facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Samenvattend verslag van de bijeenkomst RING Groningen PKN op 19 juni 2018.

Voorzitter is Henk van Dijk, kandidaat voorzitter van de classis. Er was een geringe opkomst (16 mensen).
Van Groningen Noord waren aanwezig: Annie van Zanten (nieuwe Kerk), Marga Baas en Jaap Medema (De Fontein) en Ruud van Erp (De Bron). Keuze van inrichting Ringen.Er waren twee mogelijkheden:
a. De kerkenraden in de ring wijzen jaarlijks drie ambtsdragers en/of gemeenteleden aan die als stuur-groep gezamenlijk belast worden met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring.
b. De kerkenraden in de ring zijn gedurende één kalenderjaar elk bij toerbeurt belast met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring. De meerderheid van de vergadering koos voor a.
Tijdens de vergadering kwam een alternatief op tafel: een combinatie van a en b. De kerkenraad (Zuid-broek) gaat gedurende een jaar de ring inrichten en de bijeenkomst(en) organiseren.
Ter plekke werden kandidaten gevraagd voor de stuurgroep waarvoor zich meldden: Jorien Berndsen-Prins (Haren) en Klaas de Vries (Westerbroek). Dus nog een vacature, waarvoor men een kandidaat uit Hoogezand wil polsen.

Opmerkingen
• De ring heeft geen reglement. De ring kan zichzelf inrichten. Op de website van de PKN staat zo nodig een voorbeeld.
• De ring stimuleert de onderlinge ontmoeting en samenwerking. Zij komt minimaal een maal per jaar bij elkaar.
• De ring is uitsluitend voor inhoudelijke zaken.
• Eind van het jaar volgt een evaluatie.

Gevraagd:
• een lid voor de stuurgroep
• een contactpersoon tussen de ring en de wijkkerkenraden
(beide personen hoeven geen ambtsdrager te zijn)
• aan de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers wordt een adviseur gevraagd.
De volgende bijeenkomst is op 28 mei 2019.