facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Resultaten schilderworkshop

In de vorige Kerk in Stad werd hij aangekondigd: de schilder- en tekenworkshop op zaterdag 10 maart in De Bron. Er kwamen 14 deelnemers op af, die op een meditatieve manier over onvoorwaardelijke liefde, het thema van de veertigdagentijd, hebben geschilderd. Grietje Ynema, coach beeldende kunst en Bronlid, begeleidde de workshop. Hoewel het bij dit soort evenementen waarschijnlijk eerder om het proces dan om het product gaat, zijn de resultaten in de Goede Week te zien in De Bron. Op de maandagavond (26 maart) is er de gelegenheid een Kruiswegstatie te lopen aan de hand van deze schilderstukken.
Jan Knot

Vleugel Peter en Vincent“Nieuwe” vleugel

In een vorige KiS is er al melding van gemaakt en sinds 9 maart is het dan zover. Hij is zwart, 1,85 meter lang en klinkt geweldig. De Bron beschikt over een nieuwe (tweedehands) vleugel! Dankzij de bijdragen van de Algemene Kerken-raad en het College van Diakenen en uiteraard een substantiële bijdrage van de Brongemeente zelf is de financiering rond gekomen. De kerkenraad heeft Peter Rippen en Vincent van Ravels gevraagd om op zoek te gaan naar een goed instrument om ons de komende twintig, dertig jaar in de diensten te ondersteunen. Daar zijn ze erg goed in geslaagd!
Na jaren trouwe dienst hebben we dus afscheid genomen van de oude vleugel, die we ruim twintig jaar geleden als gemeente bij elkaar hadden gespaard. We hebben heel veel plezier van deze vleugel gehad, maar hij vertoonde de laatste jaren wel steeds meer gebreken. Vandaar dat we heel blij zijn met het nieuwe instrument dat van heel goede kwaliteit is. De komende paascyclus worden we ondersteund door het projectkoor onder leiding van Peter Rippen. Dat zal vast extra mooi klinken met de begeleiding op de nieuwe vleugel!

Actie Groene Long

Zaterdagmorgen 17 maart hebben wij weer mee geholpen met de groene-long-actie in onze wijk.
Goed ingepakt gingen we op pad want het was namelijk best koud. Dit hadden we nog niet eerder mee gemaakt in de groene longactie. We zochten onze favoriete plek bij Innersdijk op, om daar het zwerfvuil weer op te ruimen. Daarna hebben we uit de vijver veel takken van de afgelopen stormen gehaald. Hierna waren we erg koud en zijn weer teruggegaan naar de vroegere Wegwijzer op plein oost waar we broodjes met een kroket kregen.
Harold Admiraal en Erik Postma

groene longActie Groene Long Beijum

Op zaterdagmorgen 17 maart willen we weer samen met de jeugd mee doen met de Groene Long-actie in onze wijk.
De werkzaamheden voor deze actie bestaan uit: snoeien, zwerf- en drijfvuil ruimen, sloten en vijvers ontdoen van drijfhout, overhangend groen verwijderen, bruggen en ander meubilair ontdoen van groene aanslag.
De actie begint om 09.00uur, niet zoals we gewend waren in de Boerderijum maar in de vroegere Wegwijzer op Plein Oost, Ypemaheerd 42, waar de bibliotheek gevestigd is. Na de inloop en uitleg van de werkzaamheden onder het genot van een kop koffie o.i.d. gaan we rond 09.30 uur het park in tot ongeveer 12.00 uur. We eindigen weer in de Wegwijzer op Plein Oost, met een drankje etc.
Hebben jullie, ouders of andere gemeenteleden, zin om mee te helpen, dan zie ik graag een reactie tegemoet op mijn emailadres.

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 maart 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering
in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation' . De schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout, Gerrie van Hof en Sabina Tamsma.
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

magazine Petrus

Magazine Petrus

Net verschenen: een nieuw magazine van de PKN over geloof, hoop en liefde.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.
Een abonnement is gratis.
Er liggen proefexemplaren op de infotafel in de Bron, met aanmeldformulieren

passion 2018

The Passion

The Passion is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen in een modern jasje. The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dicht-bevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven. Het live-evenement komt op Witte Donderdag 29 maart vanaf evenemententerrein ArenaPark in Amsterdam Zuidoost.
Ook dit jaar geven we weer de gelegenheid om samen met elkaar in de Bron live naar The Passion te kun-nen gaan kijken. Na de dienst van witte donderdag die om 19:00 begint zullen er twee schermen zijn waar the Passion op wordt vertoond. In de kelder (the Underground) van de Bron staat een beeldscherm waar de jongeren met elkaar kunnen gaan kijken, en in de Kerkzaal waar de rest van de gemeente en wijkbewoners naar de uitzending kunnen gaan kijken.
The Passion begint om 20:30 uur.

zondag voor het gebedEenheid van de christenen

Samen met de Walfriedgemeenschap en de Damsterboordgemeente hebben we op zondag 21 januari de eenheid van de christenen geoefend en gevierd in de Emmaüskerk. Om het Caribisch lied te kunnen zingen werden we onder-steund door het ad hoc zanggroepje o.l.v. Folkert Rienstra. Het laatste couplet van dit lied gaf goed het thema weer van deze bijeenkomst. “De rechterhand van God bezaait heel ons land: zaden van vrijheid, liefde, hoop.
Culturen in dit land: geef nu elkaar de hand, samen één door de rechterhand van God.”

douwe egbertsKoffiepunten sparen voor de Voedselbank

Al enige tijd worden koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld voor de Voedselbank in Groningen. Een mooi initia-tief dat door de diaconie van de Bron van harte wordt ondersteund. Doet u mee?
De punten kunnen, evenals andere houdbare producten, in de mand van de Voedselbank gedaan worden. De mand staat elke zondag, als er een kerkdienst is, in de foyer van de Bron. De punten kunnen ook ingeleverd worden bij het adres van de Voedselbank op Ulgersmaweg 57 in Groningen.
Een klein gebaar is een groot goed

In memoriam

Op 29 januari is overleden Bertha Wilhelmina Vos op de leeftijd van 69 jaar. Bij ons beter bekend als Erna.
Ze werd geboren op 30 mei 1948 in Hilversum. Erna diende als officier bij het Leger des Heils, met als laatste stand-plaats Groningen. Daarna was ze lange tijd actief in onze Beijumse gemeente. Bij de kindernevendienst, als ouderling pastoraat en jeugdouderling en betrokken bij de oecumenische werkgroep. Naast dat ze zelf drie kinderen kreeg, was ze ook als een moeder voor haar oppaskinderen van Jan IJmker en Hanneke Stam. Ook haar vijf kleinkinderen waren haar zeer welkom. Erna was al geruime tijd ziek. Ze had longkanker. Ze zette al haar kracht in om de strijd tegen die ziekte zolang mogelijk te voeren. Enkele maanden geleden breidde de ziekte zich uit. Bij de ziekenhuisopname werd duidelijk dat verdere behandelingen geen zin meer hadden. Erna ging naar huis om te sterven. Twee dagen daarna stierf ze in het bijzijn van haar geliefde partner Kees. Op vrijdag 2 februari hebben we met elkaar afscheid van haar genomen.
Boven de kaart stond: Mijn hulp is van de Heer. Dat was en bleef haar geloofsbelijdenis. Het stond centraal in de af-scheidsdienst. Erna Vos was een markante vrouw met een bewogen leven en een diep geloof.
We wensen haar partner Kees en haar familie veel sterkte dit verlies te dragen.
A. van Ess en J. Knot

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 februari 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation' . De schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. 
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Evert Jan Veltman en Hilda Scherphuis. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Van harte genodigd!