facebook button

Wijkindeling pastoraat

Het pastoraat in Beijum is verdeeld over 7 wijkdelen: Beijum zuidwest, Beijum noordwest, Beijum centrum, Beijum noordoost, Beijum zuidoost, de Hunze en als laatste de wijk van Starkenborgh Noorderhoogebrug en aangrenzend deel Hunze.
Voor elk van deze wijkdelen is er een ouderling of pastoraal medewerker beschikbaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
coördinator pastoraat: Jan Knot, tel. 050-5414281
pastoraatsouderling: Paul van Zwieten, tel. 050-5421641