diaconaatDiaconaat - de dienst van breken en delen


Diaconie is ‘de dienst van breken en delen’ in praktische zin. In de visie van de Werkgroep Diaconaat is dit een zaak van de hele gemeente.Daarom richt de Werkgroep Diaconaat zich op bewustmaking onder de gemeenteleden vande materiële en financiële noden in de wereld op diverse schaalniveaus.De Werkgroep ziet diaconaat als het opkomen voor mensen die om welke reden dan ook in een noodsituatie zijn geraakt, ver weg en dichtbij, kerkelijk en niet-kerkelijk. Daar waar mogelijk wil zij hulp verlenen en daar waar wenselijk noodsituatie(s) aan de kaak stellen bij de verantwoordelijke instanties en de politiek. Dat houdt onder andere ook in dat de Werkgroep de politiek volgt (lokaal, landelijk en internationaal) wanneer zaken als mensenrechten, rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, milieu, oorlog en vrede in het geding zijn. Daarnaast zoekt de Werkgroep naar vormen om als kerk present te zijn in de wijk.
Naast haar taken in de eredienst houdt de Werkgroep Diaconaat zich bezig met o.a.:stille hulp, vluchtelingenwerk, ZWO (subwerkgroep), Amnesty International, acties in het kader van Kerk in Actie, andere (spontane) acties, en wijkgerichte activiteiten.
Voor meer informatie kunt u mailen naar werkgroep diaconaat