diaconaatDiaconaat - de dienst van breken en delen


Diaconie is ‘de dienst van breken en delen’ in praktische zin. In de visie van de Werkgroep Diaconaat is dit een zaak van de hele gemeente.Daarom richt de Werkgroep Diaconaat zich op bewustmaking onder de gemeenteleden vande materiële en financiële noden in de wereld op diverse schaalniveaus.De Werkgroep ziet diaconaat als het opkomen voor mensen die om welke reden dan ook in een noodsituatie zijn geraakt, ver weg en dichtbij, kerkelijk en niet-kerkelijk. Daar waar mogelijk wil zij hulp verlenen en daar waar wenselijk noodsituatie(s) aan de kaak stellen bij de verantwoordelijke instanties en de politiek. Dat houdt onder andere ook in dat de Werkgroep de politiek volgt (lokaal, landelijk en internationaal) wanneer zaken als mensenrechten, rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, milieu, oorlog en vrede in het geding zijn. Daarnaast zoekt de Werkgroep naar vormen om als kerk present te zijn in de wijk.
Naast haar taken in de eredienst houdt de Werkgroep Diaconaat zich bezig met o.a.:stille hulp, vluchtelingenwerk, ZWO (subwerkgroep), Amnesty International, acties in het kader van Kerk in Actie, andere (spontane) acties, en wijkgerichte activiteiten.
Voor meer informatie kunt u mailen naar werkgroep diaconaat

ZWO project De Bron (sept 2022 tot en met aug 2024)

Voor de komende twee jaren willen we samen met De Fontein en de Nieuwe Kerk ons gaan inzetten voor de stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana.
De stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets voor kansarme, jonge vrouwen doen. De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken. In 2019 is de stichting met een modevakschool voor vrouwen begonnen. De eerste 23 studenten van
deze driejarige opleiding zijn dit jaar afgestudeerd. Sinds 2021 wordt er ook een halfjaarlijkse cursus tassen en sieraden maken, aangeboden. De gemaakte producten worden verkocht. Met de opbrengsten proberen ze de onkosten te drukken. 18 studenten studeren dit jaar af. In 2022 werd de cursus banketbakker gestart. De stichting helpt de afgestudeerde vrouwen aan werk. Ook steunt zij een twintigtal kinderen bij het volgen van een basis- en middelbare schoolopleiding. Verder is er veel aandacht voor
vrouwenemancipatie. Met onze acties, collectes en donaties willen wij de stichting financieel steunen. De ontvangen gelden worden o.a. besteed aan cursusmateriaal, studentenuniformen, docentensalaris en ziektekostenverzekering.
Helpt u ons mee?
Namens ZWO De Bron: Lettie Oostinga, Abra Havinga, Hilly Bennink en Immie Hoekstra

{gallery}stories/2023/diconaat-2023{/gallery}