facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 27-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron , 
Op zondag 31 mei (pinksterzondag) is er een gezamenlijke Pinksterviering waaraan alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen meewerken. 
De dienst vindt plaats in de Martinikerk en wordt met beeld en geluid uitgezonden. Het thema van de dienst is een tekst uit Psalm 104, 'zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Je wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. De dienst wordt om half 10 rechtstreeks uitgezonden, maar je kunt hem daarna ook bekijken en beluisteren.
De rechtstreekse link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk 
Op 7 juni is er weer een oecumenische viering. De gebedsintenties voor deze dienst kun je tot vrijdagavond 29 mei, 20.00 uur doorgeven via dit mailadres. In verband met de opname die al eerder plaatsvindt, is dit een beetje ver voor de dienst, maar dat kan helaas niet anders. 

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 20-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Aanstaande zondag is er weer een dienst vanuit De Bron te bekijken en te beluisteren.
De voorganger in deze dienst is Annemarie van der Vegt van De Open Hof. Verder werkt een aantal zingende gemeenteleden mee aan de dienst.
Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst zondag mee te beleven via ons YouTube-kanaal. Bij de vorige video-uitzending viel de kwaliteit van het geluid nogal tegen. We hebben de nodige aanpassingen gedaan en daarmee is de geluidskwaliteit en daarmee de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. De orde van dienst vind je als bijlage bij deze mail en kan ook via de website van de Bron worden gedownload. Normaal spreken we elkaar bij de koffie na de dienst en leven met elkaar mee bij het aansteken van een kaars bij de voorbeden. Dat is nu allemaal anders. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurd is waarvan je vindt dat het goed is dat dit gemeld wordt in de wekelijkse Bron-mail, geef dit dan even aan ons door via dit mailadres.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 14 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Eind vorige week ontvingen wij het bericht dat Sietze Rustema vrij onverwacht is overleden. Samen met zijn vrouw Rietje is Sietze jarenlang lid geweest van onze gemeente.
Wij wensen Rietje en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
Op zondagmorgen 17 mei zal er vanuit de Nieuwe Kerk de gezamenlijke dienst van Bron, Fontein en Nieuwe Kerk worden uitgezonden als digidienst. U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken. Dit kan via www.kerkomroep.nl . De digidienst is een verkorte dienst, met muziek, gebed en overweging. We zijn bij het hart van het boek Exodus aangekomen en lezen Exodus 20. Het tweegesprek beweegt zich tussen actualiteit en bijbellezing. De dienst wordt verzorgd door Mannes Hofsink (muzikale begeleiding), Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Grietinus Mollema (voorzang) en ds. Tirtsa Liefting en ds. Evert Jan Veldman (voorgangers). Wees digitaal welkom!

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 5 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron, Digitale viering 10 mei.
Komende zondag is er weer de mogelijkheid online de dienst mee te vieren via het You Tube kanaal van de Bron. Zondag cantate, zingt! Is dat niet een beetje wrang in deze tijd nu het samen zingen als gemeente niet mogelijk is? We hopen dat de dienst toch uitnodigt om mee te zingen vanuit de huiskamer. Met nieuwe opnames van het Taizelied: cantate domino canticum novum en het toepasselijke lied om naar te luisteren: Wie durft er nog te zingen. Een korte viering met zang, woorden ter overweging en gebed. Het is ook weer mogelijk gebedsintenties aan te leveren, geschreven of ingesproken en dan per email sturen,  voor zaterdag 9 mei 14.00. 
Eind van de week zal de liturgie van deze viering op de site van de Bron staan.

Lees meer...