bloemengroetBloemengroet

Met de bloemen die op zondag op de tafel staan, brengen we na de dienst aan iemand een groet vanuit de gemeente.
Door middel van bloemen feliciteren we mensen, laten we ons meeleven blijken in een moeilijke periode van iemands leven of bedanken we iemand die zich bijvoorbeeld al jaren inzet voor de kerk.

Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen van mensen te noemen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan de coördinator van de bloemengroet of aan één van de ambtsdragers. U kunt zelf ook meewerken aan de bloemengroet door een paar keer per jaar de bloemen te verzorgen en ze na de dienst naar iemand toe te brengen. 

Bloemengroet coördinatie: Gera Berends, email tel. 06-33763484

qr code bloemengroet

 

Voor een bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet kunt u gebruik maken van deze QR-code of u kunt een bedrag overmaken op rekening NL38 RABO 0325 1920 65 t.n.v. Werkgroep Diaconaat De Bron