facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 januari 2014.

kerkenraadDe wijkkerkenraad heeft op 14 januari jongstleden haar eerste vergadering van het jaar gehouden. Allereerst kijken we tevreden terug op de advents- en de kerstvieringen. Dat geldt zeker ook voor de kerst-inn, een nieuw initiatief van De Bron, bedoeld voor de gehele wijk Beijum, gehouden op eerste kerstdag. Met betrokkenheid van in de wijk actieve organisaties en de inzet van vrijwilligers is er sprake van een geslaagd initiatief. We willen ook rond de kerstdagen van 2014 iets soortgelijks aan de de wijkbewoners aanbieden, en proberen met een aantrekkelijk en gevarieerd programma een ontmoetingspunt te bieden voor wie daar behoefte aan heeft.
Verder hebben we op een plezierige wijze kennisgemaakt met Wim Rien, de kerkelijk jongerenwerker die zich in de komende tijd zal inzetten voor het jeugd- en jongerenwerk in de Groninger wijken. Zijn aandacht zal hij niet beperken tot alleen jongeren met een kerkelijke achtergrond. Boven aan zijn lijst staat de behoefte om een jeugdraad op te richten, met daarin per Groninger kerk een vertegenwoordiging van vrijwilligers die zich in de eigen wijk met jeugd en jongeren in de kerk bezighouden. Ook denkt hij na over het ontwikkelen van ondersteuning bij geloofsopvoeding. Op dit moment bereiden we ons voor op de veertig dagen tijd, en op de komst van The Passion in Groningen. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan dit mediaspektakel, eerder te zien in Rotterdam en Gouda, en goed voor vele kijkers en bezoekers, dit jaar in onze stad. Een volgende keer meer informatie over deze happening. Waar we een volgende keer ook aandacht aan willen besteden is het resultaat van de vier werkgroepen die zich in de afgelopen weken hebben beziggehouden met de vraag op welke wijze onze kerk De Bron in de komende jaren haar plek in de (Beijumse ) samenleving zichtbaar wil maken. Harrie Medema
 2e scriba PKN De Bron.