facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kerk zijn in coronatijd

Nu door het corona virus de reguliere kerkdiensten zijn gestaakt, hebben we ook binnen De Bron naar andere manieren gezocht om bij elkaar betrokken te blijven en lief en leed te delen. Het is mooi om te merken dat veel creativiteit en energie wordt losgemaakt binnen onze wijkgemeente.
De normale zondagse diensten zijn de afgelopen weken vervangen door audio- en videodiensten die vooraf worden opgenomen en via het eigen YouTube kanaal van De Bron worden uitgezonden. Gemiddeld worden de uitzendingen bijna 200 keer beluisterd en bekeken.

dienst in de bron

dienst 24 mei in De Bron.

Lees meer...

Opbrengst Sobere Maaltijden en derde collecte

De opbrengsten van de derde collectes en de sobere maaltijden gaan dit jaar naar het Overweeghuis (voor prostituees die uit het circuit willen stappen). Fijn dat al een aantal mensen hebben gereageerd op de oproep om geld over te maken naar rekeningnummer NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, ovv Het Overweeghuis. Dit kan nog steeds. Helpt u mee om er een mooi bedrag van te maken?
Christian Hulzebos, werkgroep diaconie

 

De Bron participeert in Heel Groningen Helpt

In deze roerige periode worden we allen overspoeld met verdrietig en schrijnend nieuws. Ver weg maar ook heel dichtbij. Er is in deze tijd absoluut behoefte om elkaar te helpen en bij te staan. Nationaal is er ”Niet alleen”, een landelijk netwerk dat hulpvragers en allerlei (kerkelijke) organisaties van hulpbieders samenbrengt (https://nietalleen.nl/). Ook lokaal is er een dergelijk initiatief bedoeld voor ouderen, eenzame Groningers en iedereen die verplicht thuiszit tijdens deze coronacrisis. In onze stad is de hulplijn “Heel Groningen Helpt”, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bereikbaar via 050-2110428. Een hulpvraag kan ook op de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/ worden gesteld. “Als je belt, krijgt je een vrijwilliger aan de lijn die je vraag goed aanhoort. Daarna wordt de vraag doorgespeeld naar de zogenaamde matchteams in de wijken en dorpen. Dit zijn nieuw gevormde teams. In totaal staan er 900 vrijwilligers klaar in de hele provincie. Dat zijn mensen die actief zijn in bijvoorbeeld kerken, studentenverenigingen, maar ook facebookgroepen.” Aldus Evert Sulman, initiatiefnemer en kwartiermaker in Groningen – u hebt hem mogelijk in een van onze diensten horen spreken over Het Overweeghuis.
De Bron heeft aangegeven graag te willen participeren in dit initiatief. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/. Om het overzicht te houden wie vanuit De Bron hieraan mee wil werken, is het fijn om ook even een bericht te sturen aan het secretariaat.
Van harte aanbevolen!!

 

schildercursusSCHILDER EN TEKENWORKSHOP IN DE 40 DAGEN TIJD

In de Bron, Bentismaheerd 1a, Beijum in Groningen
Datum en tijdstip nog nader vast te stellen. De workshop wordt gegeven door Grietje Ynema en Maria Ufkes. Voorop staat het plezier in het creatief en kunstzinnig werken, niet het resultaat.
Zo ontstaan er na experimenten altijd eigen bijzondere en unieke werkstukken die ieder hun eigen authentiek verhaal vertellen. Om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen.
Stap voor stap gaan we aan de slag.
We gaan aan het werk met verf e.a. Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op. Opgave kan persoonlijk, of via een lijst in de foyer van de Bron, of via de mail bij Grietje Ynema.
Bellen kan ook: 050-5419452 Materiaalkosten zijn €5,- per persoon, inclusief koffie en thee.

 

actie sta opSta op

“Sta op!” is het overkoepelende thema van de 40-dagen tijd. Sta bijvoorbeeld op tegen armoede. Door €€€ te geven aan Kerk in Actie kan zij mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien en hen helpen aan eigen inkomsten. Zo kunnen ze weer hoop krijgen voor de toekomst. Daar moest ik aan denken bij het zien van een documentaire over een enorme vuilstortplaats in Ghana waarop e-waste uit Europa ligt: afgedankte telefoons, PCs, mp3 spelers, monitoren, enzovoort. Het mag daar niet als afval heen vervoerd worden, maar wel als geclaimd wordt dat het herbruikbaar is. Ja, ja goed plan, maar het betreft oude meuk en dus niet voor hergebruik geschikt! Duizenden mensen werken op die vuilnisbelt om $2 per dag te verdienen. Om te overleven, om het dagelijks brood te betalen. Op die vuilnisbelt loopt ook een jonge weduwe met een kind. Ze “koos” ervoor om via een afgedankte PC zich voor te doen als een Westerse vrouw die via een chatsite contact wilde maken met Westerse mannen. Tegelijkertijd probeerde een vriend mensen te chanteren met gevoelige gegevens van de gedumpte PC. De achterliggende reden: ARMOEDE. Met het zo verdiende geld hoopten ze een gewenste opleiding te kunnen betalen. Een dergelijk verhaal plaatst de “computer hulp telefoontjes” (“because you have serious Window problems“), die een aantal van u ongetwijfeld herkennen in een iets ander daglicht.

Lees meer...

afscheid Henk RutgersAfscheid van Henk Rutgers als Coördinator Beheer

Op zondag 1 maart is na de dienst afscheid genomen van Henk Rutgers in de rol van coördinator Beheer. Henk is in november 1983 gestart als koster en heeft zich sinds die tijd steeds met veel overtuiging ingezet voor de praktische aspecten van onze wijkgemeente. Hij is met het kosterschap begonnen in de Beijumkorf. Dat was een hele klus, want voor iedere zondag moest steeds alles opnieuw worden opgebouwd. Het orgel op zijn plaats zetten en alle stoelen in het gelid. Achter de tafel werd het grote witte doek ophangen waaraan het grote houten kruis werd bevestigd. Henk vond het belangrijk dat dit zo goed en zo strak mogelijk werd gedaan. Hij had al snel een coördinerende rol in de groep kosters en later de beheergroep.
Het is onmogelijk om een opsomming te maken van alle werkzaamheden die Henk voor de Bron heeft gedaan. We noemen een paar grote zaken noemen, wetend dat we daarbij heel veel zaken onbenoemd laten. Allereerst de ringleiding die in de kerkzaal aanwezig is. Die heeft hij helemaal in zijn eentje aangelegd. Daarnaast heeft hij de meterkast volledig vervangen en gemoderniseerd.

Lees meer...

coronavirusBericht over de eredienst

Om besmettingen met het coronavirus te minimaliseren of liever nog te voorkomen heeft de kerkenraad besloten om voorlopig af te zien van handen schudden in of na afloop van de kerkdienst. Ook al is nog niet bekend dat er in Gro-ningen iemand besmet is. Als we de Tafel vieren met het delen van brood en wijn zal dit misschien ook wat anders gaan dan u gewend bent. We willen de kwetsbare mensen onder ons niet in gevaar brengen. We hopen op uw aller begrip.
Namens de kerkenraad, ouderling eredienst.

 

projectkoorProjectkoor

Van harte ben je uitgenodigd om mee te zingen in het Projectkoor voor de Goede week en Pasen. Op vrijdag 28 februari starten we met de repetities van het projectkoor. We gaan zes keer oefenen onder de bezielende leiding van Peter Rippen. Het is nog een verrassing wat we gaan zingen, maar Peter en Alberte kennende gaat dat vast mooi worden. Doe je mee? Elke stem kan meedoen, maar we zoeken vooral een paar goeie sopranen. 
In de bijlage vind je de oefendata.
Geef je op door mij even te mailen.

Hartelijke groet, Marjanne Binsbergen

P)as op de plaats-viering

Op woensdag 26 februari zal er in en buiten de Bron, een bijzondere viering zijn. Het is die dag As-woensdag, volgens de katholieke traditie het begin van de bezinningstijd voor Pasen.
Ook wij zullen ons die avond bezinnen en een pas op de plaats maken. Achter je laten wat er niet meer toe doet. We schrijven op wat we willen loslaten en gaan het daarna buiten verbranden.
Het geheel wordt omsloten met stilte, zingen van mantra’s en passende teksten. Na afloop is er de mogelijkheid een kopje koffie of thee met elkaar te drinken. Iedereen is welkom, van jong tot oud en welke achtergrond je ook hebt. Woensdag 26 februari 19.30- 20.30, Bentismaheerd 1A
Alberte van Ess

Vaste werkdagen predikant

Om mijn parttime aanstelling voor de Bron, 0,5 fte, wat af te bakenen van mijn andere werkzaamheden en mijn vrije tijd heb ik in overleg met de kerkenraad mijn werkdagen afgesproken.
Maandag, dinsdag en donderdag ben ik door de week beschikbaar voor de Bron.
Alberte van Ess

MarieJoseExpositie

Van 8 januari tot 19 februari is er een expositie in de Fontein van schilderijen van Abra Havinga. De tentoonstelling is aangekondigd in KIS. Helaas misten daarin
de ‘openingstijden’.
Belangstellenden kunnen in de Fontein terecht op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur en ook op de zondagochtend na de kerkdienst is er gelegenheid om even rond te kijken.
Op 5 februari Abra aanwezig zijn voor een rondleiding. Er hangen in totaal 19 schilderijen.