facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 29 maart 2020.

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Wat zou u als eerste doen, als deze ellende met corona voorbij is. Iets wat nu niet kan. Ja, u mag het helemaal zelf invullen, want dat zal vast en zeker per persoon heel verschillend zijn. En wie weet is het wel iets waarvan u zich voor deze crisis nauwelijks bewust was dat het u zo dierbaar was. Soms kun je iets weer enorm gaan waarderen, als je het noodgedwongen gemist hebt.
De psalm die deze zondag kleurt zingt daar ook over. Een liedje van verlangen: psalm 43. De dichter daarvan verlangt intens terug naar de dagen van weleer. Hij wil terug naar de tempel en de fantastische diensten, die hij daar vroeger mocht meevieren. Hij vraagt, hij bidt tot God dat Hij hem daarheen wil geleiden:

“Zend uw licht en uw waarheid;
Laten zij mij geleiden,
en brengen naar uw heilige berg
naar de plaats waar uw woont,
zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot God mijn hoogste vreugde.”

Om de een of andere reden is de schrijver van deze psalm niet in staat naar zijn geliefde heiligdom te komen. Waarschijnlijk bevindt hij zich ergens ver weg in ballingschap, ver verwijderd van Jeruzalem en haar tempel. Hij moet dus nu op zijn eentje geloven. En dat valt niet mee. Hij zit in een soort crisis. Hij twijfelt aan alles en iedereen en mist de gemeenschap van gelovigen om hem heen.

En daar kunnen wij ons sinds kort wel wat bij voorstellen. Ook wij kunnen voor onze vertrouwde diensten niet naar de Bron komen, ook al is die voor sommige zo dichtbij. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren en elkaar ontmoeten. Het kan allemaal niet en we weten op dit moment ook niet voor hoe lang.

Net als wij moet de dichter van psalm 43 het opnemen tegen een vijand en hij vraagt daarbij God om hulp. Maar al biddend dringt het tot hem door dat het niet alleen gaat om het verslaan van de vijand, maar ook hoe hij zich moet verhouden in die crisis: doe mij recht o God en voer mijn rechtsgeding.

In de strijd tegen het coronavirus worden we ook aangesproken op onze verantwoordelijkheid en gedrag. Er wordt ons zelfs meerdere malen voorgehouden dat ons gedrag bepalend is voor het ‘goed’ doorkomen van de crisis. We krijgen nauwkeurige instructies. Eveneens stelt de crisis vragen aan onze omgang met ons leefmilieu voordat het virus toesloeg, maar ook daarna. Halen we hier een les uit? Of gaan we straks zo snel mogelijk weer over tot de orde van de dag en moet alles weer onverkort kunnen.

Zondag judica: doe mij recht. Zend uw licht en uw waarheid. Dat wil deze bidder ons leren: onze angst voor de vijand uit te spreken, erover in gebed gaan. Maar dan zonder reserve, bidden is geen vrijblijvende zaak, waarbij we zelf buiten schot blijven. We geven ons eraan over met ons hele hebben en houden, inclusief onze eigen verantwoordelijkheid en vijanddenken. Als we boos zijn op het leven, op het lot, op God, geef het maar een naam, dat dit zo moet gaan.

‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel en onrustig in mij”, zo bidt de psalmist. Psalm 43 is een lied van verlangen naar God. Samen met de psalm die eraan voorafgaat en waar die een eenheid mee vormt: psalm 42, voor sommige beter bekend als de psalm van het hijgend hert. Een benaming waarmee gelijk de intensiteit van het verlangen wordt weergegeven. Zoals het hert dat reikt naar waar het water stroomt, zo in verlangen reikt de ziel naar God.

Verlangen heeft een opvallende eigenschap: het wil ontdekt worden. Het hult zich in een mist van gemis. We voelen tekort, angst en boosheid. Maar verlangens kunnen sterk zijn, onverwoestbaar zelfs. En ze herinneren ons eraan dat het kan. Iemand zei eens: in het verlangen naar God, bestaat God.

Zondag judica is het begin van de eigenlijke lijdenstijd. We volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Het evangelieverhaal van zondag vertelt dat Hij eerst nog een omweg moet maken. Zijn goede vriend Lazarus zou gestorven zijn. De rouwrituelen zijn al in volle gang. Tegen alle verwachting in gebeurt het onmogelijke: Jezus wekt hem tot leven. Het is een vooruitwijzing naar het Paasverhaal: wat onmogelijk leek gebeurt toch: het leven is sterker dan de dood.
in verbondenheid, 
Alberte van Ess

Onderstaand lied van Stef Bos werd aangereikt door Nynke van Ravels.
Het sluit wonderwel aan bij de thematiek van de zondag en de psalm.

Lente

I
Onvoorstelbaar
Hoe in twee weken
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte
Stilte In de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die we weer moeten leren zien

 II
Tot zover
Het begin van deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der tijden
De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er op los
Komt uit de knoop
En bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

III
Maar de nachten
Zijn zo stil in de stad
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
Van een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is
Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te keren

Stef Bos

 

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project


achter de naaimachine


ZWO actie Bianca Couture


lees hier alle verdere informatie over deze actie.....


Actie Jongeren voor Voedselbank


voedselbankactie


In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede?

Lees hier alle verdere informatie...


kledingactie


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron