facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 november 2013.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 november is er gesproken met leden van onze gemeente die de Kindernevendienst en activiteiten/diensten voor jongeren verzorgen. Het is geen nieuws dat zowel de groep kinderen en jongeren als het aantal leden die zich met hen bezighouden slinkende is. De vraag was dus vooral: hoe verder? We willen – zo lang er kinderen zijn – de kindernevendiensten laten doorgaan, maar nieuwe begeleiders zijn meer dan welkom. De huidige begeleiders doen het al sinds vele jaren (overigens: nog altijd met veel enthousiasme en toewijding!), maar willen op een zeker moment wel worden afgelost. De toekomst voor de jongeren ligt meer in samenwerking met jongeren in andere wijkgemeentes van Groningen. Hopelijk is de aanstelling van een jeugdwerker voor alle wijkgemeentes in de stad een goede impuls!
Andere punten die in de vergadering zijn besproken betroffen vooral activiteiten waardoor onze wijkgemeente beter zichtbaar in de buurt aanwezig is. De spulletjesmarkt van 9 november werd heel positief geëvalueerd en bij de voorbereiding van de Kerst-Inn wordt van allerlei kanten met enthousiasme en instemming medewerking verleend. Op 17 april zal onze wijkgemeente ook medewerking verlenen aan “The Passion” in Groningen, samen met andere wijkgemeentes en instellingen. Hoe dat precies zal gaan is nog niet duidelijk, maar dit punt zal zeker terugkomen.