facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Ontmoeting in de tuin?

Wie stelt zijn of haar tuin beschikbaar? De eerstkomende tijd kunnen wij elkaar nog niet ontmoeten in De Bron. In ieder geval tot 1 september niet. Dat is heel jammer, want er is wel veel behoefte om elkaar te zien en even te spreken. In de maand juni worden er daarom een aantal activiteiten buiten aangeboden, omdat het risico op besmetting buiten veel kleiner is. We denken dan aan met een maatje wandelen, tuinbezoekjes, met een culturele, muzikale dan wel creatieve noot. In de maand juni staat de “uitzendingsrede” op het leesrooster en dat biedt mogelijkheid tot inspirerende teksten en kansen op ontmoeting met een vleugje inhoud. Ook voor de kinderen zal wat worden georganiseerd. Om dit ‘wat’ te kunnen organiseren moeten we van tevoren een aantal inventarisaties doen. We willen dit om te beginnen doen na de digitale viering op 28 juni. Daarom zouden we graag willen weten wie een tuin daarvoor beschikbaar wil stellen op die zondagochtend, die van buitenaf te bereiken is en hoeveel mensen hij of zij kan ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: we doen het corona-proof met 1,5 afstand van elkaar en je neemt je eigen kopje en drinken mee. Graag je reactie naar de predikant.
In de volgende Bronmails en Kerk in Stad komen we erop terug en hopen we een meer uitgewerkt aanbod te kunnen presenteren.

Onlinediensten vanuit de Bron met nieuwe apparatuur.installatie online diensten

Op vrijdag 5 juni was het dan zover. Om 8.45 u stond het bedrijf Schaapsound voor de deur voor de installatie van de audiovisuele installatie in De Bron. Of hij ook dichtbij kon parkeren was de vraag, want er waren wel heel veel dozen. Om een uur of 12 was de apparatuur geïnstalleerd, de camera aan de muur gemonteerd, de kabels (nu nog wat provisorisch) langs de muur geleid, waren switch-boxen gemonteerd, de microfoons in de decoder geplugd via het mengpaneel en konden we via het internet verbinding maken met kerkdienstgemist.nl. De bij de ingang gemonteerde camera kon met de iPad keurig bestuurd worden en op de monitor kregen we een haarscherp beeld te zien.
Gelukkig is de bediening van dit alles heel wat minder complex dan het installeren. We zullen eerst wel wat oefening nodig hebben, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de bediening geen problemen gaat opleveren. Aan het enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. We gaan eerst met een kleine groep eens verder oefenen om alles goed in de vingers te krijgen. Daarna is het de bedoeling de groep uit te breiden. Want los van al deze mooie technische hoogstandjes gaat het er natuurlijk om dat we straks op zondagmorgen ook de vieringen in De Bron allemaal kunnen meemaken. Bij voorkeur in De Bron, maar ook, als dat om wat voor reden dan ook niet kan, op hetzelfde moment vanuit huis. We zijn blij dat de Algemene Kerkenraad, ondersteund door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen het mogelijk heeft gemaakt om de apparatuur aan te schaffen.
Vincent van Ravels

Diaconaal vraaggesprek

WIJ BeijumDeze bijdrage van KIS bestaat uit een een-tweetje tussen ondergetekende en Christien de Ruiter, diaken in De Bron. Ik stelde haar een paar vragen betreffende haar diaconale loopbaan. Christien is nu ruim 7 jaar diaken. En dan rekenen we de inwerkperiode die destijds uit een jaar(!) bestond even niet mee. Haar motivatie is vooral gelegen in een diepe wens om de ‘ander’ te helpen. Dat komt mooi overeen met de betekenis van het Griekse woord διακονία (diakonia), hetgeen “dienst, dienen” betekent. “Ook heb ik de overtuiging dat je samen meer bereikt. Ik was al langer betrokken bij de kindernevendienst in De Bron, dus ik kende daar al veel mensen. En dan is het natuurlijk fijn om diaken te worden en samen te werken met ‘like-minded people’ (gelijkgestemden). Ik heb trouwens gemerkt dat het bij organisaties wel eens kan helpen als je zegt dat je vanuit De Bron aanschuift aan de overlegtafel. Dat opent soms deuren.”

Lees meer...

Kerk zijn in coronatijd

Nu door het corona virus de reguliere kerkdiensten zijn gestaakt, hebben we ook binnen De Bron naar andere manieren gezocht om bij elkaar betrokken te blijven en lief en leed te delen. Het is mooi om te merken dat veel creativiteit en energie wordt losgemaakt binnen onze wijkgemeente.
De normale zondagse diensten zijn de afgelopen weken vervangen door audio- en videodiensten die vooraf worden opgenomen en via het eigen YouTube kanaal van De Bron worden uitgezonden. Gemiddeld worden de uitzendingen bijna 200 keer beluisterd en bekeken.

dienst in de bron

dienst 24 mei in De Bron.

Lees meer...

Opbrengst Sobere Maaltijden en derde collecte

De opbrengsten van de derde collectes en de sobere maaltijden gaan dit jaar naar het Overweeghuis (voor prostituees die uit het circuit willen stappen). Fijn dat al een aantal mensen hebben gereageerd op de oproep om geld over te maken naar rekeningnummer NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, ovv Het Overweeghuis. Dit kan nog steeds. Helpt u mee om er een mooi bedrag van te maken?
Christian Hulzebos, werkgroep diaconie

 

De Bron participeert in Heel Groningen Helpt

In deze roerige periode worden we allen overspoeld met verdrietig en schrijnend nieuws. Ver weg maar ook heel dichtbij. Er is in deze tijd absoluut behoefte om elkaar te helpen en bij te staan. Nationaal is er ”Niet alleen”, een landelijk netwerk dat hulpvragers en allerlei (kerkelijke) organisaties van hulpbieders samenbrengt (https://nietalleen.nl/). Ook lokaal is er een dergelijk initiatief bedoeld voor ouderen, eenzame Groningers en iedereen die verplicht thuiszit tijdens deze coronacrisis. In onze stad is de hulplijn “Heel Groningen Helpt”, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bereikbaar via 050-2110428. Een hulpvraag kan ook op de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/ worden gesteld. “Als je belt, krijgt je een vrijwilliger aan de lijn die je vraag goed aanhoort. Daarna wordt de vraag doorgespeeld naar de zogenaamde matchteams in de wijken en dorpen. Dit zijn nieuw gevormde teams. In totaal staan er 900 vrijwilligers klaar in de hele provincie. Dat zijn mensen die actief zijn in bijvoorbeeld kerken, studentenverenigingen, maar ook facebookgroepen.” Aldus Evert Sulman, initiatiefnemer en kwartiermaker in Groningen – u hebt hem mogelijk in een van onze diensten horen spreken over Het Overweeghuis.
De Bron heeft aangegeven graag te willen participeren in dit initiatief. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/. Om het overzicht te houden wie vanuit De Bron hieraan mee wil werken, is het fijn om ook even een bericht te sturen aan het secretariaat.
Van harte aanbevolen!!

 

schildercursusSCHILDER EN TEKENWORKSHOP IN DE 40 DAGEN TIJD

In de Bron, Bentismaheerd 1a, Beijum in Groningen
Datum en tijdstip nog nader vast te stellen. De workshop wordt gegeven door Grietje Ynema en Maria Ufkes. Voorop staat het plezier in het creatief en kunstzinnig werken, niet het resultaat.
Zo ontstaan er na experimenten altijd eigen bijzondere en unieke werkstukken die ieder hun eigen authentiek verhaal vertellen. Om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen.
Stap voor stap gaan we aan de slag.
We gaan aan het werk met verf e.a. Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op. Opgave kan persoonlijk, of via een lijst in de foyer van de Bron, of via de mail bij Grietje Ynema.
Bellen kan ook: 050-5419452 Materiaalkosten zijn €5,- per persoon, inclusief koffie en thee.

 

actie sta opSta op

“Sta op!” is het overkoepelende thema van de 40-dagen tijd. Sta bijvoorbeeld op tegen armoede. Door €€€ te geven aan Kerk in Actie kan zij mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien en hen helpen aan eigen inkomsten. Zo kunnen ze weer hoop krijgen voor de toekomst. Daar moest ik aan denken bij het zien van een documentaire over een enorme vuilstortplaats in Ghana waarop e-waste uit Europa ligt: afgedankte telefoons, PCs, mp3 spelers, monitoren, enzovoort. Het mag daar niet als afval heen vervoerd worden, maar wel als geclaimd wordt dat het herbruikbaar is. Ja, ja goed plan, maar het betreft oude meuk en dus niet voor hergebruik geschikt! Duizenden mensen werken op die vuilnisbelt om $2 per dag te verdienen. Om te overleven, om het dagelijks brood te betalen. Op die vuilnisbelt loopt ook een jonge weduwe met een kind. Ze “koos” ervoor om via een afgedankte PC zich voor te doen als een Westerse vrouw die via een chatsite contact wilde maken met Westerse mannen. Tegelijkertijd probeerde een vriend mensen te chanteren met gevoelige gegevens van de gedumpte PC. De achterliggende reden: ARMOEDE. Met het zo verdiende geld hoopten ze een gewenste opleiding te kunnen betalen. Een dergelijk verhaal plaatst de “computer hulp telefoontjes” (“because you have serious Window problems“), die een aantal van u ongetwijfeld herkennen in een iets ander daglicht.

Lees meer...

afscheid Henk RutgersAfscheid van Henk Rutgers als Coördinator Beheer

Op zondag 1 maart is na de dienst afscheid genomen van Henk Rutgers in de rol van coördinator Beheer. Henk is in november 1983 gestart als koster en heeft zich sinds die tijd steeds met veel overtuiging ingezet voor de praktische aspecten van onze wijkgemeente. Hij is met het kosterschap begonnen in de Beijumkorf. Dat was een hele klus, want voor iedere zondag moest steeds alles opnieuw worden opgebouwd. Het orgel op zijn plaats zetten en alle stoelen in het gelid. Achter de tafel werd het grote witte doek ophangen waaraan het grote houten kruis werd bevestigd. Henk vond het belangrijk dat dit zo goed en zo strak mogelijk werd gedaan. Hij had al snel een coördinerende rol in de groep kosters en later de beheergroep.
Het is onmogelijk om een opsomming te maken van alle werkzaamheden die Henk voor de Bron heeft gedaan. We noemen een paar grote zaken noemen, wetend dat we daarbij heel veel zaken onbenoemd laten. Allereerst de ringleiding die in de kerkzaal aanwezig is. Die heeft hij helemaal in zijn eentje aangelegd. Daarnaast heeft hij de meterkast volledig vervangen en gemoderniseerd.

Lees meer...

coronavirusBericht over de eredienst

Om besmettingen met het coronavirus te minimaliseren of liever nog te voorkomen heeft de kerkenraad besloten om voorlopig af te zien van handen schudden in of na afloop van de kerkdienst. Ook al is nog niet bekend dat er in Gro-ningen iemand besmet is. Als we de Tafel vieren met het delen van brood en wijn zal dit misschien ook wat anders gaan dan u gewend bent. We willen de kwetsbare mensen onder ons niet in gevaar brengen. We hopen op uw aller begrip.
Namens de kerkenraad, ouderling eredienst.

 

projectkoorProjectkoor

Van harte ben je uitgenodigd om mee te zingen in het Projectkoor voor de Goede week en Pasen. Op vrijdag 28 februari starten we met de repetities van het projectkoor. We gaan zes keer oefenen onder de bezielende leiding van Peter Rippen. Het is nog een verrassing wat we gaan zingen, maar Peter en Alberte kennende gaat dat vast mooi worden. Doe je mee? Elke stem kan meedoen, maar we zoeken vooral een paar goeie sopranen. 
In de bijlage vind je de oefendata.
Geef je op door mij even te mailen.

Hartelijke groet, Marjanne Binsbergen