facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron van 10-06-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Zondag 14 juni doopdienst, 10 uur, ds. Alberte van Ess. De digitale dienst van 14 juni zal een bijzondere viering worden. We zijn heel blij dat Sanne Koelewijn heeft gevraagd om gedoopt te worden. Het wordt een compacte viering, te beginnen met het ritueel van de doop en daarna een korte overweging en gebeden. Als bijbeltekst is gekozen voor een gedeelte uit de beroemde redevoering van Paulus op de Areopagus, Handelingen 17: 24 – 28. In verband met de coronamaatregelen zal het een aangepaste doopviering worden. Zo zal er met een wijwaterkwast gedoopt worden, om de 1,5 meter te kunnen overbruggen. De Emmauskerk heeft deze ter beschikking gesteld. In verband met privacy-overwegingen zal de dienst niet in het publieke domein van ons Youtube-kanaal komen te staan, maar in het verborgen domein. Zaterdagavond ontvang je de link naar de dienst en de orde van dienst.

Nadenken over diensten en activiteiten in De Bron.
Zoals we al eerder hebben aangegeven, zullen er tot 1 september geen diensten of andere activiteiten in De Bron worden gehouden waar grotere groepen mensen aan deel kunnen nemen. Er is een werkgroepje ingesteld om na te denken over de manier waarop we vanaf september weer stapsgewijs veilig activiteiten kunnen hervatten.

Handige vakman (/-vrouw) gezocht 
Vrijdag 5 juni is in De Bron een audiovisuele installatie geïnstalleerd. Met deze installatie is het mogelijk om op professionele wijze diensten uit te zenden op het moment dat ze plaatsvinden en op te nemen om later te bekijken. Om de opnamen goed te laten verlopen wordt achter in de kerk een regietafel ingericht van waar de apparatuur wordt bediend. De opstelling is nu provisorisch vormgegeven, maar ziet er niet mooi uit vanwege alle kabels e.d. Daarom zijn we op zoek naar iemand die daar iets moois van kan maken zodat het er allemaal netjes uitziet. Dus, ben je een handige doe-het-zelver en wil je hier wel mee aan de slag gaan, dan vinden we het heel fijn als je je via dit mailadres meldt.

Bedankje
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven in de vorm van telefoontjes, kaartjes en groeten. Dat heeft ons heel goed gedaan en sterkt ons nog steeds.
Herman en Dikky van Delden.

Namens de wijkkerkenraad, Lettie Oostinga, scriba

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Kalenderfoto's 2021


kalender2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron