facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad 11 juni 2019.

Door de vakantie van een aantal leden waren we maar met een kleine groep. Ook het feit dat we het einde van het seizoen naderen, was te merken in de agenda.
De vergadering heeft uitgebreid gesproken over de community BijHem die toenadering zoekt met de Bron. Op zich een goede zaak omdat zij een andere doelgroep hebben dan de Bron. De wijkkerkenraad wil zeker in ge-sprek met deze groep. Het is voor de kerkenraad nu nog niet het moment om te bepalen of een samenwer-kingsverband aangegaan kan worden. In een later stadium komen we hier zeker op terug.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters ontving de kerkenraad een overzicht van de financiële situatie in de verschillende wijkgemeentes. De Bron brengt niet genoeg middelen in om zichzelf te bedruipen. Hier willen we zeker over nadenken. Een eerste stap is gezet door de kerkbalans weer persoonlijk rond te brengen en op te halen. Dit heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ook de sluiting van twee grote wijkcentra verhoogt de kansen op verhuur van de Bron. Er wordt nagedacht hoe deze cijfers te delen met de wijkgemeente.

Verder is aandacht geschonken aan de evaluatie van de eerste twee diensten ‘nieuwe vorm’ in de Nieuwe Kerk. De wijkkerkenraad is positief over deze invulling. De voorbereidingen voor de startzondag zijn gestart.
De Pinksterdienst is dit jaar ingevuld met een Emmauswandeling. Dit is positief ontvangen (zie hieronder het verslag hiervan).
Op 9 juli a.s. is classispredikant ds. Hommes te gast. Er wordt onder meer gesproken over het beleidsplan van De Bron.
Voor de zomervieringen hebben zich genoeg vrijwilligers aangemeld voor het leiden van een van de diensten. Het thema is ‘stilte’. We kijken uit naar mooie zomerzondagen.
Ruud van Erp