facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 20-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Aanstaande zondag is er weer een dienst vanuit De Bron te bekijken en te beluisteren.
De voorganger in deze dienst is Annemarie van der Vegt van De Open Hof. Verder werkt een aantal zingende gemeenteleden mee aan de dienst.
Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst zondag mee te beleven via ons YouTube-kanaal. Bij de vorige video-uitzending viel de kwaliteit van het geluid nogal tegen. We hebben de nodige aanpassingen gedaan en daarmee is de geluidskwaliteit en daarmee de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. De orde van dienst vind je als bijlage bij deze mail en kan ook via de website van de Bron worden gedownload. Normaal spreken we elkaar bij de koffie na de dienst en leven met elkaar mee bij het aansteken van een kaars bij de voorbeden. Dat is nu allemaal anders. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurd is waarvan je vindt dat het goed is dat dit gemeld wordt in de wekelijkse Bron-mail, geef dit dan even aan ons door via dit mailadres.

We hebben eerder gemeld dat we (de werkgroep pastoraat aangevuld met een aantal anderen) regelmatig telefonisch contact onderhouden met een groot aantal mensen. Ook worden kaarten verstuurd. Mocht je ook behoefte hebben aan contact en word je nog niet gebeld, weet dan dat dit geen onwil is. Geef gewoon even via dit mailadres door dat je graag contact wilt. Verder is er elke woensdagavond tussen 19.00u en 20.00u de gelegenheid in De Bron een kaarsje aan te steken en al dan niet even de tijd te nemen een tekst te overdenken. Ook een mooie gelegenheid om elkaar, op gepaste afstand, te ontmoeten.
Namens de wijkkerkenraad
Lettie Oostinga, scriba

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Kalenderfoto's 2021


kalender2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron