facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 september

De eerste vergadering in het nieuwe seizoen werd bijgewoond door onder andere onze beoogde nieuwe voorzitter, Nynke van Ravels. Voorzitter Christian Hulzebos draagt binnenkort het stokje aan haar over, en wenste haar alvast goeds en wijsheid toe in haar toekomstige rol.
Dit nieuwe seizoen is ook het eerste waarin we voortaan elke derde zondag van de maand gezamenlijk met de Fontein en de Nieuwe Kerk diensten vieren. Dat zal wel even wennen worden, maar we hebben er vertrouwen in dat veel ‘Bron-gangers’ ook de weg naar de Nieuwe Kerk zullen vinden. Overigens vindt de gezamenlijke dienst in oktober niet in de Nieuwe Kerk maar in de Der Aa-kerk plaats. Meer daarover zal t.z.t. in Kerk in Stad te lezen zijn.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 juni 2016.

Omdat een aantal leden van de wijkkerkenraad al op vakantie was en ook de voorzitter afwezig was, vergaderden we in klein gezelschap en zat Ruud van Erp de vergadering voor.
Eens per jaar wordt iedere werkgroep uitgenodigd om hun werkzaamheden toe te lichten en deze keer was de werkgroep Diaconaat aanwezig. Aan de hand van de Taakomschrijving werden de activiteiten van de werkgroep doorgenomen. Wat opvalt, is de goede samenwerking met het WIJ-Team in Beijum, zowel wat betreft de koffieochtenden als ook eventuele andere hulpvragen. Verder zal Christien binnenkort als afvaardiging plaatsnemen in het Kerkelijk WMO Beraad, waarin de kerken in Groningen zich hebben verenigd. Het Kerkelijk WMO-Beraad (KWMOB) wil zich inzetten voor meer betrokkenheid en activiteiten die vanuit de kerken in het kader van de WMO worden gedaan. Ook de ZWO commissie probeert meer samenwerking te zoeken met de Fontein en de Nieuwe Kerk. De werkgroep is nog naarstig op zoek naar twee nieuwe diakenen, zodat ze in het najaar weer op sterkte zijn.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 mei

Op de agenda van de afgelopen kerkenraadsvergadering was tijd ingepland voor de werkgroep Eredienst. Die was dan ook goed vertegenwoordigd aanwezig. De werkgroep heeft onder andere tot taak om het vierrooster in te vullen, waarbij zeker de inzet van gastpredikanten een tijdrovende klus kan zijn. Het ziet ernaar uit dat dit minder wordt als we meer vieringen gezamenlijk met Nieuwe Kerk en Fontein hebben: met ingang van het komende najaar doen we dat in elk geval op elke derde zondag van de maand, en een jaar later ‘delen’ we op de tweede en vierde zondag een dominee met de Fontein. Ook de planning rond hoogtijdagen en bijvoorbeeld de veertigdagen/paascyclus betekent flink werk voor de werkgroep; gelukkig lijkt het erop dat we vaker gaan kunnen genieten van de medewerking van een/het projectkoor. We hebben geconstateerd dat het functioneren van de werkgroep in open communicatie met de kerkenraad van groot belang is en zijn blij met hun werkzaamheden.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 april 2016

Op 12 april, twee dagen na de gemeenteoploop over de samenwerkingsplannen, was er een reguliere vergadering van de wijkkerkenraad. Het kon niet anders of op de agenda was flink plaats ingeruimd voor een nabespreking van de inbreng van gemeenteleden op genoemde oploop.
In het beleidsplan zal zeker aandacht komen voor het jeugdwerk en de mogelijkheid om hiervoor een (tijdelijke) beroepskracht in te schakelen. Inzet van zo’n beroeps-begeleider is eveneens mogelijk bij de realisatie van samenwerkingsplannen tussen de wijkgemeentes van Nieuwe Kerk, Fontein en de Bron. Dit is mede nodig om in beweging te blijven/komen van een wij/zij-gevoel naar een wij-gevoel. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de gemeente van Christus (wat overigens niet betekent dat we afstevenen op eenheidsworst).

Lees meer...