facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

bloemen boeket bontgekleurdMedeleven

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij een paar keer de bloemen uit de kerk ontvangen. Bijna elke dag ontvan-gen wij kaartjes met lieve woorden. We weten dat er kaarsen voor ons worden aangestoken. Dit alles is een grote steun voor ons. Daarvoor heel veel dank.
Hanneke Stam en Jan IJmker

music and gift INLIAKerstpakettenactie INLIA

Net als vorig jaar willen we u vragen om kerstpakketten in te zamelen voor de gasten in onze bed,bad,brood-opvang. Met de inhoud van de kerstpakketten worden dan cadeaus gemaakt die bijv. op Oudejaarsavond worden uitgedeeld aan onze gasten die verblijven in de verschillende BBB-locaties.
Een groep enthousiaste amateur-zangers heeft dit jaar het iniatief genomen om, onder de naam ‘Music and Gift’ op de zaterdagmiddag voor Kerst bekende kerstmuziek ten gehore te brengen in de daarvoor opengestelde Martinikerk in Groningen en, in overleg met de diaconie, tegelijkertijd daarmee ook kerstpakketten voor INLIA in te zamelen en te collecteren voor het diaconaal-pastoraal centrum ‘De Open Hof’.
Op zaterdagmiddag om 15 uur brengt het voor deze gelegenheid samengesteld 'scratch-koor' het Hallelujah uit de Messiah van Händel en het Tollite Hostias van Saint-Saens ten gehore. Verder is er orgel- en carillon-muziek te horen. De muzikale leiding is in handen van Vincent Hensen-Oosterdijk met Peter van der Zwaag aan het orgel. De Martinikerk is zaterdag 22 december open van 12.00 tot 15.30 uur en de toegang is gratis. Bezoekers worden uitgenodigd een financiële bijdrage te geven voor het werk van De Open Hof en kerstpakketten kunnen worden gedoneerd aan de bed,bad,brood-opvang van INLIA. Medewerkers van de Open Hof en INLIA zullen ook met informatiestands aanwezig zijn. 

Hartelijke groet,
Helmer Roelofs
INLIA
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
Email
www.inlia.nl

spoor van lichtSpoor van Licht – 6 december 2018

Volg op 6 december 2018 het Spoor van Licht en laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht...!
Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven... de maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda. Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen?
Op donderdagavond 6 december is de Martinikerk geopend en verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om te luisteren naar meditatieve muziek, een moment van rust te ervaren en een lichtje aan te steken. De deur staat open.
Spoor van Licht, 6 december tussen 20:00 en 22:30 uur in de Martinikerk, Martinikerkhof 3 te Groningen

 

Sokkenactie

Nu het kouder wordt is het goed om stil te staan bij hen die geen dak boven hun hoofd hebben en afhankelijk zijn van elke vorm van warmte die wij hen kunnen geven. Een goede gewoonte is het inzamelen van sokken, sjaals, mutsen en handschoenen voor deze mensen. De doos staat vanaf 11 november klaar in de foyer, en we hopen, net als voorgaan-de jaren dat deze actie weer een mooi succes mag worden. Wij zorgen dat alle spullen afgeleverd worden bij de Open Hof, dé plek waar daklozen hun weg weten te vinden. Kijkt u even in uw kast of u nog wat kunt missen?

KruidNoten ZOAKruidnotenactie

Als de bomen kaler worden, de wintertijd is ingegaan en de spulletjesmarkt is geweest, dan weten we, het is zover: tijd voor de kruidnoten! Vanaf zondag 11 november zijn ze weer te koop in de foyer van de Bron.
Behalve dat ze erg lekker zijn gaat de opbrengst naar Stichting ZOA. Deze stichting draagt bij aan hoop en herstel in een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen. De meest recente grote ramp is de verwoestende aardbeving in Sulawesi, waar op dit moment wereldwijd aandacht en steun voor is. Stichting ZOA biedt noodhulp en werkt daarnaast samen met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Hierdoor kan men zichzelf daar weer zelfstandig voorzien in eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is hierbij de motivatie om vanuit deze bijzondere hoek hulp te bieden. Reden te meer om lekker veel kruidnoten te kopen en nu u dit allemaal weet, zullen ze vast nòg beter smaken!

 KerstmarktKerstmarkt

Kerstmarkt op 15 december in De Fontein voor het ZWO project Stichting rondom Baba. Zaterdag 15 dec is er de kerstmarkt in De Fontein, de ZWO van de Bron werkt hieraan mee. De opbrengst is voor ons gezamenlijk ZWO project voor de Stichting rondom Baba.
Voor de kerstmarkt zijn we op zoek naar sieraden die je niet meer gebruikt: kettingen, armbanden, ringen, broches.
Je kunt je bijdragen inleveren bij de ZWO werkgroep; Lettie, Abra, Hilly of Immie (graag voor 14 decmeber).
Alvast bedankt en graag zien we jullie op de kerstmarkt van 15 december in De Fontein van 10 uur tot 14 uur

Sint Martinus Pronkjewail’n

Op 10 november a.s. wordt Sint Martinus gevierd. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de stichting “Sint Mar-tinus Pronkjewail’n”, en begint om 20.00 uur in de Martinikerk. De stichting zet zich in voor armoede in de stad, precies zoals Sint Martinus dat deed. Wist u dat één op de vijf kinderen van onze stad in armoede leeft? Misschien wel dat kind dat met Sint Martinus een liedje voor u zingt. Op de manifestatie met als thema “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” wordt op een bijzondere manier aandacht besteed aan mensen die op allerlei manieren zich inzetten voor bovengenoemd doel. Op een originele manier kunt u kennismaken met allerlei kleinschalige burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische Eettafel, de Hulpexpress en de Gereedschapskist. Initiatieven die ontwikkeld zijn vanuit het hart van mensen. De kerk is vanaf 19.30 open en de toegang is gratis. Tijdstip en geld zullen na de Spetterende Spulletjesmarkt in elk geval geen belemmering zijn om hierheen te gaan. Wees welkom! Voor verdere informatie zie www.sintmartinuspronkjewailn.nl
Alian Bergsma

herfstklankenKlankconcert

Op maandag 29 oktober is er weer een klankconcert door Hans Battenberg en Folkert Rienstra.
Dit concert staat in het teken van de herfst. Om bij te verstillen en de klanken gewoon tot je te laten komen. Van 19.30 tot 20.00 uur inloop met thee en koffie daarna de kerkzaal in voor het klankconcert. Tot uiterlijk 21.30 u.

Iona vesper

Op Zondag 14 oktober om 17 uur is er weer een Iona vesper in de Doopsgezinde kerk.
Voorgangers zijn Birgit van Dongen en Evert Jan Veldman.

Liedmiddag herman Verbeek

Herman Verbeek ‘Dat gij het zingt ..........’ ZING MEE!

I.v.m. een liedmiddag op zondag 14 oktober ( 15.00 uur) in 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen is een projectkoor nodig die nieuwe liederen van Herman Verbeek gaat instuderen.
Dit n.a.v. een nieuw boek met nagelaten werk van Herman Verbeek wat in oktober uitkomt.
Dit projectkoor zal staan o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide. De pianist Peter Rippen verleent medewerking aan het geheel.
Zin om mee te doen?
Aanmelden kan via e-mail onder opgave van de stemsoort.
De kosten van het projectkoor zijn op vrijwillige basis.
De repetities van dit projectkoor zijn op woensdagavond 26 september, 3 oktober en 10 oktober van 19.30 uur tot 21.15 uur in het kerkgebouw 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen.
Herman Verbeek: Groninger, politicus, priester. Vernieuwer van liturgie, met name door zijn talloze 'zangen' met een heel eigen thematiek en taalgebruik. Ze gaan zelden over God, Bijbel of kerkleer, maar veeleer over de aarde, de stilte, de natuur, de mensen. Zangen voor een liturgie die probeert warmte te scheppen.
Michaël Steehouder en Chris van Bruggen hebben zich de afgelopen jaren ontfermd over Verbeek’s archief. Een monsterklus, vol verrassingen. Veel onbekende liederen en toespraken kwamen tevoorschijn.
In het nieuwe boek 'Dat gij het zingt...' zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema's in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan. Ook wordt een cd bijgesloten waar een aantal van de besproken liederen op te vinden zijn.

 

poster wijkgemeente