facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 24 november 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 24 november vergaderd. Wederom digitaal. Belangrijk punt tijdens deze vergadering zijn alle activiteiten die door de Coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Dat betekent niet dat alles negatief bezien wordt, in tegendeel, het leidt soms tot nieuwe inzichten. Zo bleek de inzameling voor de oogstdienst die dit jaar vanwege het geringe aantal mensen dat aan de dienst kan deelnemen op zaterdag werd gehouden, een hogere opbrengst op te leveren. Zodanig veel hoger dat de werkgroep diaconaat heeft besloten de inzameling voortaan altijd op zaterdag te doen. Ook de deelname door de wijk in de verschillende acties is daardoor toegankelijker. Zo wordt de inzameling voor de Open Hof wijkbreed bekend gemaakt en vindt deze ook op zaterdag plaats.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 27 oktober 2020

De kerkenraad van de Bron heeft op dinsdag 27 oktober vergaderd. Door de huidige coronarichtlijnen heeft de kerkenraad besloten De Bron te sluiten voor alle activiteiten die niet noodzakelijk een fysieke aanwezigheid vereisen. Dat betekent dat vergaderingen weer digitaal gaan, maar gelukkig worden we daar steeds handiger in. De Bron blijft wel open voor de diensten op zondag, maar er zijn wel maatregelen getroffen zodat er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Het reserveringssysteem daarvoor lijkt goed te werken. Mensen die zich nog niet aangemeld hebben om een kerkdienst bij te wonen, kunnen dat nog steeds doen en worden verwezen naar de website.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad van 22 september 2020.

De wijkkerkenraad heeft op 22 september vergaderd. De wijkkerkenraad is bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad ziet de uitdaging die opgenomen is in het nieuwe beleidsplan: hoe blijven we al krimpend toch vitaal en zichtbaar.
De wijkkerkenraad heeft de goede gewoonte tijdens iedere vergadering ruimte te maken voor een specifieke werkgroep. Meerdere werkgroepleden komen dan langs en vertellen over hun werkgroep en wat ze willen delen met de kerkenraad. De kerkenraad heeft ook voor dit jaar weer een rooster vastgesteld. In deze tijd waar we afstand houden en met maar weinig mensen fysiek de kerkdiensten kunnen bijwonen is de traditie van bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers er een die aangepast moet worden. Omdat we in oktober mogen bevestigen en helaas ook afscheid nemen van ambtsdragers is daar een mooie vorm voor bedacht.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad van 25 augustus 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 25 augustus voor het eerst sinds februari weer een fysieke vergadering gehad. Weliswaar in een heel andere setting dan eerder: in de kerkzaal, op afstand, zon-der tafels, zonder koffie, maar toch. Dat iedereen het fijn vond om weer fysiek bijeen te komen mag blijken uit het feit dat de kerkenraad voorlopig fysiek blijft vergaderen.
Juist omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, is begonnen met een gesprek over de gevolgen van de crisis op ieders geloofsbeleving. Eenduidig kwamen we erachter dat vooral de ontmoeting enorm gemist wordt. Wel konden we constateren dat er ook goede ervaringen te melden zijn. Zo zijn we inmiddels zover dat de diensten op nette wijze opgenomen en uitgezonden kunnen worden. Een proces waarmee we al voor corona bezig waren maar dat nu in een stroomversnelling raakte. Met dank ook aan het College van Kerkrentmeesters dat snel in actie is gekomen om het ook financieel haalbaar te maken. Goed om te zien dat ook in tijden van crisis er gemeenteleden zijn die zich 200% inzetten om het ook technisch allemaal te realiseren.

Lees meer...