facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

“Wat de toekomst brenge moge…,” houdt een ieder bezig.

Zo ook binnen de wijkgemeente van de Bron. In november werd ten tijde van een gemeenteraadpleging informatie uitgewisseld en gediscussieerd over een aantal toekomst scenario’s van de Bron. We zijn trots op onze vieringen met een eigen karakter: een combinatie van muziek, stiltes, kaarsen aansteken binnen de liturgie van de dienst. Speciaal waren ok de inspirerende Iona vieringen tijdens de zomer. Het is dan ook de wens van alle gemeenteleden - conform de ideeën van de algemene kerkenraad - om een vierplek te behouden voor de wijken Beijum, Van Starkenborg en de Hunze. Een plek om te vieren, te luisteren en elkaar te ontmoeten ondersteund door een professionele kracht.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 november 2013.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 november is er gesproken met leden van onze gemeente die de Kindernevendienst en activiteiten/diensten voor jongeren verzorgen. Het is geen nieuws dat zowel de groep kinderen en jongeren als het aantal leden die zich met hen bezighouden slinkende is. De vraag was dus vooral: hoe verder? We willen – zo lang er kinderen zijn – de kindernevendiensten laten doorgaan, maar nieuwe begeleiders zijn meer dan welkom. De huidige begeleiders doen het al sinds vele jaren (overigens: nog altijd met veel enthousiasme en toewijding!), maar willen op een zeker moment wel worden afgelost. De toekomst voor de jongeren ligt meer in samenwerking met jongeren in andere wijkgemeentes van Groningen. Hopelijk is de aanstelling van een jeugdwerker voor alle wijkgemeentes in de stad een goede impuls!

Lees meer...

De Toekomst van De Bron II (vervolg)

Naar aanleiding van de gemeenteraadpleging 2 weken geleden kunt u zich opgeven via email of op intekenlijsten in de foyer voor het uitwerken van een scenario.
Het is de bedoeling om 1 keer in december bijeen te komen met een aantal mensen om een scenario uit te werken en dat op 1 A4-tje terug te rapporteren naar de kerkenraad. De kerkenraad hoopt dan begin volgend jaar een besluit te nemen.
Hier vindt u de scenario’s en namen van de contactpersonen, die een bijeenkomst coördineren.

Scenario Contactpersoon/ email
1. “Zo door” Tonko Ufkes/ kayatz@telfort.nl
2. Meer wijkgerichte activiteiten Christian Hulzebos/ hulzebos70@hotmail.com
3. Multifunctioneel Centrum (eventueel op andere locatie) Ruud van Erp / r.vanerp@hetnet.nl
4. Samenwerken met Damsterboord Henk Oostinga/ henkoostinga@hetnet.nl

Meldt U s.v.p. aan bij de betreffende persoon en u ontvangt een uitnodiging.
Met vriendelijke groeten, namens de wijkkerkenraad van “de Bron”,

Christian Hulzebos