facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 juni 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering, weer op ons vertrouwde adres de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Het is de laatste viering voor de zomer. De maanden juli en augustus zijn er geen Ionavieringen. De tweede zondag van september starten we weer.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn gebo-ren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Frieda Jager en Evert Jan Veltman. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd” (naaste familie van Ede Staal)

Foto CD Hoes Ede Staal

 Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.

Lied zonder woorden Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren vijftig in het uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar mijn wortels liggen. Mede daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, historische orgels, hierin al jaren geleden gestimuleerd door mijn docent orgelimprovisatie Sietze de Vries. Afgelopen zomer bespeelde ik diverse orgels en koos als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. Toen ik in Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam bij iedere noordeling vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.

Lees meer...

Gezocht: beheerder gebruik en verhuur de Bron

Om het gebruik van de Bron te coördineren en zaken rond de verhuur van de diverse ruimtes te regelen is de werk-groep financiën, die ook verantwoordelijk is voor het beheer van de Bron, op zoek naar een “beheerder verhuur”. We zoeken daarvoor iemand die niet alleen buiten de gangbare werkuren, maar ook op werkdagen overdag beschikbaar is om bij verhuur toegang te verlenen tot de Bron en de verhuur te begeleiden. Bij grotere evenementen kan een beroep worden gedaan op een groep vrijwilligers van het verhuurteam. Lijkt het je leuk om deze functie in te vullen en/of wil je meer informatie, neem dan contact op via e-mail  of per telefoon (050) 5491067.
Gerard AB, Kerkrentmeester.

 

ontmoetingsontbijtOntmoetingsontbijt

Op woensdag 2 mei opende de Bron haar deuren om 35 wijkbewoners te verwelkomen voor het ontmoetingsontbijt. De 50plus-werkgroep organiseert regelmatig activiteiten om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Het ont-bijt is er daar één van. Het wordt vier keer per jaar gehouden en deze keer waren de mensen van de Bron, waarvoor het eerst dit ontbijt gehouden werd, gastheer c.q. gastvrouw. In de foyer en aangrenzend lokaal waren de tafels gezel-lig gedekt. Voor €1,- kon men aanschuiven aan het gevarieerde ontbijt met koffie, thee, melk en sap. In een goede sfeer liet men zich alles goed smaken. Aan het eind van de ochtend kreeg men de mogelijkheid zich in te schrijven voor de aankomende activiteiten. Op 15 mei is er een busreis naar Luttelgeest, Kampen en Giethoorn. Kosten: €15,-.
Op 18 mei wordt er een Pinksterdiner gehouden met workshops in het Heerdenhoes voor €7,50. Als u aan deze activi-teiten mee wilt doen kunt u zich opgeven bij het Heerdenhoes, bij Bosshardt of bij Christien de Ruiter.

High teaHigh tea

High tea op zondag 3 juni 2018 in de Fontein van 15.00 – 17.00 uur.
Het is al weer even geleden dat er een actie voor ons diaconaal doel – the future in our hands - werd gehouden. Het doel hiervan is om elkaar op een ongedwongen manier een gezellige– en informatieve middag te bezorgen. Didy Steenhuis zal a.d.h.v. beelden ons het e.e.a. vertellen en laten zien over haar reis naar Gambia. Zij was erbij toen de door ons gesponsorde rugzakjes werden uitgedeeld. Ook laat zij zien waar ons geld aan besteed is.
Omdat het project ook door de Bron gedragen wordt, doen we deze actie gezamenlijk.
Zij werken aan de voorbereiding mee en er zullen ook gemeenteleden van de Bron op deze middag aanwezig zijn. Komen we met elkaar ook eens op een andere manier in gesprek. Intekenlijsten kunt u in de hal vinden.
Komt allen want het wordt vast en zeker heel gezellig en ...... lekker. De kosten zijn € 10
Namens de ZWO commissie Bram van Huis.

Noorddijkkerkenraadsuitje

Op 21 april j.l. was het jaarlijkse kerkenraadsuitje. Op deze zonovergoten dag streek het gezelschap neer in Kerkenheem. Een prachtige locatie naast de Stefanuskerk in Noorddijk, een gebouw van buurgemeente Damsterboord. Uitermate geschikt voor bijeenkomsten als deze en vaak gebruikt bij bruiloften en rouwdiensten in genoemde kerk. De bijna voltallige kerkenraad ging in een aantal groepen aan de slag met zichzelf. Met vragen als: waarom zit je in de kerkenraad, voel je je op je plek (in je functie), wat vind je van de vergaderingen en hoe is de verhouding zakelijk t.o.v. het inhoudelijke, de geloofsbeleving.
Genoeg stof om na ruim een uur aan elkaar te vertellen wat de gesprekken hadden opgeleverd.
De aspecten betrokkenheid en medeverantwoordelijk scoorden hoog. Over het algemeen werd opgemerkt dat de vergaderingen niet te zakelijk zijn, de besluitvorming goed verloopt en de grote lijn wordt aangehouden. Aandachtspunten zijn onder meer het aantal deelnemers in de vergadering, het belang van vertegenwoordigers in de diverse stedelijke organen, mogelijke inbreng van thema’s en niet alleen op de winkel passen. Vervolgens werd er in groepjes gewandeld door het Beijumerbos en/of het bevrijdingsbos. Onderweg kwamen de persoonlijke zaken ter sprake. Elkaar beter leren kennen en uitwisseling van gedachten was het motto. Bij terugkomst was er wat te drinken en wat knabbelspul. Tot slot kwam de lokale cateraar met een lekkere maaltijd. Het mooie weer, het programma, de maaltijd en uiteraard de inbreng van de aanwezigen droegen bij aan deze mooie middag.
Ruud van Erp

IonavieringIonaviering

Zondag 13 mei 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering, deze keer in het Nieuwe Kerkcen-trum, Nieuwe Boteringestraat 1-15 te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud-Keltische wor-tels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Clara de Graaff en Birgit van Dongen. Thema is de regenboog als teken van het verbond. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

30 jaar InliaDertig jaar Inlia

‘Licht in het duister’ is het motto waaronder een groot aantal kerken die met INLIA zijn verbonden een kaarsenestafet-te houden omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat het “Charter van Groningen” is opgesteld en INLIA is ontstaan. INLIA staat voor ‘Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers’. Honderden geloofsge-meenschappen uit binnen- en buitenland hebben het Charter van Groningen inmiddels ondertekend, zich daarmee committerend aan de opdracht om zich in te zetten voor vreemdelingen in nood en om te zien naar kwetsbare men-sen, zoals opgedragen in de verzen 34 tot en met 40 uit Mattheüs 25. Deze tekst is door INLIA al die 30 jaar als leidraad aangehouden. Het Beijums kerkasiel van de familie Sarma, van 7 oktober 1986 tot 16 januari 1987 in de Mamrehoeve, was mede aanleiding voor het ontstaan van het Charter. Reden om te vieren is er niet, reden om er bij stil te staan des te meer, want het werk van INLIA is helaas nog steeds hard nodig.

Lees meer...

ZWO Lentetafel

De ZWO houdt weer een actie in De Bron op zondag 29 april ten behoeve van haar project: "The Future in our Hands". We organiseren dit keer een "Lentetafel" met allemaal gezellige spulletjes die de richting naar de zomer markeren. Natuurlijk is er ook weer wat lekkers bij de koffie. Met de opbrengst komt het realiseren van speeltoestellen dichterbij. Alvast bedankt voor jullie bijdrage.
Save the date!
Op zondag 3 juni wordt er van 15-17 uur een High Tea georganiseerd in De Fontein, samen met ZWO De Bron. De op-brengst is wederom voor ons gezamenlijke project "The Future in our Hands". Nader informatie komt nog, maar zet deze datum maar alvast in je agenda.
Van harte welkom namens de ZWO commissie
Immie Hoekstra

passion 2018The Passion

Donderdag 29 maart hebben we in de Bron The Passion weer vertoond. In de kerkzaal hadden we een beeldscherm voor de gemeente en in de kelder was er een beeldscherm waar de jeugd kon kijken. In deze achtste editie van The Passion kwam de uitzending vanuit de Amsterdamse Bijlmer waarbij ook de vliegtuigramp uit 1992 herdacht werd.
De stoet met mensen die het kruis droegen startte bij de “boom die alles zag”. Dit is een boom op de rampplek die de crash en de brand van 26 jaar geleden heeft overleefd. Deze keer stonden “verbinding” en “ik zie jou” in dit verhaal centraal, waardoor mede de plek de Bijlmer zich heeft ontworsteld aan een negatief imago.
In totaal waren er z’n 25 mensen die mee hebben gekeken naar een “oud” verhaal in een nieuwe jas.

Kaarsenestafette in de kerken.  inlia

Beste vrienden en vriendinnen, 
We dragen dit voorjaar een bijzonder licht aan elkaar over, van kerk tot kerk!
2018 is voor ons allen een bijzonder jaar; 30 jaar geleden werd het Charter van Groningen opgesteld en ondertekend door vele honderden - meer dan duizend - geloofsgemeenschappen. Zij, jullie, kozen ervoor om niet weg te kijken van de noden van de vreemdeling in hun poorten. 
Ook jullie kerkgemeenschap is daarbij betrokken (geweest); bijvoorbeeld als ondertekenaar van het Charter, als gastadres, bij het kerkasiel, als noodopvanglocatie, etc. Wij willen hierbij stil staan, niet om het 30jarig-bestaan te vieren maar om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. Zie ook bijgaand missie-document. Dat doen we later dit jaar, in juni. In de aanloop hier naartoe wordt een kaarsenestafette georganiseerd. De estafette symboliseert de geschiedenis van het Charter én de betrokkenheid van zovele plaatselijke geloofsgemeenschappen: de ene kerkgemeenschap draagt het licht over aan de andere. Het licht dat niet te doven is en een teken is van hoop, van redding voor allen. In de komende weken, vanaf de week na Pasen tot aan 24 juni, reist het licht door ons land. In iedere provincie is er één kerk waar op een bepaalde zondag het licht het eerste zal worden binnengebracht (tijdens de viering).

Lees meer...