facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 14 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Eind vorige week ontvingen wij het bericht dat Sietze Rustema vrij onverwacht is overleden. Samen met zijn vrouw Rietje is Sietze jarenlang lid geweest van onze gemeente.
Wij wensen Rietje en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
Op zondagmorgen 17 mei zal er vanuit de Nieuwe Kerk de gezamenlijke dienst van Bron, Fontein en Nieuwe Kerk worden uitgezonden als digidienst. U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken. Dit kan via www.kerkomroep.nl . De digidienst is een verkorte dienst, met muziek, gebed en overweging. We zijn bij het hart van het boek Exodus aangekomen en lezen Exodus 20. Het tweegesprek beweegt zich tussen actualiteit en bijbellezing. De dienst wordt verzorgd door Mannes Hofsink (muzikale begeleiding), Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Grietinus Mollema (voorzang) en ds. Tirtsa Liefting en ds. Evert Jan Veldman (voorgangers). Wees digitaal welkom!

Normaal spreken we elkaar bij de koffie na de dienst en leven met elkaar mee bij het aansteken van een kaars bij de voorbeden.

Dat is nu allemaal anders. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurd is waarvan je vindt dat het goed is dat dit gemeld wordt in de wekelijkse Bron-mail, geef dit dan even aan ons door via dit mailadres. 
Verder is er elke woensdagavond tussen 19.00u en 20.00u de gelegenheid in De Bron een kaarsje aan te steken en al dan niet even de tijd te nemen een tekst te overdenken. Ook een mooie gelegenheid om elkaar, op gepaste afstand, te ontmoeten.

Namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project


achter de naaimachine


ZWO actie Bianca Couture


lees hier alle verdere informatie over deze actie.....


Actie Jongeren voor Voedselbank


voedselbankactie


In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede?

Lees hier alle verdere informatie...


kledingactie


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron