facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 april 2016

Op 12 april, twee dagen na de gemeenteoploop over de samenwerkingsplannen, was er een reguliere vergadering van de wijkkerkenraad. Het kon niet anders of op de agenda was flink plaats ingeruimd voor een nabespreking van de inbreng van gemeenteleden op genoemde oploop.
In het beleidsplan zal zeker aandacht komen voor het jeugdwerk en de mogelijkheid om hiervoor een (tijdelijke) beroepskracht in te schakelen. Inzet van zo’n beroeps-begeleider is eveneens mogelijk bij de realisatie van samenwerkingsplannen tussen de wijkgemeentes van Nieuwe Kerk, Fontein en de Bron. Dit is mede nodig om in beweging te blijven/komen van een wij/zij-gevoel naar een wij-gevoel. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de gemeente van Christus (wat overigens niet betekent dat we afstevenen op eenheidsworst).

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 8 maart 2016

Het gedicht van Joke Smit, ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’, blijkt nog steeds actueel te zijn op deze Internationale Vrouwendag. Alberte leest het voor als openingstekst.
In de vergadering hebben we vanzelfsprekend uitgebreid nagepraat over de gemeente-oploop van 28 februari. Aan de hand van de vragen en opmerkingen komen er zeker aanpassingen in de plannen, deels in overleg met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Ook de gewijzigde plannen zullen nog weer aan de gemeente(n) worden voorgelegd. Hou uw email en KIS dus in de gaten. Vermoedelijk na de dienst van 10 april hebben we dan nog een keer de mogelijkheid hier vragen over te stellen en opmerkingen over te maken. Daarna zal het gezamenlijk plan aan de Algemene Kerkenraad aangeboden worden.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 9 februari

De kerkenraad heeft het in haar laatste vergadering onder andere over de jeugd gehad. We zien onze jongeren en die van andere kerken steeds meer met elkaar optrekken, waardoor de evenementen die er voor hen kunnen worden georganiseerd, door ‘bredere schouders’ kunnen worden gedragen. In de afgelopen periode hebben jongeren deelgenomen aan de actie Sirkelslag in het Nieuwe Kerk Centrum, en is er in de Fontein een viering geweest die vergelijkbaar is met onze CU-diensten.
Ook de ‘grote mensen’ van de drie wijkkerken gaan steeds meer samenwerken. In de gemeente-oploop op 28 februari hopen we elkaar daarover bij te praten. We hopen op de aanwezigheid van veel ‘gewone’ kerkgangers, want dit onderwerp gaat ons allemaal aan!

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraad op 12 januari 2016.

In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar hadden we weer veel te bespreken.
Eens per jaar komt iedere werkgroep vertellen over hun ervaringen in de afgelopen periode. Dit wordt gedaan n.a.v. de taakomschrijvingen die onlangs weer geactualiseerd zijn. In deze vergadering was een afvaardiging van de werkgroep Pastoraat aanwezig. De werkgroep is goed op sterkte en ze proberen zoveel mogelijk pastoraal aanwezig te zijn in de gemeente. Waarbij ze afhankelijk zijn van signalen vanuit de gemeente. De werkgroepleden benadrukten dat ze zeer laagdrempelig benaderbaar zijn om pastorale hulp te geven. De werkgroep zoekt naar een vorm waarbij ook langdurig zieken/ hulpbehoevenden in beeld blijven bij de gemeente. Er is in crisisgevallen een goede samenwerking met het WIJ team in Beijum. Verder is een tijdlang geprobeerd een Kerkcafé voor jongeren te organiseren, maar i.v.m. de lage opkomst is besloten de leeftijd los te laten en nu thema-avonden te organiseren, waarbij iedereen welkom is. De eerste bijeenkomst over vluchtelingen was goed bezocht.

Lees meer...