facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

allerzielenAllerzielen maandag 2 november

Op deze dag worden op vele plekken op verschillende manieren degene die zijn overleden herdacht. Vanuit de Bron wordt daartoe aanstaande maandag van 17.00 tot 20.00 de gelegenheid geboden. Je kan een kaarsje aansteken in het stiltecentrum of deze plaatsen op het glazen kruis in het liturgisch centrum. Of luisteren naar muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen of mee te nemen naar huis. Daarnaast zijn er mensen van pastoraat aanwezig om desgewenst een gesprek mee te voeren of af te spreken.

Op gedachteniszondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degenen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden binnen onze kerkelijke gemeente. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars ontsteken. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Lees meer...

kalender2021Kalenderfoto's 2021

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. 
Voor de nieuwe kalender van 2021 kunt u geschikte fotoś inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. berg.

Gezamenlijke dienst zondag 18 oktober in de Nieuwe Kerk

Aanstaande zondag 18 oktober is er een gezamenlijke dienst van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. De dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk.
Voorganger is da. Alberte van Ess. De muzikale leiding is in handen van Mannes Hofsink.
Aanmelden voor de dienst
Voor de gezamenlijke dienst komende zondag u zich nu aanmelden op de site van de Nieuwe Kerk, via dit bericht: https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/gezamenlijke-digidienst-van-18-oktober/  
Het beleid van de Nieuwe Kerk is nu om ten hoogste 30 bezoekers toe te laten, maar hiervan zowel medewerkenden als kinderen uit te zonderen. (Wie medewerking verleent kan dit in het formulier aangeven.) Als de lijst vol is wordt het formulier dicht gezet en wordt dit vermeld in het bericht. Anders blijft het formulier open tot zaterdag 12u 's middags. Daarna krijgen mensen een mailtje met bevestiging dat ze kunnen komen. De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk (www.nieuwekerk.org)

Namens de wijkkerkenraad,

Lettie Oostinga, scriba

Dank voor bloemstuk

Lieve mensen van de Bron, vorige week kreeg ik een prachtig bloemstuk namens de kerkmensen van De Bron thuisbezorgd door Bea Koerts, ik ben er heel blij mee. Hartelijk dank daarvoor en voor de vele aandacht aan mij besteed van veel mensen uit de Bron. Hartelijke groeten.
Miep Stuitje van der Beek

voedselbankactie2020Voedselbankactie

De voedselbank vroeg om vrijwilligers die een aantal uren bij de Albert Heijn in Beijum wilden gaan staan op zaterdag 26 september. Het tekort aan verse groenten en fruit werd steeds nijpender en daarom werd deze inzamelingsactie met spoed georganiseerd. Marie Josee (foto), Lourens, Klaas, Mirjam en Hilde gaven gehoor aan de oproep. Zij vroegen het winkelend publiek extra boodschappen te kopen voor de voedselbank. Met (groot) succes!

Na (en voor) de dienst...

We hebben het enkele keren over het boek Ruth gehad. Één en al gerechtigheid met hulp van de Joodse wetten, daarin wordt veel over de zorg voor de weduwe, wees en vreemdeling gesproken. En bij Ruth werd die “ingelost”.
Hoe wrang is het dan, dat je boos en verdrietig wordt van onrechtvaardigheid dichtbij, in ons land dat gegrond is op Christelijke waarden.
Onze krantenbezorger, afkomstig uit het onrustige en onveilige Mali, woont hier al 7 jaar, spreekt onze taal, maar is nu op transport gesteld naar een kamp in Italië. Zoiets hoorden we 75 jaar geleden...
Wanneer gaat eindelijk de politiek duidelijk keuzes maken, met mededogen? Daarbij mogen harde en duidelijke afspraken, die misschien weer nieuwe reacties opwerpen. Maar geen 7 jaar wachten en dan alsnog naar een kamp worden gestuurd.
We zullen ‘ze’ nog hard nodig hebben door de vergrijzing.......
Hij bezorgde de krant tot de laatste dag TROUW, en heette Abour.
Jan en Tineke Knot

Meditatie weer van start in de kerkzaal.

Vanaf maandag 28 september hopen we weer bij elkaar te komen in de kerkzaal voor de meditatie. Het zal wel wat anders gaan. Je moet van tevoren aangeven via de mail of je komt en er is vooraf geen inloop met thee en koffie in de foyer. We beginnen om 20.00 en gaan direct de kerkzaal en de stilte in. Om 21.00 sluiten we af en gaan huiswaarts. In principe komen we weer als vanouds samen, op de tweede en de vierde maandagavond. De laatste wordt daarbij ook online uitgezonden via de link naar het YouTube-kanaal van de Bron.
Da. Alberte van Ess

Lopende vrouwBestemming collecte: Wijkdiaconie

Zo af en toe is er een collecte voor de wijkdiaconie. Maar waar gaat het geld dan heen? De collecte voor de wijkdiaconie is een zogenaamde ‘vrije collecte’, waarbij we als wijk zelf de bestemming mogen aangeven. We sluiten ons dan doorgaans aan bij het ZWO-project. Dat betekent dat de opbrengst al een aantal keren bestemd is voor de stichting Rondom Baba in Mali. Ter herinnering: de Stichting Rondom Baba heeft in Mali de gemeenschap Here Bugu (dat betekent ‘plaats van vrede’) gesticht. Yvonne Gerner, nauw betrokken bij De Stichting Rondom Baba schrijft hierover op http://rondombaba.blogspot.com/
Elk dorp een Here Bugu
Op Here Bugu wordt samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Here Bugu is een vrijplaats waar mensen gezien worden, waar ze hun talent kunnen ontwikkelen, waar ze veilig zijn, waar geen racisme is, waar ze leren samenwerken, waar ze weer in het leven gaan geloven en waar een alternatief voor ze is. Baba ziet in een project als het bouwen van ‘de grote groene muur’ een fantastische mogelijkheid tot ontwikkeling en vooruitgang. Hoe? Door gemeenschapsvorming in de dorpen en ontwikkeling van de individuele deelnemers. Niet van bovenaf maar: in samenwerking met de lokale dorps-chefs (dus niet met de burgemeesters), door het opzetten van netwerken onder de bevolking (dus niet met de Ngo’s die tot de elite behoren en geen contact meer hebben met de bevolking), door te beginnen met het planten van bomen die de dorpsmensen kennen (dus niet beginnen met onbekende planten die deskundigen uit het buitenland voorschrijven), door onderlinge uitwisseling en betrokkenheid te stimuleren (dus niet de hiërarchieën van de geïnstitutionaliseerde humanitaire hulpverlening in te zetten). Geef de bevolking inhoud, respect, aandacht en dan gaan ze als een speer. Elk dorp een eigen Here Bugu, een eco-gemeenschap. Dat is een alternatief dat past in een humane samenleving.

Lees meer...

Wisselingen in pastoraat

Na lange tijd zijn we als pastoraatsgroep eindelijk weer eens echt fysiek bij elkaar geweest in de kerk-zaal van de Bron. We hebben ervaringen uitgewisseld wat betreft de coronatijd. We begonnen de vergadering met de gelofte van geheimhouding, afgelegd door Antje Graaff, die de pastoraatsgroep komt versterken. Of eigenlijk moet ik zeggen, dat al enige tijd doet. Ze zei dan ook volmondig ja.
Aan het einde van de vergadering namen we afscheid van Paul van Zwieten, na jarenlange trouwe dienst. De ledenadministratie Scipio heeft hij overgedragen aan Idso Wiersma

Openstelling De Bron

Op zaterdag 22 augustus zijn we met ca 25 vertegenwoordigers van kerkenraad, kosters en werkgroepen op de gepaste 1,5 meter afstand bij elkaar gekomen in De Bron.
Geheel volgens de nieuwe regels werden we ontvangen door een gastvrouwen en welkom geheten waarna we door de dienstdoende koster naar onze zitplaats werden gebracht.
Tijdens deze bijeenkomst zijn we door Vincent van Ravels als voorzitter van de comissie beheer bijgepraat over de gang van zaken die gaan gelden als in september de diensten weer beginnen. 
Hieronder de bijbehorende presentatie.

Lees meer...

Aanbod Bezinning en Bezieling

Het boekje met het aanbod van het kringenwerk vanuit de Raad van Kerken in Groningen is in digitale vorm rond. Echter het is (nog) niet in boekvorm uitgegeven, omdat nog onzeker is wat er door kan gaan. Het zal daarom op de websites komen van de verschillende kerken, zodat het, waar nodig, aangepast kan worden. Ook zullen sommige activiteiten, als de tijd daar is, op flyers komen en worden verspreid. Houd daarom de websites in de gaten voor actuele informatie.
We hopen dat de meditatie weer eind september kan worden opgestart vanuit de Bron. Er zal dan geen koffie en thee vooraf zijn, maar we gaan direct de kerkzaal in van 20.00 tot uiterlijk 21.00. Ie-dereen neemt plaats in de kerkzaal op ruime afstand van elkaar.
Tot die tijd is er nog steeds de digitale meditatie op de vierde maandag, te weten 24 augustus.
Datzelfde geldt voor het leerhuis rond (de mystieke kant van) Bonhoeffer, dat in oktober hopelijk van start kan gaan. Ook dit vindt in de kerkzaal, op ruime afstand van elkaar.
Alberte van Ess