facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kerkendag op zaterdag 20 oktober over “Verbinding”

De “classis Groningen” is veranderd in “Ring Groningen”. Dit is voor veel gemeenteleden geruisloos verlopen. Om meer contacten te krijgen met en tussen de gemeenten van de Ringen is in de eerste vergadering van de Ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende gemeenten. Zuidbroek heeft aangegeven om hiermee te willen starten. In oktober houden zij een Kerkendag. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Het thema van deze kerkendag is “Verbinding”. Alle leden van de Ring Groningen en hun gemeenteleden zijn welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:

Plaats : Petruskerk Zuidbroek en verenigingsgebouw De Kerkhörn. Kerkstraat 85/89.
10.30 uur: Ontvangst in de Kerkhörn met koffie en koek.
11.00 uur- 12.30 uur: informatie/rondleiding van en in de Petruskerk, orgelmuziek van Schnitger-Freitag orgel en zin-gen van enkele bekende en onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. Waarschijnlijk medewerking van de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries. Tevens gelegenheid om de grafmonumenten te bezichtigen rond de Petruskerk. Deze worden sinds 5 jaar gerenoveerd door een groep vrijwilligers.
13.00 uur: Lunch in de Kerkhörn
14.00 uur: Tafelgesprekken onder leiding van ds. Frederique Karelse, over het thema Verbinding:
• Wat kunnen we als gemeenten voor elkaar zijn/betekenen?
• Hoe kunnen we elkaar mogelijk aanvullen?
• Welke rol zou u daarin willen/kunnen spelen?
16.00 uur: Sluiting. Korte viering.
Kosten € 10,00 per persoon. Graag voor 10 oktober opgeven bij de scriba: scriba@pknzuidbroek.nl
Dineke van der Poel en Ria Sonneveld