facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project vanaf september 2020

Bianca Couture is een gezamenlijk project van de ZWO’s van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Daarmee willen we een opleiding voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso ondersteunen.
Het project is gekozen uit meerdere projecten die zijn aangedragen door gemeenteleden. Het project Bianca Couture is voorgesteld door Marjanne Binsbergen, die goed bevriend is met een van de leden van Stichting Emmaus, die zich inzet voor dit project en nauw contact onderhoudt. met Bianca Couture.
• Bianca Couture is een opleidingscentrum in de hoofdstad Ougadougou in Burkina Faso. Het centrum richt zich op meisjes en jonge vrouwen, die vaak al een zeer bewogen leven achter de rug hebben, doordat ze wees geworden zijn, of verkracht zijn en verstoten, of alleenstaande moeder zijn of HIV-geïnfecteerd.
• Bianca Couture biedt sinds 2006 een driejarige opleiding aan, waarin naast couturevakken ook lessen op het gebied van gezondheid en sociale vaardigheden worden gegeven.
• Na het behalen van het diploma zijn de meisjes/vrouwen in staat om zelfstandig een bestaan op te bouwen dan wel in dienst te komen van een naaiatelier.
• Een belangrijk doel is om de leerlingen weer perspectief te bieden op een menswaardige toekomst.
• Specifieke bestemming van het diaconale project
• De opbrengsten van o.a. collectes en diverse acties in de Bron zijn bestemd voor het samenstellen van zogenaamde “starterskits” (naaimachine, werktafel, strijkijzer, scharen en andere basismaterialen), waarmee de meisjes/vrouwen een steuntje in de rug krijgen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.
• Een starterskit kost ongeveer 250 euro. Wat zou het mooi zijn om in de komende drie jaar hieraan ruim te kunnen bijdragen!!

Meer lezen: www.sahelp.nl 

wg communicatie:

De kerk kan een belangrijke functie vervullen als het gaat om het tot stand brengen van onderlinge verbinding zowel in- als extern.
Dat geldt zeker voor onze wijkgemeente die heel nadrukkelijk ‘kerk in de wijk’ wil zijn.
De identiteit van De bron kenmerkt zich door het zoeken naar en bieden van inspiratie, gericht op spiritualiteit en verstilling, omdat we dat als opdracht zien als mensen die geïnspireerd zijn door het leven van Jezus.
We bieden een platform van verbondenheid ten behoeve van onderling contact en van de sociale cohesie in Beijum en de omliggende wijken.

Rooster zangers in de Bron, 4 oktober t/m 31 december 2020  versie 17-11-2020    
           
zo  1 november 2020 zo  8 november 2020 zo  22 november 2020 zo  29 november 2020    
Henk Oostinga Immie Hoekstra Bea Koerts Abra Havinga    
Alian Bergsma Simon Gjaltema Wil Miedema Marjanne Binsbergen    
Ginet Tuinder Karin Heesen Aldo Veldhuis Henk Oostinga    
Frans van Nes Jelle Kooistra Frans van Nes Klaas Sybrandy    
           
           
zo  6 december 2020 zo  13 december 2020 do  24 december 2020 vr  25 december 2020 zo  27 december 2020 do  31 december 2020
Ginet Tuinder Abra Havinga A. Bergsma N. van Ravels Immie Hoekstra Alberte van Es
Maria Ufkes Aldo Veldhuis Henk Oostinga N, ten Have Henk Oostinga Ton 
Jelle Kooistra Marjanne Binsbergen B. Koerts F. Rienstra Klaas Sybrandy Machteld
Henk Oostinga Frans van Nes F. van Nes J. Kooistra Maria Ufkes Simon Gjaltema
          Karin Heesen
           

bezinning en bezieling 2020 2021Bezinning en bezieling 2020-2021

Het kringenprogramma bezinning en bezieling is weer beschikbaar.
Lees hieronder alle verdere informatie.

Lees meer...