facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

30 jaar InliaDertig jaar Inlia

‘Licht in het duister’ is het motto waaronder een groot aantal kerken die met INLIA zijn verbonden een kaarsenestafet-te houden omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat het “Charter van Groningen” is opgesteld en INLIA is ontstaan. INLIA staat voor ‘Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers’. Honderden geloofsge-meenschappen uit binnen- en buitenland hebben het Charter van Groningen inmiddels ondertekend, zich daarmee committerend aan de opdracht om zich in te zetten voor vreemdelingen in nood en om te zien naar kwetsbare men-sen, zoals opgedragen in de verzen 34 tot en met 40 uit Mattheüs 25. Deze tekst is door INLIA al die 30 jaar als leidraad aangehouden. Het Beijums kerkasiel van de familie Sarma, van 7 oktober 1986 tot 16 januari 1987 in de Mamrehoeve, was mede aanleiding voor het ontstaan van het Charter. Reden om te vieren is er niet, reden om er bij stil te staan des te meer, want het werk van INLIA is helaas nog steeds hard nodig.

De genoemde kaarsenestafette is zaterdag 7 april gestart tijdens een mooie vesper in de Doopsgezinde Kerk in Gro-ningen. Tijdens deze vesper werden de vijf alinea’s van het Charter voorgelezen door Henk Oostinga, die indertijd bij het opstellen van het Charter betrokken was. Er werd door vertegenwoordigers van allerlei kerken een kaars aange-stoken om deze vervolgens mee te nemen naar de eigen kerk zodat het licht ook in de eigen kerk kan branden. Daar-naast werd een kaars ontstoken die de volgende dag tijdens een dienst in een kerk in Emmen heeft gebrand waaraan weer allerlei andere kerken uit Drenthe hun kaars konden aansteken. Op deze manier wordt per week een volgende provincie aangedaan. De estafette wordt uiteindelijk afgesloten in het weekend van 22 tot 24 juni. Op zondagmorgen 24 juni brengen delegaties van de eerste kerken in alle provincies de kaarsen samen in Groningen: daar is om 11.30 uur in de Martinikerk een internationale, oecumenische viering met gasten en voorgangers uit het hele land en uit het buitenland. Daar dragen alle provincies een brandende kaars binnen. Al deze kaarsen naast elkaar gezet vormen samen "het licht dat niet voor de duisternis zal wijken”. In dat weekend zijn er trouwens, op diverse locaties in de stad, meer activiteiten rond het dertigjarig bestaan.
De kerkenraad van de Bron heeft besloten om de kaars tot aan het afsluitende weekend elke zondag te ontsteken, te-gelijk met het aansteken van de paaskaars. Bij de kaars is de orde van dienst van de vesper van 7 april voor een ieder die dat wil in te zien.
Meer informatie over het Charter van Groningen en INLIA is te vinden op de website van INLIA: http://www.inlia.nl
Jelle Kooistra