facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraad op 14 februari 2017

Op deze vergadering waren twee vertegenwoordigers vanuit het College van Kerkrentmeesters aanwezig om ons te informeren over de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Groningen. Waar staan we nu en wat zijn de verwachtingen. Ondanks de slechte prognoses moet er niet gewanhoopt worden, er is veel bereikt met alle bezuinigingsacties. Nu moeten we nadenken hoe we de kerk levensvatbaar kunnen houden. Zoals bekend loopt de komende jaren het ledenaantal enorm terug door de hoge leeftijd van veel leden. Hierdoor zullen er binnen een beperkt aantal jaren ook onvoldoende vrijwilligers zijn om de huidige PGG organisatie in stand te houden. Daarom is het belangrijk om activiteiten te ontwikkelen om jongere generaties meer bij de kerk te betrekken en het moment van verdere krimp zo lang mogelijk uitstellen door meer inkomsten te creëren. Bijvoorbeeld een actie om ieder lid te vragen maandelijks 1,50 Euro extra te betalen. Als wijkkerkenraad zullen we deze mogelijkheid verder uitwerken.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 10 januari

In de eerste vergadering van 2017 was er genoeg te bespreken, zeker ook omdat we te maken hebben met de ziekte van da Alberte van Ess. We hopen natuurlijk dat het allemaal gaat meevallen, maar hebben ook goede afspraken over de taken die Alberte tijdelijk niet zelf kan uitvoeren.
Er is teruggeblikt op de advents- en kerstperiode: al met al zijn de diensten en andere georganiseerde evenementen geslaagd te noemen. Hier en daar hebben we moeten improviseren, maar daarvoor blijken we diverse talenten in huis te hebben. We zullen in elk geval op zoek moeten naar iemand (of ‘iemanden’) met het talent om iets speciaals te maken van een volgende kerstmorgenviering, want na flink wat jaren met prachtige musicals en kersttoneelstukken houdt Betsy AB het dit jaar voor gezien.
De kerkenraad heeft er verder bij stil gestaan dat we De Bron draaiende houden met heel veel meer en minder in het oog lopende vrijwilligers, en we vonden het tijd om voor al die mensen weer eens een leuke avond te plannen. Reserveer maar vast in de agenda: 12 mei. Voor wie? Zo’n beetje iedere Bron-bezoeker doet wel eens een vrijwilligersklusje, toch? 
Agnes de Vos, medescriba

Uit de wijkkerkenraad van 8 november

In deze eerste vergadering onder voorzitterschap van Nynke van Ravels was een belangrijke plek ingeruimd voor de jeugd/het jeugdwerk. Wim-Rien Dijkstra, die onlangs afscheid nam als jeugdwerker, heeft samen met de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Groningen een notitie geschreven waarin de vraag naar voren komt hoe we onze jongeren bij de kerk kunnen betrekken. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat er ook betrokken ouders zijn. En verder moeten we natuurlijk enthousiaste leiding en leuke, uitdagende activiteiten hebben. De Jeugdraad timmert inmiddels flink aan de weg, onder andere zichtbaar in de jeugdpagina’s die al een paar keer in Kerk in Stad zijn verschenen.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 11 oktober

De vergadering stond in het teken van veranderingen: we namen afscheid van onze voorzitter Christian Hulzebos, van diaken Tineke Knot en van ouderling-kerkrentmeester Peter Altena. Nadat hij nog eenmaal gloedvol de agenda had afgewerkt, droeg Christian zijn taak over aan Nynke van Ravels, door haar niet een hamer, maar een brandende kaars te overhandigen.
Nynke wordt op 23 oktober bevestigd, samen met twee andere ouderlingen met een bijzondere opdracht, Jan Knot en Gerard AB. Gerard volgt Peter op als ouderling-kerkrentmeester; Jan Knot wordt ouderling met een speciale taak rond uitvaartbegeleiding.

Lees meer...