facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 5 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron, Digitale viering 10 mei.
Komende zondag is er weer de mogelijkheid online de dienst mee te vieren via het You Tube kanaal van de Bron. Zondag cantate, zingt! Is dat niet een beetje wrang in deze tijd nu het samen zingen als gemeente niet mogelijk is? We hopen dat de dienst toch uitnodigt om mee te zingen vanuit de huiskamer. Met nieuwe opnames van het Taizelied: cantate domino canticum novum en het toepasselijke lied om naar te luisteren: Wie durft er nog te zingen. Een korte viering met zang, woorden ter overweging en gebed. Het is ook weer mogelijk gebedsintenties aan te leveren, geschreven of ingesproken en dan per email sturen,  voor zaterdag 9 mei 14.00. 
Eind van de week zal de liturgie van deze viering op de site van de Bron staan.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 28 april 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Iedere week proberen we een dienst te verzorgen die te beluisteren is op ons YouTube kanaal. En als dat niet lukt, versturen we een zondagsbrief.
Voor aanstaande zondag 3 mei hebben we het voor het eerst anders aangepakt. De leden van de oecumenische werkgroep die de dienst hadden voorbereid, hebben samen met een aantal anderen de dienst uitgevoerd in De Bron en daarvan is een opname gemaakt met beeld en geluid.
Dit alles uiteraard met inachtneming van minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Wij denken zelf dat het een geslaagde eerste aflevering is geworden. Uiteraard is er best wel wat op aan te merken. Zo is er nog geen aangepaste orde van dienst gehanteerd en is er verbetering mogelijk in het wisselen tussen de verschillende camera-hoeken. Maar, al doende leert men.... 
Je wordt van harte uitgenodigd om aanstaande zondag die dienst mee te maken via het YouTube kanaal van De Bron. De dienst duur ca. 35 minuten. De orde van dienst vind je in de bijlage en ook op de website. 
Op het YouTube kanaal vind je overigens ook alle eerder uitgezonden diensten.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 21 april 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Zoals verwacht hebben we vanavond in de persconferentie van de regering gehoord dat we voorlopig nog niet als wijkgemeente bij elkaar kunnen komen.
Daarom gaan we door met de acties om, ondanks het gemis van de ontmoeting, toch zoveel mogelijk met elkaar gemeente te zijn.
Zo proberen we iedere zondag een dienst te op ons YouTube kanaal te zetten die kan worden beluisterd en/of bekeken.
Dat is onder andere het geval voor aanstaande zondag, 26 april.
Deze zondag is de vierde van de maand. Dan zouden we eigenlijk kindernevendienst hebben. Daarom willen we de kinderen de gelegenheid geven iets bij te dragen aan deze viering. Ze zijn gevraagd een tekening, knutsel of gedichtje te maken die tijdens de viering wordt vertoond. Dit kan zijn naar aanleiding van het bijbelverhaal van die zondag: Johannes 21: 1-14 of iets wat hen bezighoudt in deze coronatijd.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron 17-04-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Afgelopen week heb je vier diensten van de Paas-cyclus kunnen volgen via ons YouTube kanaal. We hebben gezien en gehoord dat dit zeker voorzag in een behoefte en dat veel mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om op deze manier de diensten rond Pasen, elk in zijn/haar eigen ruimte maar toch met elkaar, te beleven.
We zijn aan het bedenken hoe we vaker op een dergelijke manier vorm kunnen geven aan de vieringen. Zo is er op 26 april een dienst met inbreng van de kinderen die te beluisteren zal zijn en de oecumenische dienst van 3 mei zal met beeld en geluid worden uitgezonden. Om alles een beetje overzichtelijk te houden, informeren we je per week over de dienst van de eerstvolgende zondag.
En als er een dienst wordt uitgezonden, wordt er die week geen zondagsbrief met overweging verzonden.
Dan nu over de dienst van aanstaande zondag, 19 april, de derde zondag van de maand.

Lees meer...

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Kalenderfoto's 2021


kalender2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron