facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Verslag wijkkerkenraad 25 februari 2020

De wijkkerkenraad heeft dinsdag 25 februari vergaderd, een mooi moment direct na de viering van het 40-jarig jubile-um. De kerkenraad was enthousiast over de invulling van het feest. Op vrijdagavond een feestavond met veel tijd om elkaar te ontmoeten, te horen hoe het met iedereen ging. En natuurlijk de enthousiaste leiding van de avond die han-den was van Ruud van Erp. En ook de feestelijke viering op zondag was, zoals het de Bron betaamt, een bijzondere. In plaats van een overweging las Alberte als een ‘apostel’ een brief voor aan de gemeente. Een mooie vorm voor deze gelegenheid.
De werkgroep pastoraat kreeg deze vergadering de tijd om te vertellen hoe het erbij staat met de werkgroep. De werkgroep doet nog steeds met plezier haar werk, er zijn wat wisselingen in de samenstelling maar het is goed te doen op deze manier. Een zorgpunt is of de werkgroep wel altijd weet wat er speelt onder gemeenteleden. Weten mensen dat ze het kunnen melden als ze ondersteuning nodig hebben? De kerkenraad ziet die zorg ook maar weet aan de andere kant ook dat er veel zelfredzaamheid is binnen de gemeente. Veel pastoraat wordt onderling geregeld.

Alberte merkt wel dat de gemeente ouder wordt, haar aandeel in pastorale zorg wordt groter. Met de werkgroep wordt afgesproken dat zij gaat nadenken hoe een nauwere samenwerking met diaconaat bereikt kan worden, vooral omdat pastoraat ook regelmatig gevraagd wordt voor praktische hulp. De werkgroep is dit voorjaar nog twee keer medeorganisator van de gespreksgroep ‘Nu ik ouder word’, die in samenwerking met de wijk georganiseerd wordt. Ook onderzoekt de werkgroep of er nog weer behoefte is aan een gespreksgroep voor jonge ouders. Verder heeft de kerkenraad zich gebogen over een aantal lopende zaken zoals de bijeenkomst om te komen tot een gezamenlijk ge-dragen beleidsplan voor de PGG, het kerkenraadsuitje en de veertigdagentijd.
Lettie Oostinga