financien en beheerFinanciën en beheer

Om als kerk te kunnen functioneren is (veel) geld nodig. Geld om de dominee te betalen, geld om het kerkgebouw te onderhouden, geld om de verwarming en de verlichting in de kerk te kunnen laten branden, kortom geld om van alles mee te betalen wat nodig is om als kerkelijke gemeente te kunnen functioneren.

Om het geld binnen te krijgen en te beheren bestaat de werkgroep financiën. De werkgroep financiën werkt onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en tevens onder de verantwoordelijkheid van het stedelijk College van Kerkrentmeesters, zeg maar de werkgroep financiën voor de hele stad.

Verreweg het meeste geld komt binnen via de actie Kerkbalans die jaarlijks in januari wordt gehouden. De werkgroep zorgt er voor dat alles zodanig is geregeld dat zo’n 40 vrijwilligers bij bijna alle adressen uit het kerkelijk bestand langsgaan om de enveloppen voor kerkbalans te bezorgen en later weer op te halen. Daarnaast komt er geld binnen uit bijvoorbeeld collecte-opbrengsten en rente.Het is echter al meerdere jaren zo dat we als kerk (zowel in onze wijk als in de stad als geheel) meer geld uitgeven dan dat we ontvangen waardoor jaarlijks op de reserves (die er nu nog wel zijn) moet worden ingeteerd. 
De grotere uitgaven (salaris van de predikant en onderhoud van het gebouw) verlopen rechtstreeks via de stedelijke kas. Vanuit de stedelijke kas vragen wij jaarlijks zo’n 5000 euro voor onze wijkactiviteiten, daarnaast zorgen we zelf nog voor een kleine 2000 euro aan eigen inkomsten (collecten en giften voor het wijkwerk en rente- en huuropbrengsten).
Het beheer en onderhoud van het gebouw is toevertrouwd aan de beheerdersgroep. Deze groep valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep financiën. Ze zorgen voor kleine reparaties en regelen dat de grotere onderhoudsklussen op de agenda komen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het gebouw in de juiste staat is voor de diverse gebruikers en activiteiten: een vergaderzaal klaarzetten, koffie en thee zetten, de deur openen voor vergaderingen, de benodigde inkopen doen, de handdoekjes in de wc regelmatig verversen en ga zo maar door, maar ook het regelmatige contact met de school over het gebruik van de schoollokalen, en nog veel meer.
Ten slotte is er een kostersgroep van ongeveer 10 personen. Deze groep mensen zorgt er bij toerbeurt voor dat:
- vóór de kerkdiensten alles in de kerkzaal en de foyer op orde is
- tijdens de dienst koffie, thee en ranja wordt klaarzet
- en na de dienst de kerkzaal en foyer weer geschikt zijn voor het doordeweekse gebruik.
De kostersgroep wordt aangestuurd vanuit de beheerdersgroep. 

Een eventuele financiële bijdrage voor het wijkwerk zien we graag tegemoet op bankrekeningnummer NL75SNSB0902292323  t.n.v. PKN-Wijkgemeente “de Bron”. 
Voor meer informatie kunt u mailen met financien@pkndebron.nl"