facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit De Bron van 10-09-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

We komen weer bij elkaar in De Bron
Afgelopen zondag zijn we voor het eerst weer bij elkaar geweest voor een dienst in De Bron. 
Weliswaar met een beperkt aantal mensen, maar het was erg fijn om elkaar weer te ontmoeten.
Wil je ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan de dienst en heb je je daarvoor nog niet geregistreerd, dan kun je dat alsnog doen. Het registreren werkt heel eenvoudig. Je klikt op de link hieronder en vult het formulier in. Vervolgens krijg je een mail om je mailadres te verifiëren.
Druk op de knop 'verifieer mailadres'.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 26-08-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Stiltemoment op woensdag vervalt met ingang van september
Met ingang van september gaan we, zij het in aangepaste vorm, weer beginnen met de diensten en andere activiteiten. Daarom stoppen we met het wekelijkse moment op woensdag om tussen 19.00 en 20.00 uur een kaars aan te steken in De Bron.

Registratie voor deelname aan diensten
Vanaf 6 september kunnen gemeenteleden bij toerbeurt en in beperkte aantallen weer deelnemen aan de kerkdiensten. Hierover heb je eerder een bericht ontvangen. Mocht je je nog niet hebben aangemeld en toch graag uitnodigingen voor diensten willen ontvangen, dan kun je je alsnog registreren. Het registreren werkt heel eenvoudig.
Je klikt op de link hieronder en vult het formulier in.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 17-07-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Tweede zomerdienst, 19 juli 2020.
Aanstaande zondag wordt de tweede zomerdienst uitgezonden vanuit De Bron.
Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. 
De orde van dienst vind je in de bijlage en op de website.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 08-07-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Goede opnamen met nieuwe apparatuur! 
U heeft het al kunnen lezen in KiS: dankzij de bijdragen van de Algemene Kerkenraad en het college van diakenen hebben we professionele audiovisuele apparatuur kunnen laten installeren in De Bron. Daarmee is het mogelijk geworden om op een eenvoudige en professionele manier opnamen te maken van de diensten in De Bron en deze ook live te streamen als we over een tijdje weer (beperkt) naar de kerk kunnen gaan. We zijn er erg blij mee. Als u afgelopen zondag, of daarna naar de oecumenische dienst heeft gekeken, dan is de kwaliteit van beeld en geluid u ongetwijfeld al opgevallen.

Lees meer...

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.


Bezinning en bezieling 2020-2021


bezinning en bezieling 2020 2021


Lees hier verder


Startzondag 20 september in de Nieuwe Kerk


Zondag 20 september is een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Het is ook de start van een nieuw seizoen. Hoe gaan we om met onzekerheid en onmacht? Aan enkele gemeenteleden van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk wordt deze dagen de vraag voorgelegd, hoe zij de coronatijd beleven en welke verwachtingen zij koesteren voor de toekomst. In de dienst krijgen hun reacties een plaats.

Lees hier verder


Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief. lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron