facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Lopende vrouwBestemming collecte: Wijkdiaconie

Zo af en toe is er een collecte voor de wijkdiaconie. Maar waar gaat het geld dan heen? De collecte voor de wijkdiaconie is een zogenaamde ‘vrije collecte’, waarbij we als wijk zelf de bestemming mogen aangeven. We sluiten ons dan doorgaans aan bij het ZWO-project. Dat betekent dat de opbrengst al een aantal keren bestemd is voor de stichting Rondom Baba in Mali. Ter herinnering: de Stichting Rondom Baba heeft in Mali de gemeenschap Here Bugu (dat betekent ‘plaats van vrede’) gesticht. Yvonne Gerner, nauw betrokken bij De Stichting Rondom Baba schrijft hierover op http://rondombaba.blogspot.com/
Elk dorp een Here Bugu
Op Here Bugu wordt samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Here Bugu is een vrijplaats waar mensen gezien worden, waar ze hun talent kunnen ontwikkelen, waar ze veilig zijn, waar geen racisme is, waar ze leren samenwerken, waar ze weer in het leven gaan geloven en waar een alternatief voor ze is. Baba ziet in een project als het bouwen van ‘de grote groene muur’ een fantastische mogelijkheid tot ontwikkeling en vooruitgang. Hoe? Door gemeenschapsvorming in de dorpen en ontwikkeling van de individuele deelnemers. Niet van bovenaf maar: in samenwerking met de lokale dorps-chefs (dus niet met de burgemeesters), door het opzetten van netwerken onder de bevolking (dus niet met de Ngo’s die tot de elite behoren en geen contact meer hebben met de bevolking), door te beginnen met het planten van bomen die de dorpsmensen kennen (dus niet beginnen met onbekende planten die deskundigen uit het buitenland voorschrijven), door onderlinge uitwisseling en betrokkenheid te stimuleren (dus niet de hiërarchieën van de geïnstitutionaliseerde humanitaire hulpverlening in te zetten). Geef de bevolking inhoud, respect, aandacht en dan gaan ze als een speer. Elk dorp een eigen Here Bugu, een eco-gemeenschap. Dat is een alternatief dat past in een humane samenleving.

Lees meer...

Wisselingen in pastoraat

Na lange tijd zijn we als pastoraatsgroep eindelijk weer eens echt fysiek bij elkaar geweest in de kerk-zaal van de Bron. We hebben ervaringen uitgewisseld wat betreft de coronatijd. We begonnen de vergadering met de gelofte van geheimhouding, afgelegd door Antje Graaff, die de pastoraatsgroep komt versterken. Of eigenlijk moet ik zeggen, dat al enige tijd doet. Ze zei dan ook volmondig ja.
Aan het einde van de vergadering namen we afscheid van Paul van Zwieten, na jarenlange trouwe dienst. De ledenadministratie Scipio heeft hij overgedragen aan Idso Wiersma

Openstelling De Bron

Op zaterdag 22 augustus zijn we met ca 25 vertegenwoordigers van kerkenraad, kosters en werkgroepen op de gepaste 1,5 meter afstand bij elkaar gekomen in De Bron.
Geheel volgens de nieuwe regels werden we ontvangen door een gastvrouwen en welkom geheten waarna we door de dienstdoende koster naar onze zitplaats werden gebracht.
Tijdens deze bijeenkomst zijn we door Vincent van Ravels als voorzitter van de comissie beheer bijgepraat over de gang van zaken die gaan gelden als in september de diensten weer beginnen. 
Hieronder de bijbehorende presentatie.

Lees meer...

Aanbod Bezinning en Bezieling

Het boekje met het aanbod van het kringenwerk vanuit de Raad van Kerken in Groningen is in digitale vorm rond. Echter het is (nog) niet in boekvorm uitgegeven, omdat nog onzeker is wat er door kan gaan. Het zal daarom op de websites komen van de verschillende kerken, zodat het, waar nodig, aangepast kan worden. Ook zullen sommige activiteiten, als de tijd daar is, op flyers komen en worden verspreid. Houd daarom de websites in de gaten voor actuele informatie.
We hopen dat de meditatie weer eind september kan worden opgestart vanuit de Bron. Er zal dan geen koffie en thee vooraf zijn, maar we gaan direct de kerkzaal in van 20.00 tot uiterlijk 21.00. Ie-dereen neemt plaats in de kerkzaal op ruime afstand van elkaar.
Tot die tijd is er nog steeds de digitale meditatie op de vierde maandag, te weten 24 augustus.
Datzelfde geldt voor het leerhuis rond (de mystieke kant van) Bonhoeffer, dat in oktober hopelijk van start kan gaan. Ook dit vindt in de kerkzaal, op ruime afstand van elkaar.
Alberte van Ess

Tuinontmoeting van Starkenborgh 23 augustus

Op 23 augustus willen we weer een tuinontmoeting organiseren, na de digitale viering rond elven op die zondag. Daarvoor kan er dit keer afgereisd worden naar van Starkenborgh. Christa en Toon en Alberte en Ton stellen hun tuinen ter beschikking. Daar kunnen met elkaar wel zo’n 30 mensen terecht, op 1,5 meter afstand. Ze wonen ook nog eens op steenworp afstand van elkaar, dus er kan gependeld worden tussen de twee tuinen. En daarbij ook nog eens vlakbij een brede wandelpromenade aan het van Starkenborghkanaal met diverse bankjes, om even met iemand te lopen, te zitten en bij te praten. Graag opgeven bij predikant.pkndebron@gmail.com.

Collecteren in coronatijd

Nu we in deze coronatijd de diensten alleen op afstand kunnen ‘bijwonen’ heeft dat ook gevolgen voor de collectes. We kunnen nu alleen geven door ofwel gebruik te maken van de tikkie QR-codes op de ordes van dienst, ofwel door geld over te maken naar de bankrekening van de kerk. Dat ver-groot de kans dat het gewoon wordt vergeten, ‘dat doe ik straks wel even’, en bovendien vergt het enige extra handelingen. Toch zijn er gelukkig best gemeenteleden die een bijdrage overmaken, ofwel per collecte, ofwel een groter bedrag in één keer, met specificatie hoeveel naar welke collecte moet, ofwel door gewoon een (soms wat groter) bedrag te storten onder vermelding van ‘kerk’ en/of ‘diaconie’ of variaties daar op. We willen alle gevers hartelijk danken voor hun bijdragen. En voor degenen die het steeds maar vergeten, is dit wellicht een stimulans om alsnog een bijdrage over te maken. Het rekeningnummer waarop geld voor de collectes overgemaakt kan worden is:
NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron
Namens de diakenen, Jelle Kooistra

PERSBERICHTlogo de wijk

Beijum, 6 augustus 2020

BEIJUM KOMT THUIS IN DE STADSSCHOUWBURG
Verhalen uit Beijum te zien tijdens De Wijk De Wereld

Na de succesvolle en uitverkochte edities van de afgelopen twee jaar wordt eind augustus de Stadsschouwburg het huis van de wijkbewoners van Beijum. Kom op bezoek en maak kennis met de verhalen van Marie-Josée, Bob, Femke, Soltan en vele anderen. In de vorm
van toneel, muziek, dans en alles daar tussenin komt de wijk met al haar smaken, geuren en kleuren verrassend tot leven.

Weet je nog: die Korreweg die vorig jaar ineens dwars door de Stadsschouwburg liep? Als je die helemaal uit fietst beland je verrassend snel in Beijum. Die groene wijk met de mooiste achtertuin van Noord-Groningen. Met al die heerden: kleine doolhofjes waar je makkelijk verdwaalt, maar dan op de meest verrassende plekken, mensen en verhalen stuit. Hoog tijd dus, dat Beijum dit jaar de Stadsschouwburg overneemt!schouwburg Beijum

Lees meer...

Huisjes Fontein1Expositie in De Fontein

Van 1 juli t/m 10 augustus (met een onderbreking van 22 - 26 juli) is in de kerkzaal van De Fontein werk te zien van de Groningse kunstenares Hiltje Koopmans. Blikvanger is de
installatie met honderd gevouwen papieren huisjes - elk op een eigen sokkeltje - getiteld: Plek.
Ook het andere werk (o.a. in steen gehouwen woorden, een daklozendoos en een spiegel) draait om de vragen: welke plaats neem je in en wat is de plek waar je je thuis kunt
voelen? De expositie sluit aan bij de thematiek van de zomerdiensten in De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk: ‘Het (t)huis van God’.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur (uitgezonderd week 30) bent u welkom in De Fontein om het werk van Hiltje Koopmans te bezichtigen.

Ontmoeting in de tuin?

Wie stelt zijn of haar tuin beschikbaar? De eerstkomende tijd kunnen wij elkaar nog niet ontmoeten in De Bron. In ieder geval tot 1 september niet. Dat is heel jammer, want er is wel veel behoefte om elkaar te zien en even te spreken. In de maand juni worden er daarom een aantal activiteiten buiten aangeboden, omdat het risico op besmetting buiten veel kleiner is. We denken dan aan met een maatje wandelen, tuinbezoekjes, met een culturele, muzikale dan wel creatieve noot. In de maand juni staat de “uitzendingsrede” op het leesrooster en dat biedt mogelijkheid tot inspirerende teksten en kansen op ontmoeting met een vleugje inhoud. Ook voor de kinderen zal wat worden georganiseerd. Om dit ‘wat’ te kunnen organiseren moeten we van tevoren een aantal inventarisaties doen. We willen dit om te beginnen doen na de digitale viering op 28 juni. Daarom zouden we graag willen weten wie een tuin daarvoor beschikbaar wil stellen op die zondagochtend, die van buitenaf te bereiken is en hoeveel mensen hij of zij kan ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: we doen het corona-proof met 1,5 afstand van elkaar en je neemt je eigen kopje en drinken mee. Graag je reactie naar de predikant.
In de volgende Bronmails en Kerk in Stad komen we erop terug en hopen we een meer uitgewerkt aanbod te kunnen presenteren.

Onlinediensten vanuit de Bron met nieuwe apparatuur.installatie online diensten

Op vrijdag 5 juni was het dan zover. Om 8.45 u stond het bedrijf Schaapsound voor de deur voor de installatie van de audiovisuele installatie in De Bron. Of hij ook dichtbij kon parkeren was de vraag, want er waren wel heel veel dozen. Om een uur of 12 was de apparatuur geïnstalleerd, de camera aan de muur gemonteerd, de kabels (nu nog wat provisorisch) langs de muur geleid, waren switch-boxen gemonteerd, de microfoons in de decoder geplugd via het mengpaneel en konden we via het internet verbinding maken met kerkdienstgemist.nl. De bij de ingang gemonteerde camera kon met de iPad keurig bestuurd worden en op de monitor kregen we een haarscherp beeld te zien.
Gelukkig is de bediening van dit alles heel wat minder complex dan het installeren. We zullen eerst wel wat oefening nodig hebben, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de bediening geen problemen gaat opleveren. Aan het enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. We gaan eerst met een kleine groep eens verder oefenen om alles goed in de vingers te krijgen. Daarna is het de bedoeling de groep uit te breiden. Want los van al deze mooie technische hoogstandjes gaat het er natuurlijk om dat we straks op zondagmorgen ook de vieringen in De Bron allemaal kunnen meemaken. Bij voorkeur in De Bron, maar ook, als dat om wat voor reden dan ook niet kan, op hetzelfde moment vanuit huis. We zijn blij dat de Algemene Kerkenraad, ondersteund door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen het mogelijk heeft gemaakt om de apparatuur aan te schaffen.
Vincent van Ravels

Diaconaal vraaggesprek

WIJ BeijumDeze bijdrage van KIS bestaat uit een een-tweetje tussen ondergetekende en Christien de Ruiter, diaken in De Bron. Ik stelde haar een paar vragen betreffende haar diaconale loopbaan. Christien is nu ruim 7 jaar diaken. En dan rekenen we de inwerkperiode die destijds uit een jaar(!) bestond even niet mee. Haar motivatie is vooral gelegen in een diepe wens om de ‘ander’ te helpen. Dat komt mooi overeen met de betekenis van het Griekse woord διακονία (diakonia), hetgeen “dienst, dienen” betekent. “Ook heb ik de overtuiging dat je samen meer bereikt. Ik was al langer betrokken bij de kindernevendienst in De Bron, dus ik kende daar al veel mensen. En dan is het natuurlijk fijn om diaken te worden en samen te werken met ‘like-minded people’ (gelijkgestemden). Ik heb trouwens gemerkt dat het bij organisaties wel eens kan helpen als je zegt dat je vanuit De Bron aanschuift aan de overlegtafel. Dat opent soms deuren.”

Lees meer...