facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

allerzielenGezamenlijke tienerdienst

Zondag 20 November hadden we onze eerste gezamenlijke tienerdienst in het Nieuwe Kerk Centrum gehouden. Er waren 11 jongeren op afgekomen en dit vonden wij een mooie opkomst.
We hebben het gehad over de gedachtenis van de overledenen en op welke momenten we dit willen en kunnen herdenken. We hebben de 3 meest voor de hand liggende herdenktijden benoemd en besproken. Dit waren Allerzielen, Afsluiting kerkelijk jaar en oudjaarsdag.
Zondag 18 December is de volgende gezamenlijke tienerdienst 
Hoop jullie allemaal weer te zien, Erik Postma