facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 5 april 2020.

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Met enige regelmaat klinkt de Mattheuspassion door onze huiskamer de afgelopen tijd, bij gebrek aan. Ja, ook wij hadden kaarten voor een voorstelling, net als vele anderen. Want wie wordt er niet geraakt door dit weergaloze muziekstuk. Het maakt niet uit, of je nu gelovig bent of niet, veel of weinig verstand hebt van klassieke muziek. Bij een van de laatste afleveringen van ‘de wereld draait door’ was onze beroemde dirigent Jaap van Zweden te gast. Gestrand door Corona in zijn eigen vaderland. Niks geen uitvoeringen in New York, zijn huidige standplaats. Als muziekstuk koos hij misschien wel de meest geliefde aria van de Mattheuspassion: Erbarme dich. Die wordt gezongen vanuit het perspectief van Petrus. Deze leerling van Jezus had onvoorwaardelijke trouw beloofd aan Jezus, maar zijn leermeester voorspelt dat Petrus hem die nacht, voordat de haan kraait, drie keer zal verloochenen. En dat gebeurt: Petrus ontkent drie keer dat hij Jezus kent, terwijl Jezus gevangen is genomen en in nood verkeert. Dan kraait de haan en beseft Petrus zijn verraad. Precies na dat heftige moment laat Bach een aria klinken waarin het onnoemelijke verdriet en de ondraaglijke spijt van Petrus tot uitdrukking komt.

Alles wat hem rest is God om ontferming smeken:

Erbarme dich Ontferm U over mij,
Mein Gott,  mijn God,
Um meiner Zähren willen!  vanwege mijn tranen.
Schaue hier, Zie toch,
Herz und Auge weint vor dir  bedroefd huilt hart en oog
Bitterlich.  wegens U.

De Mattheuspassion gaat over mensen en hun emoties. Het muziekstuk zit daar vol mee en dat maakt het ook zo indringend en herkenbaar. Dat geldt overigens ook voor zijn moderne naamgenoot: the Passion. Die gaat dit jaar wel door, maar dan een combinatie van toppers uit vorige voorstellingen en nieuwe opnames.
Toen afgelopen dinsdagavond duidelijk werd dat ons huisarrest nog met minstens vier weken werd verlengd, werd er in een praatprogramma direct ook over emoties gepraat. En dan vooral hoe je ze nog een beetje kan reguleren. Want waar de ene te kampen heeft met te weinig mensen over de vloer, moeten anderen het verduren met (te) veel mensen op de vierkante meter. U kunt zich er vast van alles bij voorstellen, wat dat voor emoties oplevert. We zijn ineens allemaal ervaringsdeskundigen geworden.

Komende zondag is ook een dag vol emoties, die ook nog eens elkaars tegenpolen zijn: hoera en huilen. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Palm- en passiezondag.
We volgen Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem, op een ezel notabene. Als je in sommige zuidelijke landen het binnenland ingaat kun je de ezel nog tegenkomen zoals hij in de tijd van Jezus werd gebruikt: Als lastdier voor de armen. En zoals wij wel eens iemands materiële welstand afmeten aan de auto die een persoon voor de deur heeft staan, zo wist je in Jezus tijd: wie rijdt op een ezel behoort bepaald niet tot de hoogste klasse. De ezel stond in die tijd tegenover het paard, het ver¬voermid¬del in tijden van oorlog. Solda¬ten en legerover¬sten reden op een paard. Evenals de koningen als het om oorlogs-han¬delingen ging.
De ezel waarop Jezus zijn intocht houdt in Jeruzalem is dus veelzeggend. En Jezus kiest er uitdrukkelijk voor. Om hiermee duidelijk te maken dat zijn koningschap van een andere orde is. Maar ziet de juichende menigte dat ook? Zij doen er alles aan om van de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem een ware triomf¬tocht te maken. Het moet een intocht worden als van een echte wereldse koning. Het begint al met de begroeting met palmtak¬ken. De palmtak had allereerst een functie bij het Loofhutten¬feest, als teken van vreugde. Maar later werd hij, met name in de strijd tegen de Macabeëen het klassieke symbool van de overwinning in de strijd. Het wuiven met de palmtakken is dus verbonden met nationalistische gevoelens. Men hoopt op een vrijmaking van de bezettende Romeinse macht. "Hosanna", roepen ze Jezus toe, het vaste refrein bij het zwaaien met palmtakken.
‘Hij ging zijn weg zo eenzaam’, zo zingt lied 560 uit het nieuwe liedboek. De intocht van Jezus in Jeruzalem heeft ook iets hartverscheu¬rendst. Een menigte, dol van vreugde en Jezus die het over zich heen laat komen. Onbegrepen of niet begrepen willen wor¬den. Want de intocht in Jeruzalem betekent ook het begin van het eind, zijn uittocht: het lijden op Golgotha. Naar dat kruis is Jezus op weg,
als Hij zijn feestelijke intocht doet in Jeruzalem. Feest ondanks het naderende onheil. Palmpasen en passiezondag: een dag met twee gezichten.
Ook de palmpaasstok die vanuit de traditie op deze dag een belangrijke plaats inneemt draagt deze twee kanten in zich. Kaal en onaange¬kleed is het een gewoon kruis, dat ons herin¬nert aan het lijden van Jezus. Maar versierd compleet met groen van buxus¬haag en een broodhaantje is het een palmpaas-, een feest¬stok! Trouwens dat haantje is ook al dubbelhartig. Het ver¬wijst naar dat verraad van Petrus, voordat de haan drie¬maal kraaide. Maar het eerste ge-kraai van de haan herinnert ook aan die nieuwe dag van de opstan¬ding.
‘Hij gaat zijn weg zo eenzaam’.
Eenzaamheid, dat woord valt nogal eens de laatste weken. De koning noemde het, de premier noemt het. Hij droeg ons afgelopen dinsdag eens op het raam te kloppen van een misschien wel eenzame buurtgenoot achter het glas.
We gaan de zogenaamde Stille Week in, terwijl het al zo stil is in de straten. Die indringende dagen voor Pasen, het hart van het christelijk geloof. Witte Donderdag, waarbij we gedenken hoe Jezus het Avondmaal instelde toen hijzelf voor het laatst met zijn vrienden de maaltijd deelde. Goede Vrijdag, waar we verstillen bij het passieverhaal. Paaswake, waar het licht van Pasen wordt binnengebracht, we onze doop gedenken en we voorzichtig aan weer ons eerste loflied aanheffen. Op Paasochtend jubelen we door, horen het Paasevangelie en proberen het te bevatten: het leven is sterker dan de dood. Sta op! We leggen ons er niet bij neer.
We hebben ons er ook niet bij neergelegd dat we dit keer niet de Paascyclus met elkaar zouden kunnen vieren. Het gaat anders, dat kan niet anders. De Paascyclus gaat door maar dan online, te beluisteren via inmiddels ons eigen you-tube kanaal van de Bron. Het wordt een combinatie van eerdere vieringen en nieuwe opnames, van overdenkingen, gebeden en een tweetal liederen die speciaal hiervoor zijn opgenomen door gestrande musici in onze wijk. Voor de Paasochtend kunt u tot woensdagavond gebedsintenties aanleveren bij ondergetekende of het secretariaat. Deze zullen dan worden ingesproken. Geef daarbij even aan of je naam er wel of niet bij genoemd moet worden.
Zo kunnen we toch in gedachten met elkaar in de Bron zijn en Pasen vieren.

In verbondenheid, Alberte van Ess

Hieronder een gedicht, aangereikt door Harm van de Berg, die ook treffend de dubbelhartigheid van onze situatie nu weergeeft.

Afstand

al belemmert ons de afstand
de ruimte die wij laten moeten
elkaar de wang of rug te strelen
ver weg houden wij elkaar dichtbij
omdat juist de afstand ons sterkt
voor de toekomst die komen gaat

nu klein voor ons de wereld wordt
bouwen wij een brug naar elkaar
met een boeket kleurrijk geurend
van samen gemaakte herinneringen
uit de tuin van liefde en vriendschap
die ons ook nu loslatend vasthoudt

afstand is als gisteren een omhelzing
van in lentezon fladderende vlinders
die ons vandaag als boodschap geeft
dat de opperste vorm van pure liefde
niet elkaar in de armen drukken is
maar het op afstand houden van elkaar

Peter Paul J. Doodkorte

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project


achter de naaimachine


ZWO actie Bianca Couture


lees hier alle verdere informatie over deze actie.....


Actie Jongeren voor Voedselbank


voedselbankactie


In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede?

Lees hier alle verdere informatie...


kledingactie


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron