facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

In memoriam

Op 29 januari is overleden Bertha Wilhelmina Vos op de leeftijd van 69 jaar. Bij ons beter bekend als Erna.
Ze werd geboren op 30 mei 1948 in Hilversum. Erna diende als officier bij het Leger des Heils, met als laatste stand-plaats Groningen. Daarna was ze lange tijd actief in onze Beijumse gemeente. Bij de kindernevendienst, als ouderling pastoraat en jeugdouderling en betrokken bij de oecumenische werkgroep. Naast dat ze zelf drie kinderen kreeg, was ze ook als een moeder voor haar oppaskinderen van Jan IJmker en Hanneke Stam. Ook haar vijf kleinkinderen waren haar zeer welkom. Erna was al geruime tijd ziek. Ze had longkanker. Ze zette al haar kracht in om de strijd tegen die ziekte zolang mogelijk te voeren. Enkele maanden geleden breidde de ziekte zich uit. Bij de ziekenhuisopname werd duidelijk dat verdere behandelingen geen zin meer hadden. Erna ging naar huis om te sterven. Twee dagen daarna stierf ze in het bijzijn van haar geliefde partner Kees. Op vrijdag 2 februari hebben we met elkaar afscheid van haar genomen.
Boven de kaart stond: Mijn hulp is van de Heer. Dat was en bleef haar geloofsbelijdenis. Het stond centraal in de af-scheidsdienst. Erna Vos was een markante vrouw met een bewogen leven en een diep geloof.
We wensen haar partner Kees en haar familie veel sterkte dit verlies te dragen.
A. van Ess en J. Knot

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 februari 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation' . De schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. 
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Evert Jan Veltman en Hilda Scherphuis. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Van harte genodigd!

fakkeloptocht2018GENOEG = GENOEG!

De beving van bij Zeerijp afgelopen maandag maakt duidelijk dat ondanks een vermindering van de gaswinning de aarde zal blijven beven. Eindelijk lijkt het besef ook buiten Groningen door te dringen dat er iets moet veranderen, niet alleen in de manier waarop schade afgehandeld wordt, maar ook dat er andere bronnen van energie gevonden moeten worden, zodat de gaswinning drastisch naar beneden kan.
De beving veroorzaakte wederom niet alleen schade, maar ook angst, zorgen, boosheid en onzekerheid. Een beving als deze zet niet alleen gebouwen, maar ook verwachtingen voor de toekomst op losse schroeven. En precies daarom is Platform Kerk en Aardbeving ervan overtuigd dat kerken niet voorbij kunnen gaan aan de gevolgen van de aardbevingen, omdat het mensen in hun persoonlijk leven raakt en er niet alleen scheuren in muren ontstaan, maar ook in de samenleving en in de ziel.

Voorbeden:
We willen u vragen om solidair te zijn in en met Groningen, om te laten zien dat de mensen die getroffen worden door de gasbevingen niet vergeten worden. Uit het hele land hebben we in Groningen steunbetuigingen ontvangen. Het doet goed om te lezen dat gemeenten elders in het land in hun voorbeden de Groningers gedenken.

Als Platform Kerk en Aardbeving brengen we graag de Fakkeloptocht, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging, in de stad Groningen onder de aandacht. De fakkeloptocht vindt plaats aanstaande vrijdag, 19 januari en begint om 19:30 op de Vismarkt: https://www.facebook.com/events/138816143465565/ 
Het is ook mogelijk om mee te helpen als vrijwilliger. Er zijn mensen nodig om koffie te schenken, fakkels uit te delen, alles op en af te bouwen. Geïnteresseerd? Opgave via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMCMyBeCvGjHh9Q0DP41E9EviarZg-CIffBiiN0WcnZyuN4Q/viewform?c=0&w=1

Meldpunt uitvaarten

uitvaart1Zoals in een eerder nummer reeds aangekondigd zetten we in het nieuwe jaar een nieuwe stap met het project uitvaarten. Dit laatste is een initiatief binnen het samenwerkingsverband van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk, de Protestantse Gemeente Noord.
Vanaf 1 februari 2018 gaat er een meldpunt van start waar alle uitvaarten binnen de PGG-Noord binnenkomen. De bedoeling is dat er dan niet meer naar de predikanten wordt gebeld, in geval van een overlijden, maar naar het speciale nummer, namelijk: 050 – 205 33 30
Deze telefoon wordt altijd opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk en adequaat verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen. Ik stel ze graag aan u voor, met van links naar rechts:
Klara Kelder, Annie Borgerink, Sjoerd Zuidema, Lamke Dijkstra

 

uitvaart2Wat betreft de begeleiding bij de uitvaart zelf, zullen de komende tijd de predikanten nog samen optrekken met de leden van de uitvaartgroep.Ik hoop dat de gezichten al wat vertrouwd zijn geworden, maar ook hen stel ik nog graag een keer aan u voor. Met van links naar rechts: Josha Veger, Jan Knot, Corry Broersma, Rob Kroes, Frieda Jager, Marijke Bootsma, Klaas Sybrandy, Adrie Huttenga, Paul van Zwieten.

Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij Alberte van Ess, 050-5415050, predikant.pkndebron@gmail.com