facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit De Bron 17-04-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Afgelopen week heb je vier diensten van de Paas-cyclus kunnen volgen via ons YouTube kanaal. We hebben gezien en gehoord dat dit zeker voorzag in een behoefte en dat veel mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om op deze manier de diensten rond Pasen, elk in zijn/haar eigen ruimte maar toch met elkaar, te beleven.
We zijn aan het bedenken hoe we vaker op een dergelijke manier vorm kunnen geven aan de vieringen. Zo is er op 26 april een dienst met inbreng van de kinderen die te beluisteren zal zijn en de oecumenische dienst van 3 mei zal met beeld en geluid worden uitgezonden. Om alles een beetje overzichtelijk te houden, informeren we je per week over de dienst van de eerstvolgende zondag.
En als er een dienst wordt uitgezonden, wordt er die week geen zondagsbrief met overweging verzonden.
Dan nu over de dienst van aanstaande zondag, 19 april, de derde zondag van de maand.

Lees meer...

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 5 april 2020.

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Met enige regelmaat klinkt de Mattheuspassion door onze huiskamer de afgelopen tijd, bij gebrek aan. Ja, ook wij hadden kaarten voor een voorstelling, net als vele anderen. Want wie wordt er niet geraakt door dit weergaloze muziekstuk. Het maakt niet uit, of je nu gelovig bent of niet, veel of weinig verstand hebt van klassieke muziek. Bij een van de laatste afleveringen van ‘de wereld draait door’ was onze beroemde dirigent Jaap van Zweden te gast. Gestrand door Corona in zijn eigen vaderland. Niks geen uitvoeringen in New York, zijn huidige standplaats. Als muziekstuk koos hij misschien wel de meest geliefde aria van de Mattheuspassion: Erbarme dich. Die wordt gezongen vanuit het perspectief van Petrus. Deze leerling van Jezus had onvoorwaardelijke trouw beloofd aan Jezus, maar zijn leermeester voorspelt dat Petrus hem die nacht, voordat de haan kraait, drie keer zal verloochenen. En dat gebeurt: Petrus ontkent drie keer dat hij Jezus kent, terwijl Jezus gevangen is genomen en in nood verkeert. Dan kraait de haan en beseft Petrus zijn verraad. Precies na dat heftige moment laat Bach een aria klinken waarin het onnoemelijke verdriet en de ondraaglijke spijt van Petrus tot uitdrukking komt.

Lees meer...

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 29 maart 2020.

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Wat zou u als eerste doen, als deze ellende met corona voorbij is. Iets wat nu niet kan. Ja, u mag het helemaal zelf invullen, want dat zal vast en zeker per persoon heel verschillend zijn. En wie weet is het wel iets waarvan u zich voor deze crisis nauwelijks bewust was dat het u zo dierbaar was. Soms kun je iets weer enorm gaan waarderen, als je het noodgedwongen gemist hebt.
De psalm die deze zondag kleurt zingt daar ook over. Een liedje van verlangen: psalm 43. De dichter daarvan verlangt intens terug naar de dagen van weleer. Hij wil terug naar de tempel en de fantastische diensten, die hij daar vroeger mocht meevieren. Hij vraagt, hij bidt tot God dat Hij hem daarheen wil geleiden:

“Zend uw licht en uw waarheid;
Laten zij mij geleiden,
en brengen naar uw heilige berg
naar de plaats waar uw woont,
zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot God mijn hoogste vreugde.”

Lees meer...

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 22 maart 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Nog geen maand geleden was ik ook bezig met een brief aan jullie allen, in verband met het 40-jarig jubileum van de Bron. Een soort van herderlijk schrijven als een alternatieve invulling van de overweging. Aan het einde had ik de euvele moed jullie op te roepen tot een heilige kus, naar analogie van de oproep van mijn oud collega Paulus. Er ontstond een soort van heilige chaos, passend bij de Bron. Ik zou er nu voor worden opgepakt.

De brief aan jullie was een eigentijdse verwerking van de brief aan de Korintiërs, met als centrale tekst dat wij als gemeente een aarden pot zijn voor de schat, die het evangelie is. Daarmee doelend op onze kwetsbaarheid. De bedreigingen die ik toen opsomde verdwijnen in het niet vergeleken bij de grote bedreiging van nu: een onzichtbare vijand die nietsontziend in onze samenleving zijn slachtoffers maakt. We zijn heel kwetsbaar gebleken.
Niets vermoedend van wat ons boven het hoofd hing memoreerde ik vervolgens dat die kwetsbaarheid ons niet vreemd is. Dat die eigen is aan die schat, de boodschap van liefde.
Want daarin ligt immers nu onze kracht in deze crisis die onze samenleving teistert. Dat wij weet hebben van onze kwetsbaarheid en het als onze taak en opdracht beschouwen om te zien naar de kwetsbaren onder ons, omdat God heeft omgezien naar de mens. En als de Bron zijn we een relatief kleine gemeenschap die hopelijk nog enigszins het overzicht heeft naar wie ons zorgen moeten uitgaan. Als u graag uw steentje wil bijdragen en bijvoorbeeld een kaartje wil sturen kunt u zich wenden tot het secretariaat. Ook kan je daar zelf adressen doorgeven van mensen naar wie onze aandacht moet uitgaan.

Lees meer...

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project


achter de naaimachine


ZWO actie Bianca Couture


lees hier alle verdere informatie over deze actie.....


Actie Jongeren voor Voedselbank


voedselbankactie


In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede?

Lees hier alle verdere informatie...


kledingactie


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron