facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Lopende vrouwBestemming collecte: Wijkdiaconie

Zo af en toe is er een collecte voor de wijkdiaconie. Maar waar gaat het geld dan heen? De collecte voor de wijkdiaconie is een zogenaamde ‘vrije collecte’, waarbij we als wijk zelf de bestemming mogen aangeven. We sluiten ons dan doorgaans aan bij het ZWO-project. Dat betekent dat de opbrengst al een aantal keren bestemd is voor de stichting Rondom Baba in Mali. Ter herinnering: de Stichting Rondom Baba heeft in Mali de gemeenschap Here Bugu (dat betekent ‘plaats van vrede’) gesticht. Yvonne Gerner, nauw betrokken bij De Stichting Rondom Baba schrijft hierover op http://rondombaba.blogspot.com/
Elk dorp een Here Bugu
Op Here Bugu wordt samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Here Bugu is een vrijplaats waar mensen gezien worden, waar ze hun talent kunnen ontwikkelen, waar ze veilig zijn, waar geen racisme is, waar ze leren samenwerken, waar ze weer in het leven gaan geloven en waar een alternatief voor ze is. Baba ziet in een project als het bouwen van ‘de grote groene muur’ een fantastische mogelijkheid tot ontwikkeling en vooruitgang. Hoe? Door gemeenschapsvorming in de dorpen en ontwikkeling van de individuele deelnemers. Niet van bovenaf maar: in samenwerking met de lokale dorps-chefs (dus niet met de burgemeesters), door het opzetten van netwerken onder de bevolking (dus niet met de Ngo’s die tot de elite behoren en geen contact meer hebben met de bevolking), door te beginnen met het planten van bomen die de dorpsmensen kennen (dus niet beginnen met onbekende planten die deskundigen uit het buitenland voorschrijven), door onderlinge uitwisseling en betrokkenheid te stimuleren (dus niet de hiërarchieën van de geïnstitutionaliseerde humanitaire hulpverlening in te zetten). Geef de bevolking inhoud, respect, aandacht en dan gaan ze als een speer. Elk dorp een eigen Here Bugu, een eco-gemeenschap. Dat is een alternatief dat past in een humane samenleving.

Dansende mensenWat is er ondertussen nu broodnodig voor Here Bugu?
Door de coronacrisis ontvangen we minder geld van particuliere fondsen. Grote zorg is dat er onvol-doende geld zal zijn voor de structurele kosten en de projecten van het lopende jaar en voor de toe-komstige plannen. Daarom doen wij een beroep op iedereen die het belang van Here Bugu kan mee-voelen. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkings-model en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf.
Open je hart en kies samen met ons voor verandering op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het benodigde geld hiervoor is het noodzakelijke middel dat moet worden ingezet om deze lokale beweging in gang te zetten. Open dus ook je portemonnee voor de collecte van de wijkdiaconie!
Christian Hulzebos