facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad 28 april

De kerkenraad van de Bron heeft op 28 april voor het eerst digitaal vergaderd. Dit is dankzij een gedegen voorbereiding door de voorzitter heel goed verlopen. Omdat digitaal vergaderen veel vermoeiender is dan fysiek, is een korte agenda aangehouden. In de agenda was veel tijd inge-ruimd om te horen hoe de kerkenraad vindt dat er invulling wordt gegeven aan het gemeente-zijn in deze tijd. De algemene conclusie is dat het een lastige tijd is waarin vooral het persoonlijk contact gemist wordt. De kerkenraad is wel erg blij met alle inspanning die gepleegd wordt om contact te onderhouden met iedereen. Eerst was er de zondagsbrief en toen een volledige paascyclus, wel-iswaar alleen met geluid, maar mooi van samenstelling. Komende maand komt de eerste ervaring met een opgenomen dienst met beeld en geluid.
De kerkenraad geeft wel aan dat een uur luisteren erg lang is, overwogen kan worden de orde van dienst aan te passen zodat de digitale dienst korter is. Ook vindt de kerkenraad dat het niet erg is dat er in plaats van een dienst een zondagsbrief wordt verstuurd als dat zo uit komt. Een zondags-brief kan ook heel waardevol zijn als mensen thuis zitten.
Vanuit pastoraat wordt een aantal mensen regelmatig gebeld of krijgen ze een kaartje. Men kan telefonisch of per mail bij het secretariaat suggesties aangeven wie op deze manier speciale aan-dacht zou moeten krijgen.
Het blijft bijzonder wat de gevolgen zijn van deze crisis; zo doen er inmiddels 100 mensen mee aan de meditatie van Alberte en worden ook de diensten die op Youtube staan vaker beluisterd in rela-tie tot het aantal mensen dat doorgaans aanwezig is in de Bron.
Tot slot hebben we vooruit gekeken naar de zomer. Er zijn al enthousiaste mensen gevonden die nadenken over de inrichting van de zomerdiensten, mede omdat de algemene verwachting is dat we dan nog niet met elkaar in de kerk kunnen zitten.
Lettie Oostinga, scriba