facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Collecteren in coronatijd

Nu we in deze coronatijd de diensten alleen op afstand kunnen ‘bijwonen’ heeft dat ook gevolgen voor de collectes. We kunnen nu alleen geven door ofwel gebruik te maken van de tikkie QR-codes op de ordes van dienst, ofwel door geld over te maken naar de bankrekening van de kerk. Dat ver-groot de kans dat het gewoon wordt vergeten, ‘dat doe ik straks wel even’, en bovendien vergt het enige extra handelingen. Toch zijn er gelukkig best gemeenteleden die een bijdrage overmaken, ofwel per collecte, ofwel een groter bedrag in één keer, met specificatie hoeveel naar welke collecte moet, ofwel door gewoon een (soms wat groter) bedrag te storten onder vermelding van ‘kerk’ en/of ‘diaconie’ of variaties daar op. We willen alle gevers hartelijk danken voor hun bijdragen. En voor degenen die het steeds maar vergeten, is dit wellicht een stimulans om alsnog een bijdrage over te maken. Het rekeningnummer waarop geld voor de collectes overgemaakt kan worden is:
NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron
Namens de diakenen, Jelle Kooistra