facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 27-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron , 
Op zondag 31 mei (pinksterzondag) is er een gezamenlijke Pinksterviering waaraan alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen meewerken. 
De dienst vindt plaats in de Martinikerk en wordt met beeld en geluid uitgezonden. Het thema van de dienst is een tekst uit Psalm 104, 'zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Je wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. De dienst wordt om half 10 rechtstreeks uitgezonden, maar je kunt hem daarna ook bekijken en beluisteren.
De rechtstreekse link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk 
Op 7 juni is er weer een oecumenische viering. De gebedsintenties voor deze dienst kun je tot vrijdagavond 29 mei, 20.00 uur doorgeven via dit mailadres. In verband met de opname die al eerder plaatsvindt, is dit een beetje ver voor de dienst, maar dat kan helaas niet anders. 

Collecteren in tijden van Corona:
In een vorige Bronmail hebben we het ook al benoemd: doordat we nu geen fysieke diensten hebben, missen we de collecte-opbrengsten. Onze vorige oproep om dan maar geld over te maken is al door een aantal mensen gehonoreerd, maar daar zouden wat ons betreft nog wel wat meer mensen gehoor aan mogen geven.
Op de orde van dienst, die op de website is te downloaden, worden de bestemmingen vermeld.
Er zijn een aantal manieren waarop je geld kunt overmaken: 
1. De QR-codes van de collecten scannen met je telefoon, waarna je een bedrag kunt overmaken. Deze codes staan afgedrukt in de orde van dienst.
2. Wat ook kan, is gewoon een bedrag overmaken onder vermelding van de collecte(n) waarvoor het geld bestemd is.
3. Een groter bedrag in één keer overmaken – je geeft dan aan voor welke periode het bedrag bedoeld is en of het voor de 1e of 2e collecte is of voor beide, waarna wij het bedrag verdelen over de verschillende collectes. Deze laatste variant is verreweg het goedkoopst voor ons, omdat elke overboeking/bijschrijving ons maar liefst 14 cent kost. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.

Namens de wijkkerkenraad,TikkieDeBron
Lettie Oostinga
Scriba

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Kalenderfoto's 2021


kalender2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron