facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

Klik op de poster voor een vergroting!

poster coronatijd 21

 

 

ovdlogo

soep

De ZWO: veel soeps!

Dizze moal een stukje over ZWO. Deur d'ogen van aine oet onze aigen kerke. Ie kennen heur wel: Abra, Abra Havinga bedoul ik. Maar ik continueer dit epistel maar in ABN, daarbij afwegende dat benevens onze Tonko Ufkens en een paar taalpuristen slechts weinigen het Grunnegs dialect beheersen. Een stukje over de ZWO dus door de ogen van een betrokken gemeentelid. Opdat u weet waar uw financiële bijdrage terecht komt. Hoe ben jij bij de ZWO betrokken geraakt Abra? “Ik denk dat ik ongeveer 6 jaar geleden gevraagd ben om de ZWO-werkgroep, bestaande uit Immie Hoekstra, Hilly Bennink en Lettie Oostinga en toen nog Gert Klungel, te versterken. De praktische kant van de werkgroep sprak me aan. En als we samen zijn dan komen we tot hele creatieve ideeën om, naast de reguliere collectes, geld voor een langer lopend ZWO-project op te halen.”
Waar staat de afkorting ZWO eigenlijk voor en met welke letter heb je de meeste affiniteit? “ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het belangrijk ‘er te zijn’ voor mensen die het minder goed hebben getroffen of die zich minder goed staande kunnen houden. Mensen te steunen, waar hulp nodig is. Dat past het best bij de letter ‘W’.”

Lees meer...

snertSobere maaltijden 2021

Ook in 2021 weer een soep van samenzijn, solidariteit en soberheid.
De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, begint op woensdag 17 februari. Dit is een tijd van bezinning, onthouding en vasten. Normaliter zien we elkaar dan in de Bron om samen te eten en een diaconaal project financieel te ondersteunen. We deden dit door middel van een ‘sobere soep’, een gezonde vegetarische maaltijdsoep, met sneden heerlijk, vers brood, informatie over het te steunen doel en als besluit een ‘collecte’ en koffie of thee. Dit jaar gaat het anders, maar de sobere soep gaat door en u kunt meedoen! In samenwerking met de diaconie en een aantal ‘koks’ zorgen we vanaf 17 februari wekelijks in de Bronmail voor een smakelijk soeprecept, vergezeld van een tekst of gedicht ter overdenking. Zo kunnen we in deze periode thuis van bijzondere soep genieten, een kaars aansteken en in gedachten even bij elkaar zijn of na afloop iemand bellen en napraten. We besluiten op woensdag 17 maart met een, voor wie dat wil, door de ZWO samengesteld soeppakket, met verse ingrediënten, waarmee u thuis aan de slag kunt gaan. Het basisbedrag voor dit pakket is 5 euro. De meeropbrengst is bestemd voor ons gezamenlijke project Bianca Couture. U kunt het verse soeppakket tot uiterlijk 3 maart via Lettie Oostinga bestellen. Op 17 maart wordt het op een afgesproken moment bij u bezorgd.
Het thema van Kerk in Actie in de veertigdagentijd 2021 luidt: “Ik ben er voor jou”.
We geloven dat God ook in deze onzekere en soms eenzame tijd bij ons is, hoop geeft en onze handen vult. Van hieruit kunnen we delen...een glimlach, aandacht, een klein gebaar. We wensen u veel kookplezier met de soeprecepten en verheugen ons op uw bestelling!
ZWO in samenwerking met de Diaconie,
Abra Havinga

40 dagentijdZesenveertigdagen tijd

Als diaken heb ik met het aanvaarden van het ambt mijzelf voorgenomen om af en toe ook even wat verdieping te zoeken. En dat met u te delen. Dit wordt dan misschien wel een wat andere KIS-bijdrage dan u van mij gewend bent, maar - spoiler - het einde is misschien wel weer vertrouwd (namelijk met de suggestie om uw €€ te doneren). Overigens maak ik me geen enkele illusie betreffende de mate van diepgang - ik heb me tot lay press beperkt. En dit keer gelezen over de veertigdagentijd. Deze periode begint in 2021 op Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, dus dat levert aan de keukentafel gespreksstof op net zoals de term Aswoensdag. In de tweede (!) eeuw na Christus, in wat wel de gouden eeuw van het Romeinse rijk wordt genoemd, is de aanzet gegeven voor de veertigdagentijd. Naar katholiek gebruik werd er in aanloop naar Pasen gevast. Aangezien er op zondagen niet werd gevast werd per pauselijk decreet door de toenmalige paus Gregorius de Grote zo rond het jaar 600 bepaald dat de veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen zou beginnen.

Lees meer...

Stageperiode Aline Sikkema

Beste leden en belangstellenden van de Bron. Het afgelopen half jaar is voorbijgevlogen. Jammer genoeg zit mijn stageperiode bij De Bron er alweer op. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, en ik ben erg dankbaar dat ik zoveel heb mogen doen en mogen leren ondanks alle maatregelen. Doordat er veel online gebeurde heb ik lang niet iedereen in de gemeente leren kennen en kunnen spreken. Dat vind ik wel erg jammer, ik had u allen graag willen ontmoeten! Vanwege de maatregelen heb ik ervoor gekozen mijn pastorale opdracht vanuit Windesheim uit te stellen. Omdat ik naast mijn studie werkzaam ben in de huisartsenpraktijk ben ik extra voorzichtig. Als de maatregelen versoepeld worden en het verantwoord is, dan ga ik nog een opdracht met betrekking tot pastoraat in de gemeente van De Bron uitvoeren. Wie weet kunnen we elkaar dan alsnog ontmoeten. Wilt u nog graag wat aan mij kwijt over mijn stage, over de diensten of heeft u nog vragen? Ik zie het graag tegemoet op mijn mail. Wie weet tot ziens! Hartelijke groeten,
Aline Sikkema

collecteDiaken zijn, ook in coronatijd is dat nodig.

Alian Bergsma is diaken in De Bron. Binnenkort komt er een einde aan haar vierjarige ambtsperiode. Een terug- en vooruitblik. Wat was destijds je motivatie om diaken te worden? Destijds werd Alian gevraagd door een zittende diaken om dit ambt te vervullen. ”Hier moest ik wel even over nadenken, ik was nog met veel andere zaken bezig naast mijn werk. Ik was nog niet eerder in een ambt actief geweest en ik vind het eigenlijk wel heel goed om ook eens een kijkje achter de schermen te nemen. Niet alles is altijd zichtbaar en er gebeurt heel veel.” Als een van de belangrijkste diaconale taken noemt Alian het omzien naar elkaar – een breed begrip. “Het gaat mij er dan vooral om oog te hebben voor die het minder hebben. Daarvoor is het heel belangrijk dat je dat weet, dat je dus contact met de wijk hebt.” Momenteel hebben een aantal diakenen contacten met maatschappelijke organisaties in Beijum, waardoor dit vorm gegeven wordt. Maar lukt dat ook nog in deze pandemie? ”Ja, ik denk dat we op een andere manier wel zichtbaar zijn geweest in de wijk.

Lees meer...

foto AbraGeslaagde actie voor Bianca Couture.

Eind november kondigden we onze actie voor Bianca Couture aan, de verkoop van cadeautasjes gevuld met jam, kaarten, kaarsen en een attentie. Ook kon een en ander los worden besteld. In dit jaar van afstand houden zal er geen spulletjesmarkt in de Bron en ook geen kerstmarkt in de Fontein zijn. Al snel stroomden de bestellingen binnen en draaide ‘het ZWO-team’, bestaande uit Lettie, Hilly, Immie en ondergetekende op volle toeren. Via de groeps-app hielden we elkaar op de hoogte van de aanvragen en de productie. Hoeveel jam nog, hoeveel kaarten en hoeveel kaarsen moeten er nog bij? De cadeautasjes, door koerier Lettie op de fiets door weer en wind bezorgd, vlogen namelijk de deur uit. De reacties waren enthousiast en positief. Idso sprong half december gelukkig nog bij met jam, zodat uiteindelijk iedereen bediend kon worden. Heel fijn! In totaal maakte Hilly ruim 200 kaarten. Speciale dank voor haar tomeloze inzet! Er werden verder 40 potten jam en meer dan 50 kaarsen gefabriceerd. En...het eindresultaat mag er zijn. Op 31 december was de laatste bestelling om 19.51 uur. Hiermee kwam de teller te staan op 422,50 euro! Een geweldig bedrag, goed voor bijna twee ‘starterskits’. Twee jonge vrouwen, die de opleiding bij Bianca Couture hebben afgerond, kunnen nu zelfstandig aan de slag. Een hoopvol begin van het nieuwe jaar. Hierbij willen we iedereen bedanken, die deze actie tot een succes heeft gemaakt.
Abra Havinga, namens ZWO

Contact houden

Heeft u in deze tijd behoefte aan een luisterend oor of wilt u eens even praten? Bel dan met 06-32143701 voor een gesprek met da. Van Ess of iemand van pastoraat. Dit kan dagelijks tussen 17:00 en 18:00 uur.
Wilt u de wekelijkse Bronmail ontvangen? Stuur dan een mail naar: secretariaat.de.bron@gmail.com.
Alle informatie is ook te vinden op de website www.pkndebron.nl.

Amnesty International

amnesty

Door de tralies schijnt de zon’ is een dichtregel van Willem Santema, die deze Trouw-verspreider in gevangenschap dichtte, nadat hij opgepakt was door de Sicherheitsdienst in WO-II. Samen met 22 andere medewerkers van de illegale verzetskrant werd hij in 1944 gefusilleerd. Het is overigens ook de titel van een biografie over hem (door Peter Bak). Nu is dit niet de plek voor een uitgebreide boekbespreking, maar het biedt wel de mogelijkheid om aandacht te vragen voor ‘Mensenrechten voor iedereen’, zoals op de website van Amnesty International staat. Streven naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Nou heb ik een wat gedateerde voorstelling van dergelijke omstandigheden waar mensen onrecht aangedaan wordt. Is dat niet allemaal al wat langer, zo’n tien-twintig jaar, geleden? Maar neen, zie deze recente berichtgeving op de website van Amnesty.

Lees meer...

De adventtijd in en rond De Bron

We proberen in deze moeilijke tijd op verschillende manieren met elkaar in verbinding te blijven.
De Bron is open voor lichtpuntjes op de donderdagochtend van 10 tot 12 uur. U kunt dan een kaarsje aansteken voor iemand of iets in uw gedachten. Ook is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een van de aanwezigen vanuit de Bron.
Er staat een kerstwensboom op het plein voor het Heerdenhoes, Melsemaheerd (bij winkelcentrum Beijum Oost), op 17, 18, 21, 22 en 23 december en de kerstwensboom staat op zaterdag 19 en donderdagochtend 24 december bij De Bron. U wordt uitgenodigd om uw persoonlijke kerstwens in de boom te hangen. Deze kan genoemd worden in een van de kerstochtendvieringen.
Wilt u eens even praten of zoekt u een luisterend oor? Bel dan met 06-32143701. Dit kan dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur.

waxinelichtjeDe Bron open voor lichtpuntjes

In de weken voor kerst, de Adventstijd, is de Bron, op de donderdagochtend open. Je kan dan een kaarsje aansteken voor iemand of iets in je gedachten. Ook is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een van de aanwezigen vanuit de Bron. 
Wanneer? Op 3,10,17 en 24 december van 10:00 tot 12:00 uur.

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project vanaf september 2020

achter de naaimachineBianca Couture is een gezamenlijk project van de ZWO’s van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Daarmee willen we een opleiding voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso ondersteunen. Lees verder onder werkgroep diakonaat: diakonaal project en hun website: www.sahelp.nl

ZWO De Bron actie in corona tijd voor het nieuwe project:
Bianca Couture in Burkina Faso. Zoals u gewend was had de ZWO de Bron naast de gezamenlijke acties met De Fontein en De Nieuwe Kerk een aantal keren per jaar een ZWO tafel, oa met Pasen en bij de oogstdienst. U hebt vast onze lekkere zelfgemaakte jam, de kleurige kaarten van Hilly en de prachtige kaarsen van Abra al gemist. Wij gaan voor het aanvullen van de starterskit voor de jonge vrouwen van Bianca Couture. Zij krijgen na hun 3 jarige opleiding tot kleermaakster een naaimachine, een werktafel en het nodige gereedschap uit de starterskit om hun eigen bedrijfje te kunnen beginnen, zodat zij kunnen voorzien in hun eigen bestaan.
Helpt u ons mee?
Wat is onze actie?
Wij bieden op bestelling een tasje aan met daarin een potje jam, een setje kaarten en een kaars en een verrassing, zolang de voorraad strekt. Ook is het mogelijk de produkten los te bestellen , dwz losse kaarten/jam, kaarsen of een volledig tasje met inhoud: kosten tussen de 2,50 en 10 euro afhankelijk van het pakket. Wij brengen dit tasje /produkten bij u langs en vragen u dan ter plekke af te rekenen. Het zou fantastisch zijn als wij in deze corona tijd toch onze bijdrage kunnen leveren. U wordt per mail benaderd voor de bestelling. U kunt hierin aangeven waarvoor u belangstelling heeft. 
Zie hier voor verder informatie over Bianca Couture

Met vriendelijke groeten, ZWO commissie De Bron
Lettie Oostinga, Abra Havinga, Hilly Bennink en Immie Hoekstra