facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

allerzielenAllerzielen maandag 2 november

Op deze dag worden op vele plekken op verschillende manieren degene die zijn overleden herdacht. Vanuit de Bron wordt daartoe aanstaande maandag van 17.00 tot 20.00 de gelegenheid geboden. Je kan een kaarsje aansteken in het stiltecentrum of deze plaatsen op het glazen kruis in het liturgisch centrum. Of luisteren naar muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen of mee te nemen naar huis. Daarnaast zijn er mensen van pastoraat aanwezig om desgewenst een gesprek mee te voeren of af te spreken.

Op gedachteniszondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degenen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden binnen onze kerkelijke gemeente. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars ontsteken. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Kerkdienst 1 november
De voorbeden kunnen aangeleverd worden tot zaterdagmiddag 14.00 uur en gestuurd worden naar het mailadres van Lettie Oostinga.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
De orde van dienst vind je in de bijlage en op de website.
Namens de wijkkerkenraad, Lettie Oostinga, scriba