 9 juli a.s. nemen Kelly en Eva afscheid van de kindernevendienst. Zij zetten hun schoolloopbaan voort op het voortgezet onderwijs.
Het is tegelijkertijd het voorlopige afscheid van de kindernevendiensten in de Bron. Vrijwel vanaf het begin van de Samen op Weggemeente Beijum heeft de kindernevendienst een vertrouwde plek gehad in de liturgie. Op de orde van dienst werd de dienst vermeld als ‘voor jonge oren’.
Dit is echter geen definitief afscheid. De huidige leiding (Jantien Dam, Betsy de Jong, Betsy AB en Christian Hulzebos) zijn bereid bij speciale diensten zoals bijvoorbeeld Pasen alsnog een kindernevendienst te organiseren. De kaars die bij deze diensten hoort, blijft dan ook zijn plek op de viertafel houden .
Daarnaast blijft Betsy AB lid van de stedelijke jeugdwerkgroep.
Ruud van Erp

Zondag 4 juni, Pinksteren 2017

Wat zouden we gaan beleven met elkaar op deze feestzondag? Deze dag van het feest van de Geest. De afloop van Pasen. Word ik geraakt? Komen we in ‘in vuur en vlam’?
Wordt er een taal gesproken die ik versta?
Ik zit stil te wachten. Om mij heen wordt er gepraat en gelachen. Mensen ontmoeten elkaar.
Gemengde gevoelens heb ik. Feest? Maar er is zoveel te huilen. Dat kan me zomaar ineens overvallen. Waarom tranen? Is het de worsteling om het uit te houden in je leven? Of het verdriet van gemis. Gemis van iets of van iemand.
Maar let op: het wordt stil! We gaan beginnen.
Gemeenteleden verzorgen met elkaar deze Pinksterviering (onze dominee is nog aan het revalideren). Het verhaal van Ruth, dat is wat vandaag wordt gelezen en gezongen. Als één van de tien mooiste Bijbelverhalen van de Groningers.

Lees meer...

Zondag 9 Juli 2017 de ZWO Zomertafel.

Op 9 juli as heeft de ZWO weer een actie voor het project : The Future in Our Hands.
De opbrengst gaat naar de 175 kinderen in Gambia om de mogelijkheid te krijgen om naar school te gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind naar school. Dus alle beetjes helpen. Ook is het bedoeld voor ondersteuning van de medische post.
U kunt uw bijdrage leveren door wat zomerspulletje af te nemen en wat lekkers te kopen voor bij de koffie. Helpt u ons mee?

Immie Hoekstra, werkgroep Diakonie/ZWO

Gezamenlijk ZWO-project

Presentatie van het gezamenlijk project van de ZWO van De Nieuwe Kerk, De Fontein en De Bron op 18 juni in de Nieuwe Kerk.
Stichting The Future in our Hands is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een school en een medische post voor de lokale bevolking. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede opleiding krijgen en de hele bevolking medische zorg.
Dit project wordt nu ondersteund door alle drie de kerken. We gaan ons door gezamenlijke acties en extra acties bij de eigen kerken inzetten om dit project het komende jaar en misschien langer (De Bron en De Nieuwe Kerk zijn nog maar net begonnen) te ondersteunen. Op 18 juni geven we een korte presentatie over de stichting na de dienst.

Lees meer...

Taizéviering in De Bron

‘Laudate Omnes Gentes’ (‘Alle volken loof de Heer’) is één van de bekende liederen uit de geloofsgemeenschap Taizé. Op 11 juni is er een Taizédienst in de Bron. Deze oecumenische viering is in verband met Pinksteren verschoven naar de tweede zondag van de maand. De dienst is voorbereid met Lexia Koch, Nynke en Vincent van Ravels en Lettie Oostinga. Het belooft een dienst te worden met mooie liederen, meditatieve stiltes en treffende teksten!
U bent van harte welkom, de dienst begint om 10.00 uur.
Namens de werkgroep Oecumenische Vieringen, Lettie Oostinga

Rijstactie een succes!

Rijstactie voor Here Bugu ( Plaats van Vrede) , Mali, een initiatief van de Nederlandse Yvonne Gerner en de Malinees Mamadou (Baba) Traoré. U heb in KIS van 25 maart het artikel kunnen lezen van Agnes de Vos ( Kerk Actief) waarbij ze ons uitgebreid heeft geïnformeerd. In de veertigdagentijd is er in de Bron geld ingezameld tijdens de 3e collecte en samen met de opbrengst van de sobere maaltijden heeft dit een bedrag opgeleverd van 841,20 euro.
Een zak rijst van 100 kg kost 68 euro. We hadden het streven van 10 zakken, maar dit is ruimschoots gehaald, zoals u uit kunt rekenen. We kunnen hiermee 12 zakken en een beetje doneren, uiteraard in de vorm van geld, de rijst komt uit Mali zelf. Fantastisch, iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Mocht u nog meer willen weten over de stichting dan kunt u dat lezen op de website
www.rondombaba.nl en op de blog van Yvonne Gerner; rondombaba.blog-spot.nl