facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Impressie van Ontmoetingsontbijt

Zaterdag 22 september was het burendag. In het kader daarvan werd er in Beijum een ontmoetingsontbijt georgani-seerd op Plein Oost. Vanuit de Bron was ik die ochtend aanwezig bij het klaarzetten van het ontbijt waar iedereen uit de wijk kon aanschuiven . Samen met de mensen van WIJ Beijum, één van de elf WIJ- teams in de stad, werden de tafels gedekt voor zo’n 25 mensen die zich hadden opgegeven. Omdat ik nog niet zolang diaken ben was dit voor mij gelijk een kennismaking met een aantal vrijwilligers die met veel gedrevenheid hun werk doen.
Een groep waarvan een aantal elkaar al lange tijd kent. Dat maakte dat in een mum van tijd alles in de hal van de Wegwijzer klaar stond. Want zouden we buiten kunnen ontbijten, zoals het oorspronkelijke plan was, of toch binnen? Een half uur voor tijd werd de knoop doorgehakt: het ontbijt werd binnen gehouden. Te veel wind en kans op regen waren hiervan de reden.

Lees meer...

Schilderen en tekenen

Beeldend werken verrijkt de mens. Als je je creativiteit ontwikkelt, werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling.
Beleving, ontspanning, genieten, ontdekken, materialen, technieken, creëren van iets nieuws, het komt allemaal aan bod in 2 workshops.
Hoofd, hart en handen worden ingezet om te leren, vanuit ervaring, vanuit het doen, gekoppeld aan een Bijbel gedeelte of een andere spirituele tekst, gedicht of het werk van een kunstenaar. 
Voorop staat het plezier in het creatief en kunstzinnig werken, niet het resultaat. Zo ontstaan er na experimenten altijd eigen bijzondere en unieke werkstukken die ieder hun eigen authentiek verhaal vertellen. Om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen. Stap voor stap gaan we aan de slag. Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op.

workshop schilderenEen aantal workshops die worden gegeven door Grietje Ynema, Autonoom Beeldend Kunstenaar en Coach en Atelierdocent beeldend werken.
Data: zaterdagmorgen 29 september en/of zaterdagmorgen 13 oktober 2018
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur
Plaats: De Bron, Bentismaheerd, 1a Beijum, Groningen
Materiaalkosten inclusief koffie en thee 5 euro per keer.
Maximum aantal deelnemers is 12.
Inlichtingen en opgave: Grietje Ynema, de infotafel van de Bron,
Bellen kan ook: tel 050-5419452

Kerkendag op zaterdag 20 oktober over “Verbinding”

De “classis Groningen” is veranderd in “Ring Groningen”. Dit is voor veel gemeenteleden geruisloos verlopen. Om meer contacten te krijgen met en tussen de gemeenten van de Ringen is in de eerste vergadering van de Ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende gemeenten. Zuidbroek heeft aangegeven om hiermee te willen starten. In oktober houden zij een Kerkendag. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Het thema van deze kerkendag is “Verbinding”. Alle leden van de Ring Groningen en hun gemeenteleden zijn welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees meer...

burendagNationale burendag 2018

Zaterdag 22 september 2018 is de nationale burendag. De Bron doet hier aan mee, i.s.m. andere wijkorganisaties. Er wordt die ochtend op plein Oost in Beijum een ontmoetingsontbijt georganiseerd. Het is open en vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat het, bij mooi weer, op het plein voor de Wegwijzer wordt gehouden vragen wij iedereen om zoveel mogelijk een eigen stoel mee te brengen. Men kan zich bij de buurtcentra aanmelden. De helpers zetten ’s morgens alles klaar en de gasten zijn dan welkom vanaf 10.00 uur.
Verder is er die dag, ook op plein Oost, weer een braderij met een kinderrommelmarkt. Er zijn verschillende optre-dens, men kan lokale producten kopen, en er is informatie te krijgen over verschillenden activiteiten die het komende seizoen weer gebeuren in de wijk. Ook daar zal de Bron aanwezig zijn om te vertellen over onze activiteiten .
De Braderij is van 13.00 tot 17.00 uur.

Martine VisserImpressie zondag 15 juli

Zondag 15 juli was de laatste reguliere dienst, zij het dat we een voorganger ‘van ver’ mochten begroeten: Martine Visser, ons nog altijd vertrouwd. Naar aanleiding van Marcus 6 hield zij een overweging over vertrouwen. Jezus droeg zijn leerlingen op “niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sanda-len mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, “trek geen extra kleren aan.” En ook zei hij: “Als jullie ergens onderdak krij-gen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.”
Martine plaatste dit tegen de achtergrond van onze dichtgeregelde samenleving waarin we zowel persoonlijk als ook politiek alles zo veel mogelijk willen verzekeren. Durven we nog te vertrouwen op goede mensen die overal onderweg aan te treffen zijn? Zelf had ik ook een associatie met het lied van Daniël Lohues: ‘hoeveul be’j neudig, hoeveul be’j neudig op zich’.
Idso Wiersma

Samenvattend verslag van de bijeenkomst RING Groningen PKN op 19 juni 2018.

Voorzitter is Henk van Dijk, kandidaat voorzitter van de classis. Er was een geringe opkomst (16 mensen).
Van Groningen Noord waren aanwezig: Annie van Zanten (nieuwe Kerk), Marga Baas en Jaap Medema (De Fontein) en Ruud van Erp (De Bron). Keuze van inrichting Ringen.Er waren twee mogelijkheden:
a. De kerkenraden in de ring wijzen jaarlijks drie ambtsdragers en/of gemeenteleden aan die als stuur-groep gezamenlijk belast worden met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring.
b. De kerkenraden in de ring zijn gedurende één kalenderjaar elk bij toerbeurt belast met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring. De meerderheid van de vergadering koos voor a.
Tijdens de vergadering kwam een alternatief op tafel: een combinatie van a en b. De kerkenraad (Zuid-broek) gaat gedurende een jaar de ring inrichten en de bijeenkomst(en) organiseren.
Ter plekke werden kandidaten gevraagd voor de stuurgroep waarvoor zich meldden: Jorien Berndsen-Prins (Haren) en Klaas de Vries (Westerbroek). Dus nog een vacature, waarvoor men een kandidaat uit Hoogezand wil polsen.

Lees meer...

beijum nl

Digitaal Wijkplatform Beijum.NL

De Bewonersorganisatie Beijum heeft van het gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen subsidie gekregen. Deze is bedoeld om in samenwerking met de diverse instellingen in de wijk, een digitaal wijkplatform op te zetten. De Bron heeft, naast diverse organisaties in Beijum, hiertoe het convenant getekend. In de feestweek ter ere van 40 jaar Beijum heeft wijkwethouder Mattias Gijsbertsen een taart aangesneden om dit heugelijke feit te vieren. Het platform wordt een centrale informatieplek voor en door Beijumers. Informatie in algemene zin, over waar en wanneer er activiteiten zijn, wat er gebeurt in de wijk, wijkgids, links enz. Bewoners, organisaties, instellingen, verenigingen kunnen de (buurt)activiteiten zelf aanmelden. Op de site staan intussen al een agenda met activiteiten en evenementen.
De tweede fase in de ontwikkeling van het platform is het maken van een prikbord en het inzetten van interactieve middelen. Alles om de betrokkenheid bij de wijk te vergroten.
Al nieuwsgierig? Ga naar www.beijum.nl
Ruud van Erp

 

Gezocht: vrijwilligers met groene vingers!!!

De diaconie zoekt voor “Beijumers voor Beijumers” mensen met groene vingers. In onze wijk zijn steeds meer mensen die nog zelfstandig wonen maar zelf hun tuintje niet meer bij kunnen houden. Er is een klein team van vrijwilligers, maar helaas bestaat dat team uit niet meer dan drie mensen die één keer per week kunnen helpen. De nood is groot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien de Ruiter: 06 41590339. 
Alian Bergsma

Muziekavond 30 5 20181050247Van blues tot Bach in De Bron

Beijum bestaat 40 jaar, én De Bron heeft een nieuwe vleugel. Heb je meer redenen nodig voor een swingende mu-ziekavond in het kloppend hart van Beijum? De wervende aankondigingen hadden hun werk gedaan: op 30 mei viel er te luisteren naar – en mee te zingen, neuriën of klappen met – een heerlijk gevarieerd programma, waaraan volgens insiders tot het laatste moment geknutseld is.
Het resultaat mocht er zijn: ondanks de zweterige warmte klonk het ene optreden al even fris en fruitig als het andere. De verleiding is groot om de programma-onderdelen stuk voor stuk te noemen en van loftuitingen te voorzien; doe ik dat niet en kies ik voor de kortste klap, dan kan ik op zijn minst melden dat er geen wanklank is gehoord, en dat het een avond vol hoogtepunten was.

Lees meer...

NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Lees meer...

Muziekavond in De Bron ter ere van 40 jaar Beijum