facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Klankschalenmeditatieconcert in De Bron

Op maandag 17 juni was er een bijzonder klankschalenmeditatieconcert in De Bron. Deze werd verzorgd door Folkert Rienstra en Hans Battenberg.
Het was een indrukwekkende hoeveelheid van schalen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen. Toen Folkert en Hans nog druk bezig waren al hun spullen uit te stallen in de kerkzaal, liep het langzamerhand vol in de foyer. Ik zag mensen van onze eigen Bron, maar ook veel van elders. Sommigen hadden matjes mee of een klein bankje om te mediteren. Die matjes werden dan ook her en der in de kerkzaal gelegd en ieder zocht een comfortabele plek. Alberte leidde het concert in en toen werd het stil, dwz door de aanwezigen. Maar Folkert en Hans lieten ons allerlei klanken horen. Folkert begon met een heel mooi stil, klein liedje en daarna pakten ze om beurten of tegelijk verschillende voorwerpen.

Het liep zo harmonieus dat je de indruk kreeg dat ze jaren geoefend hadden. Het was duidelijk dat ze goed op elkaar waren ingespeeld.
Ik heb ook gekeken, omdat ik ook wat foto's wilde maken, maar als je met je ogen dicht zat was het nog gemakkelijker je te concentreren op de klanken. Al die klanken maakte dat er een bepaalde rust over mij kwam. Ik vond het prachtig. Er was ook een mevrouw aanwezig die in de foyer al aangaf dat ze heel slechthorend was. Ze had bepaalde hulpmiddelen om dit wel te kunnen horen. Later vertelde ze dat het als een feestje had ervaren. Hoe ontroerend is dat!
Al met al een geslaagde avond en als ik het goed heb begrepen komen ze volgend jaar weer. Als het even kan ben ik zeker weer van de partij.
Folkert en Hans, heel erg bedankt!

Immie Hoekstra