facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad van 22 september 2020.

De wijkkerkenraad heeft op 22 september vergaderd. De wijkkerkenraad is bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad ziet de uitdaging die opgenomen is in het nieuwe beleidsplan: hoe blijven we al krimpend toch vitaal en zichtbaar.
De wijkkerkenraad heeft de goede gewoonte tijdens iedere vergadering ruimte te maken voor een specifieke werkgroep. Meerdere werkgroepleden komen dan langs en vertellen over hun werkgroep en wat ze willen delen met de kerkenraad. De kerkenraad heeft ook voor dit jaar weer een rooster vastgesteld. In deze tijd waar we afstand houden en met maar weinig mensen fysiek de kerkdiensten kunnen bijwonen is de traditie van bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers er een die aangepast moet worden. Omdat we in oktober mogen bevestigen en helaas ook afscheid nemen van ambtsdragers is daar een mooie vorm voor bedacht.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad van 25 augustus 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 25 augustus voor het eerst sinds februari weer een fysieke vergadering gehad. Weliswaar in een heel andere setting dan eerder: in de kerkzaal, op afstand, zon-der tafels, zonder koffie, maar toch. Dat iedereen het fijn vond om weer fysiek bijeen te komen mag blijken uit het feit dat de kerkenraad voorlopig fysiek blijft vergaderen.
Juist omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, is begonnen met een gesprek over de gevolgen van de crisis op ieders geloofsbeleving. Eenduidig kwamen we erachter dat vooral de ontmoeting enorm gemist wordt. Wel konden we constateren dat er ook goede ervaringen te melden zijn. Zo zijn we inmiddels zover dat de diensten op nette wijze opgenomen en uitgezonden kunnen worden. Een proces waarmee we al voor corona bezig waren maar dat nu in een stroomversnelling raakte. Met dank ook aan het College van Kerkrentmeesters dat snel in actie is gekomen om het ook financieel haalbaar te maken. Goed om te zien dat ook in tijden van crisis er gemeenteleden zijn die zich 200% inzetten om het ook technisch allemaal te realiseren.

Lees meer...

Verslag uit de wijkkerkenraad van 23 juni.

Op dinsdag 23 juni heeft de wijkkerkenraad van de Bron (digitaal) vergaderd. De vergadering stond in het teken van elkaar bijpraten.
Tijdens de vorige vergadering heeft de wk een werkgroep ingesteld om vast te stellen hoe de Bron na de zomer weer voor activiteiten gebruikt kan worden. De werkgroep heeft een aantal scenario’s ontwikkeld, en gaat die na de vakantie uitproberen. Dan wordt ook bekeken hoe en hoeveel gemeenteleden aanwezig kunnen zijn tijdens vieringen.
De apparatuur om kerkdiensten live te streamen is inmiddels geïnstalleerd. De zomervieringen worden nog vooraf opgenomen, maar het is de bedoeling de vieringen vanaf 23 augustus live te streamen. Ook bij de live uitzendingen blijft de mogelijkheid bestaan de diensten op een later tijdstip te bekijken. Vanaf 5 juli kunnen alle vieringen worden gevolgd/bekeken via kerkdienstgemist.nl. Het YouTube-kanaal blijft actief voor de uitzending van de meditatiebijeenkomsten.
De volgende vergadering zal zijn op 25 augustus.
Johanna Nab

Verslag wijkkerkenraadsvergadering van 26 mei.

Vanuit het moderamen wordt gemeld dat de AK heeft besloten geld toe te kennen voor de audiovisuele installatie. Deze is inmiddels besteld. Als de installatie er is moeten er een aantal mensen opgeleid worden om de apparatuur te bedienen en de diensten op te nemen en te streamen. Na installatie moet eerst ook even goed worden geoefend om goede opnamen te kunnen maken. Er gaat een groepje mensen aan de slag met de vraag hoe we weer kunnen beginnen met diensten in de Bron waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Tot 1 september zullen alleen online diensten worden uitgezonden. Daarna gaan we kijken of een mengvorm mogelijk is. De voorbereidingsgroep werkt dit uit. Op woensdagavond is De Bron open om mensen de mogelijkheid te bieden een kaarsje aan te steken. De laatste weken komen mensen niet alleen om een kaarsje aan te steken, maar ook om elkaar te ontmoeten. Om dit te faciliteren wordt elke woensdagavond ook voor koffie en thee gezorgd. We gaan proberen om de groep die dit regelt wat uit te breiden. De werkgroep eredienst is druk bezig met voorbereidingen om eind juni een aantal activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar in kleine groepjes ontmoeten en dan samen een activiteit ondernemen. Gedacht wordt aan: wandelen, op vogeltocht, schilderen, wandelen, een culturele activiteit. Het is de bedoeling dat dit in de buitenlucht plaats gaat vinden.
Johanna Nab