facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN

Hierbij wil ik jullie graag attent maken op de liedmiddag in de Martinikerk in Groningen op zondag 26 januari om 16.30 uur.
Een bijzonder programma.
Antoine Oomen zal met zijn koor voor nieuwe religieuze muziek aanwezig zijn en samen met alle aanwezigen in de kerk diverse nieuwe liederen zingen.
Ook Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel "Hij is van ver en dichtbij" wordt gepresenteerd.
Bijzonder is nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd.

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN
met “HIJ IS VAN VER EN DICHTBIJ” Veertien Psalmen en zes liederen en de presentatie van de DICHTBUNDEL “GRONINGEN” in tweetalige versie Nederlands-Gronings

Lees meer...

Klankschalenconcert door Folkert Rienstra en Hans Battenberg op 2 december in De Bron

Het was niet het eerst klankschalenconcert en vast ook niet het laatste!
Wij hadden een mooie opkomst van mensen uit De Bron en daarbuiten.
Wij lieten ons weer verrassen door de klanken en de kleuren van het concert van Folkert en Hans.

Alberte van Ess opende de avond met een gedicht van Loes Marijnissen met o.a. de volgende woorden:
In het donker van de nacht,
kun je uitzien naar het licht
Een licht dat ook over je eigen leven valt
en iets in je zelf beroert
Een licht dat je raakt
Als het ontvankelijk wordt in je en stil
valt er een nieuw licht over je bestaan

Lees meer...

klankschalenKlankconcert 2 december

Op maandag 2 december is er weer een meditatief klankconcert in de Bron, verzorgd door Hans Battenberg en Folkert Rienstra. Het concert staat in het teken van Advent: licht in de duisternis. Er wordt gebruik gemaakt van stem, klankschalen, gongen en vele andere geluiden en instrumenten. Laat je meenemen en verrassen.
Van 19.30 tot tot 20.00 inloop met thee en koffie en daarna gaan we de kerkzaal in voor het klankconcert van ruim een uur.

allerzielen2019Gedenken

Op zaterdag 2 november was er gelegenheid om in De Bron een lichtje aan te steken om dierbaren te gedenken die gestorven zijn.
Bij binnenkomst was er een weg van lichtjes, in de foyer een tafel met kaarsen en kaarten met een mooi gedicht er op die je mee mocht nemen.
De weg naar de kerkzaal is mij heel bekend. Bij binnenkomst was het er behaaglijk warm. Het was er stil en bij gedempt kaarslicht las ik de teksten die ik had meegenomen. Ik stak lichtjes aan voor mijn dierbaren.
Ik heb het ervaren als een warm bad. In een roerige tijd van haasten en onrust even stil zitten bij een lichtje en denkend aan de mensen die we moeten missen.
Er waren mooie teksten, één ervan wil ik nog even delen:
Gedenken
Is een naam noemen
in dankbaarheid, in pijn
Is omzien naar wat was
of wat had kunnen zijn

Is zien hoe tijd vergleden is
sinds toen die dag, dat uur
Is anders in het leven staan
Is stilstaan en weer verder gaan
Hopen
op lange duur

Heleen Pasma

posterSPMarkt2019Spulletjesmarkt 2019

Op zaterdag 9 november is er weer een spulletjesmarkt in De Bron. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom om zijn of haar slag te slaan.
Er zijn diverse 2e hands spullen te koop, zoals huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, boeken, speelgoed, spelletjes, kinderkleding, enz. Daarnaast is er voor de inwendige mens allerlei zelfgemaakt lekkers te verkrijgen: soep, taart, muffins, belegde broodjes en nog veel meer.
Uiteraard zal het Rad van Avontuur niet ontbreken, met prijzen die door de Beijumse middenstand worden gedoneerd. En, vanwege het grote succes de laatste jaren, wordt er ook dit jaar weer een vogelkijktocht georganiseerd onder leiding van een heuse vogelaar.
60% van de opbrengst gaat naar de Stichting Rondom Baba in Mali, één van de armste landen in de wereld. De Stichting Rondom Baba, bij Mopti in Mali, heeft de leefgemeenschap Here Bugu (= land van vrede) opgericht. In deze gemeenschap wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken (voor meer informatie zie de website www.rondombaba.nl).
De overige 40% wordt gebruikt om het platte dak van De Bron om te vormen tot een groen sedumdak. Een sedumdak is zeer duurzaam, erg goed voor de leefomgeving en milieuvriendelijk.
Om de spulletjesmarkt tot een succes te kunnen maken hebben we natuurlijk weer een heleboel goed verkoopbare spullen nodig.

Er zijn verschillende inbrengmomenten voor deze spullen:
Woensdag 6 november en donderdag 7 november ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur.
Vrijdag 8 november van 13.30 tot 17.30 uur.

Van Blues tot Bach

Verslag van een mooie muzikale avond in De Bron op 6 september 2019

muziekavond De Bron 2019

Vrijdagavond 6 september is voor de tweede keer een muziekavond georganiseerd in De Bron. Voor en door Beijumers. Bewust laagdrempelig, bedoeld voor iedereen die zin in een avondje muziek heeft. En dat werkte: we mochten bijna 100 mensen begroeten, van binnen en buiten onze wijkgemeente. Het programma was zeer gevarieerd qua genre en professionaliteit. Sommige spelers waren professioneel van-huis-uit, anderen moesten soms plankenkoorts overwinnen. Er was dan ook intensief geoefend door vele amateur-artiesten. Heel leuk is het te merken dat mensen die vaak in De Bron komen verborgen talenten blijken te hebben als pianist of zanger(es).Op het programma stonden 14 bijdragen van tientallen solisten en koorleden. De aftrap deed het “Bei-jumkoor” met een medley van vijf bekende meezingers. Dit koor, dat elke week oefent “Bij Bosshardt”, trad voor het eerst op een echt podium op, onder leiding van Ines Heijkoop. Ze vonden het razend spannend en waren terecht super trots. Ze wisten ons te raken.Verder waren er bijdragen variërend van Gershwin tot Telemann en Mendelssohn, een Frans chanson, een in het Nederlands vertaalde popsong. Van klassiek tot folk en klezmer, tot ook het ontroerende “Ken je mij” van Trijntje Oosterhuis. Alles begeleid op piano, fluit of gitaar. Bij enkele stukken werd er enthousiast meegezongen. Het was genieten, zowel voor de muzikanten als de toehoorders.Presentator van de avond was Ruud van Erp, in zijn meest clowneske pak. Aan het eind complimenteerde hij terecht Vincent van Ravels die met veel inzet dit programma had weten samen te stellen, samen met een steungroep. Als toehoorders kunnen we dankbaar zijn voor zo’n avondje uit in eigen wijk.Ook deze tweede keer smaakt naar meer. Er is geen discussie nodig over de vraag of we dit volgend jaar weer doen.

Idso Wiersma

In memoriam Klaas Schonewille

Op woensdag 7 augustus 2019, is vrij plotseling overleden Klaas Schonewille, gewoond hebbende aan de Boelemaheerd 42. Klaas had al langere tijd gezondheidsklachten waarvan de doktoren de oorzaak niet konden vinden en waardoor zijn conditie snel achteruit liep. In de nacht voor zijn overlijden werd Klaas getroffen door een zwaar hartinfarct waarna hij ‘s avond in het ziekenhuis overleed. In Hoogeveen, zijn geboorteplaats is Klaas ouderling geweest. Mede door de ziekte en de langdurige zorg voor zijn vrouw Anneke die in 2009 overleed, kwam Klaas nauwelijks in de Bron. Maar de banden bleven wel. Een aantal mensen uit de gemeente had contact met hem. De zondag voor zijn overlijden zijn de bloemen uit de viering nog naar hem gegaan. Ook heeft Klaas zich in Innersdijk ingezet, zowel in de patiëntenraad als bij de wekelijkse zangmiddagen waar hij met diverse gemeenteleden aan bijdroeg. Klaas is 73 jaar oud geworden. Wij gedenken hem met eerbied en respect.
Paul van Zwieten

Startzondag de Bron, Fontein en Nieuwe Kerk

Op zondag 15 september vieren we de start van het seizoen met de theaterdienst "Groen doen", het thema van het Festival van de Geest, en daarmee ook de afsluitende zondag van dit gebeuren.
Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker zal in de dienst voorgaan.
Begin juli zijn we bij elkaar geweest met vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeentes om dit voor te bereiden.
Op maandag 2 september is er nog een laatste voorbereidende bijeenkomst om 20.00 in de Nieuwe Kerk.
Alberte van Ess

wijkvernieuwingsmarkWijkvernieuwingsmarkt.

Op 14 juni werd er ‘s avonds in de Bron een markt gehouden. Dit werd georganiseerd door de gemeente i.s.m. wijkbewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. De bedoeling hiervan was dat allerlei organisaties die al actief zijn in de wijk, en mensen die iets nieuws willen beginnen op sociaal gebied, elkaar beter kunnen leren kennen, elkaar kunnen ontmoeten, misschien zelfs met elkaar samen iets opstarten. Dit alles met de insteek om Beijum nog socialer, veiliger en gezelliger te maken. Ook De Bron was van de partij. Wij hebben daar kunnen laten zien wat De Bron zoal te bieden heeft in de wijk en natuurlijk staan wij ook open voor meer samenwerking en/of nieuwe ideeën. We hebben, in samenwerking met het Wij-team, al meerdere gespreksavonden gehad over het thema ouder worden. Daar zitten heel wat kanten aan en men heeft ook wel vragen en angsten op dat gebied. Op de markt hebben wij daar meer uitleg over kunnen geven. Ook waren er flyers over onze meditatie-avonden, onze koffie-inloopochtenden, en over de crea dames. Tevens werken wij samen met de wijkhulpdienst, en de seniorenwerkgroep van de wijk. Al met al is de Bron heel actief in de wijk, duidelijk een kwestie van goed pionieren.
Christien de Ruiter

Klankschalenmeditatieconcert in De Bron

Op maandag 17 juni was er een bijzonder klankschalenmeditatieconcert in De Bron. Deze werd verzorgd door Folkert Rienstra en Hans Battenberg.
Het was een indrukwekkende hoeveelheid van schalen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen. Toen Folkert en Hans nog druk bezig waren al hun spullen uit te stallen in de kerkzaal, liep het langzamerhand vol in de foyer. Ik zag mensen van onze eigen Bron, maar ook veel van elders. Sommigen hadden matjes mee of een klein bankje om te mediteren. Die matjes werden dan ook her en der in de kerkzaal gelegd en ieder zocht een comfortabele plek. Alberte leidde het concert in en toen werd het stil, dwz door de aanwezigen. Maar Folkert en Hans lieten ons allerlei klanken horen. Folkert begon met een heel mooi stil, klein liedje en daarna pakten ze om beurten of tegelijk verschillende voorwerpen.

Lees meer...

ontbijt in de bron

Ontbijt in de Bron

Op een vrolijke donderdagmorgen in juni zijn de deuren van de Bron open voor wijkgenoten. Zij kunnen hier ontbijten en mede wijkgenoten ontmoeten. Wij mochten deze keer 35 mensen welkom heten.
I.s.m het Wij team, Bij Bosschardt, de Bewonersorganisatie Beijum en een aantal wijkbewoners organiseren wij regelmatig iets. 4x per jaar een ontbijt, in de Bron begin januari een ontmoeting met heerlijke koffie en oliebollen. Ook zijn er fiets en wandeltochten, BBQ’s, spelletjesmiddagen.
Hiermee hopen wij dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Wij zijn nu bezig om ook jong en oud met elkaar kennis te laten maken.
Deze week gaan wij gezamenlijk grote dromenvangers maken. Het is de bedoeling dat die dan buiten het nieuwe plein voor het Heerdenhuis gaan versieren.
Christien de Ruiter