facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron van 08-07-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Goede opnamen met nieuwe apparatuur! 
U heeft het al kunnen lezen in KiS: dankzij de bijdragen van de Algemene Kerkenraad en het college van diakenen hebben we professionele audiovisuele apparatuur kunnen laten installeren in De Bron. Daarmee is het mogelijk geworden om op een eenvoudige en professionele manier opnamen te maken van de diensten in De Bron en deze ook live te streamen als we over een tijdje weer (beperkt) naar de kerk kunnen gaan. We zijn er erg blij mee. Als u afgelopen zondag, of daarna naar de oecumenische dienst heeft gekeken, dan is de kwaliteit van beeld en geluid u ongetwijfeld al opgevallen.

Zomerdiensten
Op de komende zes zondagen worden de zomerdiensten uitgezonden. Deze diensten worden voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden.
Het thema van de zomerdiensten is het (t)huis (van God). Iedere zondag wordt stilgestaan bij een ander deel van het huis.
Aanstaande zondag is de eerste van de reeks zomerdiensten vanuit De Bron. Deze dienst wordt verzorgd door Marjanne Binsbergen en Abra Havinga.
U kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl . U vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen.

Kaarsje aansteken en elkaar ontmoeten
De komende weken is het nog steeds mogelijk om op woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 een kaarsje aan te steken in De Bron. Het is tevens een mooie gelegenheid om elkaar even te ontmoeten.

Kerkdienst op zondag 12 juli 2020
In de bijlage vindt u de orde van dienst voor de komende zondag. 
De 1e collecte is voor de stichting Present. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present is ook in Groningen actief en biedt uitstekende mogelijkheden voor zinvol en onderling verbindende gemeenteactiviteiten. www.stichtingpresent.nl
De 2e collecte is voor het stedelijk kerkenwerk.

Namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Kalenderfoto's 2021


kalender2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron