facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Alternatieve invulling gezamenlijke diensten

Vorig jaar is in het gezamenlijk moderamen van PGG-Noord de aanzet gegeven voor een meer alternatieve in-vulling van de derde gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Als een kans voor vernieuwing en verbinding voor de samenwerking. Een andere invulling zodat het voor alle drie de samenwerkende kerken een nieuw initiatief wordt. Er kwam een brainstormgroep met vertegenwoordigers uit de drie wijkgemeentes. Te weten: Mathilde Engelsma (Nieuwe Kerk), Hielke Freerk Boersma (Fontein) en Christian Hulzebos (de Bron). Van de predikanten was Alberte van Ess erbij betrokken. De groep bracht begin dit jaar verslag uit van hun bevindingen en kwam met het voorstel van een meer thematische invulling. Met name het middendeel, dienst van de Schrift, zou daarbij de mogelijkheid hebben alternatief te worden ingevuld. Begin en eind, zo werd duidelijk gesteld moeten herkenbaar blijven als een kerkdienst. Op 17 maart a.s. zal de aftrap zijn van deze alternatieve invulling, met als thema: een nieuw begin. We willen samen met de aanwezige gemeenteleden ons hierop (meditatief) bezinnen in de dienst. Bij de koffie kunnen we hierover in gesprek gaan en is er de mogelijkheid je op te geven om mee te werken aan zo'n (thematische) dienst. Voor dit jaar zullen in mei, september en november de gezamenlijke diensten alternatief worden ingevuld. Ook de jongeren zullen in hun viering zich bezinnen op mogelijke thema's, zodat ook zij erbij betrokken zijn. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor het ZWO-project van de gezamenlijke kerken. Yvonne Gerner van de Stichting rondom Baba, Mali, zal speciaal vanuit Den Haag komen om iets over het project te vertellen.
Alberte van Ess