facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 februari 2018

Op de agenda van de tweede Bron-kerkenraadsvergadering van 2018 was onder andere plek ingeruimd voor de werkgroep Oecumenische Vieringen. Niet omdat er iets speciaals aan de hand is, maar omdat we als kerkenraad contact willen houden met alle groepen die onder de ‘Bron-vlag’ actief zijn. De werkgroep Oecumenische Vieringen is een samenwerkingsverband van gemeenteleden van De Bron en leden van voorheen de Walfriedparochie, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Hildegardparochie. Leden van de werkgroep bereiden meestal paarsgewijs een dienst voor, die gevierd wordt op de eerste zondag van elke maand. De groep telt momenteel 6 vaste medewerkers, en wordt incidenteel aangevuld met mensen die het voorbereiden van zo’n viering ook wel eens van dichtbij mee willen maken. Soms vindt iemand dat zo leuk dat diegene vaker mee wil werken; tot nu toe is het medewerkersaantal daarmee op peil gebleven. Vanuit de kerkenraad zijn we blij met deze inbreng in ons kerkzijn, en hebben de medewerkers daar dan ook hartelijk voor bedankt.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 14 november

Maandelijks proberen we wat langer en dieper in te gaan op het taakgebied van een specifieke werkgroep; voor november stond de jeugd op het programma. Best een moeilijk onderwerp, want we zien in De Bron steeds minder kinderen en jongeren. Toch willen we onze deuren open houden voor (gezinnen met) kinderen, al was het maar voor het kind in onszelf. Aan de hand van een artikel uit ‘Woord en Dienst’ hebben we geconstateerd dat we niet de enige wijkgemeente zijn waar dit speelt. In het samenwerkingsverband dat we met de Nieuwe Kerk en De Fontein hebben, is gelukkig wel ruimte en plek voor de jeugd. Hoe wij er in dit deel van de stad mee verder kunnen, zal per persoon of gezin verschillen, maar zal zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen zelf worden besproken.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 10 oktober 2017

Een kerkenraadsvergadering is niet alleen een bijeenkomst waarin ambtsdragers en kerkelijke vrijwilligers besluiten nemen over de gang van zaken in en rond de wijkkerk; het is ook de plek waar we ons willen realiseren ‘waarvoor we het ook weer allemaal doen’. We begonnen onze vergaderingen altijd al met een ‘meditatief moment’, maar we zijn nu begonnen het ‘zakelijke’ gedeelte vooraf te laten gaan door een kort ritueel in het Stiltecentrum. Met een lied, een tekst, een gebed keren we ons, staand in een kring, even naar binnen en naar ‘boven’ voordat we aan tafel de agenda afwerken.
De agenda zelf bevat een aantal maandelijks weerkerende onderdelen: notulen van de vorige vergadering, en verslagjes van verschillende werkgroepen en colleges binnen en buiten de wijk. Deze keer staan we even wat langer stil bij de gang van zaken rond de bloemen uit de dienst. Die gaan altijd met een groet van de gemeente naar een gemeentelid of wijkbewoner. Dat is een goede gewoonte, die we volgend jaar ook in de zomervakantie handhaven. Uiteraard maken vele handen ook hier licht werk: gemeenteleden die ook wel volgens rooster mee willen doen aan het kopen en wegbrengen van de bloemen uit de dienst zijn altijd welkom.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 12 september 2017

In deze eerste vergadering na de vakantie heet onze voorzitter Nynke van Ravels in het bijzonder Alberte van Ess welkom, die voor het eerst sinds haar ziekte weer de vergadering bijwoont. We zijn erg blij dat ze weer één keer per maand kan voorgaan in een dienst en ze langzaam haar werkzaamheden kan uitbreiden, hoewel ze het nog rustig aan moet doen. We zijn ook Harm van der Berg dankbaar dat het hem is gelukt voor alle openstaande dien-sten toch een voorganger te vinden. 
Erik Postma vertelt over de opknapbeurt die plaatsvindt in de voormalige kosterswoning in de Nieuwe Kerk. Hier wordt de kindernevendienst gehouden en ook de gezamenlijke jeugdclubs gaan daar bij elkaar komen. Er zijn twee clubs: 12-14 jarigen en 15 jaar en ouder. Ook is hij druk bezig met de voorbereidingen van de Startweek, waarbij het opvalt dat er erg weinig aanmeldingen zijn vanuit de Bron. Dit nemen we mee bij de evaluatie.

Lees meer...