facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Zondagsbrief vanuit De Bron voor zondag 22 maart 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Nog geen maand geleden was ik ook bezig met een brief aan jullie allen, in verband met het 40-jarig jubileum van de Bron. Een soort van herderlijk schrijven als een alternatieve invulling van de overweging. Aan het einde had ik de euvele moed jullie op te roepen tot een heilige kus, naar analogie van de oproep van mijn oud collega Paulus. Er ontstond een soort van heilige chaos, passend bij de Bron. Ik zou er nu voor worden opgepakt.

De brief aan jullie was een eigentijdse verwerking van de brief aan de Korintiërs, met als centrale tekst dat wij als gemeente een aarden pot zijn voor de schat, die het evangelie is. Daarmee doelend op onze kwetsbaarheid. De bedreigingen die ik toen opsomde verdwijnen in het niet vergeleken bij de grote bedreiging van nu: een onzichtbare vijand die nietsontziend in onze samenleving zijn slachtoffers maakt. We zijn heel kwetsbaar gebleken.
Niets vermoedend van wat ons boven het hoofd hing memoreerde ik vervolgens dat die kwetsbaarheid ons niet vreemd is. Dat die eigen is aan die schat, de boodschap van liefde.
Want daarin ligt immers nu onze kracht in deze crisis die onze samenleving teistert. Dat wij weet hebben van onze kwetsbaarheid en het als onze taak en opdracht beschouwen om te zien naar de kwetsbaren onder ons, omdat God heeft omgezien naar de mens. En als de Bron zijn we een relatief kleine gemeenschap die hopelijk nog enigszins het overzicht heeft naar wie ons zorgen moeten uitgaan. Als u graag uw steentje wil bijdragen en bijvoorbeeld een kaartje wil sturen kunt u zich wenden tot het secretariaat. Ook kan je daar zelf adressen doorgeven van mensen naar wie onze aandacht moet uitgaan.

Maar niet alleen vanuit het evangelie, ook vanuit de overheid en de sociale media klonk de oproep er voor elkaar te zijn in deze moeilijke tijd.
Dat is dan ook de richting die wij vanuit de Bron willen inslaan om zoveel als mogelijk er te zijn voor hen die dat nodig hebben. Met belrondes, het dagelijkse telefonische spreekuur van 17.00 tot 18.00 op nummer (050)5420044. U krijgt dan mij of iemand anders van pastoraat aan de lijn. Daarbuiten mag u natuurlijk ook bellen, maar krijgt u wellicht niet altijd direct gehoor. Daarnaast zet de Bron haar deuren open op woensdagavond van 19.00 tot 20.00. Je kan een kaarsje aansteken en er liggen teksten ter bezinning en bemoediging om mee te nemen naar huis. Ook zijn er mensen aanwezig voor een gesprek. Afgelopen woensdagavond werd dit uurtje ingeluid met de kerkklokken van de Bron, daarbij aansluitend bij het landelijk initiatief om vanuit de kerken klokken van hoop en troost te laten luiden.
Ook de meditatie op de maandagavond zal doorgaan, maar nu online en wekelijks. Wie mee wil doen kan zich bij me melden via de mail.
Voor de zondagse eredienst verwijzen we jullie graag naar online mogelijkheden vanuit de andere kerken van de Protestantse Gemeente Groningen en natuurlijk ook de uitzendingen via de televisie op de zondagochtend.
Als ik wel was voorgegaan komende zondag dan had het verhaal uit het Johannesevangelie over de blindgeborene centraal gestaan. En daarmee gelijk ook een actuele en indringende vraag over het verband tussen schuld en ziekte. Jezus pareert direct deze vraag en doorbreekt het denken om de oorzaak van lijden bij aanwijsbaar gedrag van individuen te leggen. Hij maakt de vraag breder: wat wordt ons duidelijk gemaakt in deze gebrokenheid en het lijden van mensen? Die stemmen hoor je nu ook. Wat zegt ons deze coronacrisis over onze levensstijl. Onze grote mobiliteit heeft blijkbaar ook zijn prijs. En nu de situatie zo is, hoe gaan wij daar dan mee om? Wat zegt ons dat over de mens in crisistijd. Er wordt gehamsterd, maar er zijn ook hartverwarmende initiatieven.
Je zou het bijna vergeten in deze verwarrende tijd, maar we leven toe naar Pasen. En juist ook in die periode van het kerkelijk jaar worden we bij dit soort vragen bepaald, waarin we ons bezinnen op de weg die Jezus Christus is gegaan door het lijden heen. Sta op! was het thema voor de veertigdagentijd. Als navolgers van Jezus leggen we ons niet neer bij gebrokenheid.
Het is de bedoeling dat deze zondagsbrief wekelijks gaat verschijnen. Met de gedachte dat we langs deze weg wat van elkaar horen en een beetje bij elkaar kunnen zijn nu dat fysiek niet mogelijk is. Ik nodig jullie daarom uit om ook kopij te leveren voor deze brief. Met een column of een ervaringsverhaal of een tekst die je troost en raakt in deze tijd. Lever het aan bij de scriba voor de donderdag. De brief komt uit op zaterdagavond.
Ik besluit met een tekst van Andries Goovaart bij 2 Korinthiers 4: 7: … maar wij hebben deze schat in aarden vaten…
Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd uit stof van de aarde.
Dat wij weer weten,
dat Gij uw adem ons hebt geschonken:
Adem in ons,
adem in ons, breekbaar en broos-
kruiken van aarde,
dat wij weer weten dat Gij ons vormt.

Alberte van Ess

 

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project


achter de naaimachine


ZWO actie Bianca Couture


lees hier alle verdere informatie over deze actie.....


Actie Jongeren voor Voedselbank


voedselbankactie


In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede?

Lees hier alle verdere informatie...


kledingactie


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron