facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

afsluiting gebedsretraite kleinAfsluiting gebedsretraite met het Latifagebed

Op de eerste Paasdag sloten we de gebedsretraite af rondom het Latifagebed. Zes weken waren we onderweg. Op de zevende zondag zijn we uitgekomen waarnaar we op weg waren: Pasen. De laatste en zevende bede getuigt daarvan: ik ben bereid, ik sta op.
Het Latifagebed is een heel oud oecumenisch gebed in de breedste zin van het woord. Het is een vorm van bestaansmeditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Lichaam en geest worden bij elkaar betrokken.
Latifa betekent letterlijk subtiel en in dit gebed worden met enkele woorden de subtiele, fijnere kwaliteiten van ons leven genoemd. Zo luidt het hele gebed:
Ik besta
Ik verlang
Ik hoop
Ik geloof en vertrouw
Ik laat los
Ik heb lief
Ik ben bereid

Lees meer...

soeppaketGeslaagde actie!

Wat een soepzootje! 15 kg wortelen, 60 uien, 3 zakken aardappelen, gember, 60 knoflooktenen en ...nog wat meer ging er in de 30 ‘sobere soeppakketten’. Op 17 maart tussen 17 en 19 uur werden ze aan de deur bezorgd door 6 bezorgers. Daar ging heel wat aan vooraf. Brainstormend kwamen we binnen ZWO op het idee van een soeppakket, want jammer was het wel dat ‘de sobere soep’ in 2021 niet door zou gaan. Tijd voor actie en voor een nieuwe actie voor Bianca Couture. En wat zou het leuk zijn om voorafgaand aan het soeppakket wekelijks te komen met recepten van gemeenteleden, die eerder actief bij de sobere soep betrokken waren. Een keer wat andere namen in de Bronmail, dan de spaarzame gezichten die we op zondag nog zien en waarover we in de Bronmail lezen. De diaconie wilde graag helpen en zocht contact met vijf soepkokers, die op hun beurt hun recept met evt. verhaal wilden delen, Antje, Djurry, Betsy, Tineke en Janny. De recepten moesten soms nog wat aangepast en voor ongeveer 4 personen herschreven worden. Vervolgens verscheen door toedoen van scriba Lettie wekelijks een recept voor een heerlijke vegetarische soep in de Bronmail. Christian en ondergetekende zorgden voor verdere publiciteit.

Lees meer...

Gebedsretraite, een reactie

In deze veertigdagentijd kreeg ik twee inzichten aangereikt en die wil ik graag met u delen. In het vierde latifagebed bleek dat geloof en vertrouwen hetzelfde woord is. Vertrouwen gaat over de grens van het ik heen. Voor mij gaat vertrouwen nu ook verder dan geloven. Vertrouwen wekt vertrouwen tussen de Eeuwige en mij, het wordt mij geschonken. Hij aanvaardt mij zoals ik al ben en zo mogen wij daarop vertrouwen. En dat is het bruggetje naar mijn tweede inzicht.
Mijn favoriete lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben´ werd onlangs gezongen met ‘wek de liefde in mijn hart’ i.p.v. ‘zuiver uit wie ik zal zijn’. Voor mij bleek het verschil dat de liefde er al is tegenover wat nog kan/zal worden. Dan gaan ook de andere strofen anders klinken, niet als vraag, maar als een gegeven: U neemt mij aan zoals ik ben, U wekt de liefde in mijn hart, U bent nooit afwezig in mijn ziel en U leeft in mij! In beide inzichten mag ik Gods trouw vertrouwen.
Jan Knot

In memoriam Ankie Kats-Schuttinga
Op woensdag 10 maart 2021 is Ankie Kats – Schuttinga overleden op 90 jarige leeftijd. Voordat zij naar het zuiden van de stad zijn verhuisd, woonde Ankie samen met haar man Bauke jaren in Beijum en hebben zij in De Bron gekerkt. In de dienst van 14 maart j.l. is in De Bron een kaars aangestoken voor het leven van Ankie en voor sterkte en goede moed voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In memoriam Herman van Delden
Op 12 maart is overleden Herman van Delden op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde altijd met zijn vrouw Dikky in Beijum, maar verbleef al enige tijd in Maartenshof. Na een heupoperatie namen zijn krachten snel af en overleed hij in het verpleeghuis. In zijn werkzame leven was Herman een man van de techniek en leverde een belangrijke bijdrage aan hulpmiddelen voor revalidatie. Ook thuis met de modelspoorbaan boven was de techniek zijn passie. Samen met zijn vrouw was hij een geregelde kerkganger in de Bron. Woensdag 17 maart namen we afscheid van hem in een herdenkingsdienst met passende liederen, woorden ter overweging en gebeden. Centraal stond de tekst die ook boven de kaart stond: 'Ik ben de goede Herder en Ik ken de mijne' (Johannes 10: 14). We zijn gekend bij de Eeuwige en onze dierbaren, wat er ook gebeurt en in welke levensfase we ons ook bevinden. Het was Hermans belijdenistekst. We wensen Dikky en en de familie Gods nabijheid en de nabijheid van mensen toe.

soep

De ZWO: veel soeps!

Dizze moal een stukje over ZWO. Deur d'ogen van aine oet onze aigen kerke. Ie kennen heur wel: Abra, Abra Havinga bedoul ik. Maar ik continueer dit epistel maar in ABN, daarbij afwegende dat benevens onze Tonko Ufkens en een paar taalpuristen slechts weinigen het Grunnegs dialect beheersen. Een stukje over de ZWO dus door de ogen van een betrokken gemeentelid. Opdat u weet waar uw financiële bijdrage terecht komt. Hoe ben jij bij de ZWO betrokken geraakt Abra? “Ik denk dat ik ongeveer 6 jaar geleden gevraagd ben om de ZWO-werkgroep, bestaande uit Immie Hoekstra, Hilly Bennink en Lettie Oostinga en toen nog Gert Klungel, te versterken. De praktische kant van de werkgroep sprak me aan. En als we samen zijn dan komen we tot hele creatieve ideeën om, naast de reguliere collectes, geld voor een langer lopend ZWO-project op te halen.”
Waar staat de afkorting ZWO eigenlijk voor en met welke letter heb je de meeste affiniteit? “ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het belangrijk ‘er te zijn’ voor mensen die het minder goed hebben getroffen of die zich minder goed staande kunnen houden. Mensen te steunen, waar hulp nodig is. Dat past het best bij de letter ‘W’.”

Lees meer...

snertSobere maaltijden 2021

Ook in 2021 weer een soep van samenzijn, solidariteit en soberheid.
De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, begint op woensdag 17 februari. Dit is een tijd van bezinning, onthouding en vasten. Normaliter zien we elkaar dan in de Bron om samen te eten en een diaconaal project financieel te ondersteunen. We deden dit door middel van een ‘sobere soep’, een gezonde vegetarische maaltijdsoep, met sneden heerlijk, vers brood, informatie over het te steunen doel en als besluit een ‘collecte’ en koffie of thee. Dit jaar gaat het anders, maar de sobere soep gaat door en u kunt meedoen! In samenwerking met de diaconie en een aantal ‘koks’ zorgen we vanaf 17 februari wekelijks in de Bronmail voor een smakelijk soeprecept, vergezeld van een tekst of gedicht ter overdenking. Zo kunnen we in deze periode thuis van bijzondere soep genieten, een kaars aansteken en in gedachten even bij elkaar zijn of na afloop iemand bellen en napraten. We besluiten op woensdag 17 maart met een, voor wie dat wil, door de ZWO samengesteld soeppakket, met verse ingrediënten, waarmee u thuis aan de slag kunt gaan. Het basisbedrag voor dit pakket is 5 euro. De meeropbrengst is bestemd voor ons gezamenlijke project Bianca Couture. U kunt het verse soeppakket tot uiterlijk 3 maart via Lettie Oostinga bestellen. Op 17 maart wordt het op een afgesproken moment bij u bezorgd.
Het thema van Kerk in Actie in de veertigdagentijd 2021 luidt: “Ik ben er voor jou”.
We geloven dat God ook in deze onzekere en soms eenzame tijd bij ons is, hoop geeft en onze handen vult. Van hieruit kunnen we delen...een glimlach, aandacht, een klein gebaar. We wensen u veel kookplezier met de soeprecepten en verheugen ons op uw bestelling!
ZWO in samenwerking met de Diaconie,
Abra Havinga

40 dagentijdZesenveertigdagen tijd

Als diaken heb ik met het aanvaarden van het ambt mijzelf voorgenomen om af en toe ook even wat verdieping te zoeken. En dat met u te delen. Dit wordt dan misschien wel een wat andere KIS-bijdrage dan u van mij gewend bent, maar - spoiler - het einde is misschien wel weer vertrouwd (namelijk met de suggestie om uw €€ te doneren). Overigens maak ik me geen enkele illusie betreffende de mate van diepgang - ik heb me tot lay press beperkt. En dit keer gelezen over de veertigdagentijd. Deze periode begint in 2021 op Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, dus dat levert aan de keukentafel gespreksstof op net zoals de term Aswoensdag. In de tweede (!) eeuw na Christus, in wat wel de gouden eeuw van het Romeinse rijk wordt genoemd, is de aanzet gegeven voor de veertigdagentijd. Naar katholiek gebruik werd er in aanloop naar Pasen gevast. Aangezien er op zondagen niet werd gevast werd per pauselijk decreet door de toenmalige paus Gregorius de Grote zo rond het jaar 600 bepaald dat de veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen zou beginnen.

Lees meer...

Stageperiode Aline Sikkema

Beste leden en belangstellenden van de Bron. Het afgelopen half jaar is voorbijgevlogen. Jammer genoeg zit mijn stageperiode bij De Bron er alweer op. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, en ik ben erg dankbaar dat ik zoveel heb mogen doen en mogen leren ondanks alle maatregelen. Doordat er veel online gebeurde heb ik lang niet iedereen in de gemeente leren kennen en kunnen spreken. Dat vind ik wel erg jammer, ik had u allen graag willen ontmoeten! Vanwege de maatregelen heb ik ervoor gekozen mijn pastorale opdracht vanuit Windesheim uit te stellen. Omdat ik naast mijn studie werkzaam ben in de huisartsenpraktijk ben ik extra voorzichtig. Als de maatregelen versoepeld worden en het verantwoord is, dan ga ik nog een opdracht met betrekking tot pastoraat in de gemeente van De Bron uitvoeren. Wie weet kunnen we elkaar dan alsnog ontmoeten. Wilt u nog graag wat aan mij kwijt over mijn stage, over de diensten of heeft u nog vragen? Ik zie het graag tegemoet op mijn mail. Wie weet tot ziens! Hartelijke groeten,
Aline Sikkema

collecteDiaken zijn, ook in coronatijd is dat nodig.

Alian Bergsma is diaken in De Bron. Binnenkort komt er een einde aan haar vierjarige ambtsperiode. Een terug- en vooruitblik. Wat was destijds je motivatie om diaken te worden? Destijds werd Alian gevraagd door een zittende diaken om dit ambt te vervullen. ”Hier moest ik wel even over nadenken, ik was nog met veel andere zaken bezig naast mijn werk. Ik was nog niet eerder in een ambt actief geweest en ik vind het eigenlijk wel heel goed om ook eens een kijkje achter de schermen te nemen. Niet alles is altijd zichtbaar en er gebeurt heel veel.” Als een van de belangrijkste diaconale taken noemt Alian het omzien naar elkaar – een breed begrip. “Het gaat mij er dan vooral om oog te hebben voor die het minder hebben. Daarvoor is het heel belangrijk dat je dat weet, dat je dus contact met de wijk hebt.” Momenteel hebben een aantal diakenen contacten met maatschappelijke organisaties in Beijum, waardoor dit vorm gegeven wordt. Maar lukt dat ook nog in deze pandemie? ”Ja, ik denk dat we op een andere manier wel zichtbaar zijn geweest in de wijk.

Lees meer...

foto AbraGeslaagde actie voor Bianca Couture.

Eind november kondigden we onze actie voor Bianca Couture aan, de verkoop van cadeautasjes gevuld met jam, kaarten, kaarsen en een attentie. Ook kon een en ander los worden besteld. In dit jaar van afstand houden zal er geen spulletjesmarkt in de Bron en ook geen kerstmarkt in de Fontein zijn. Al snel stroomden de bestellingen binnen en draaide ‘het ZWO-team’, bestaande uit Lettie, Hilly, Immie en ondergetekende op volle toeren. Via de groeps-app hielden we elkaar op de hoogte van de aanvragen en de productie. Hoeveel jam nog, hoeveel kaarten en hoeveel kaarsen moeten er nog bij? De cadeautasjes, door koerier Lettie op de fiets door weer en wind bezorgd, vlogen namelijk de deur uit. De reacties waren enthousiast en positief. Idso sprong half december gelukkig nog bij met jam, zodat uiteindelijk iedereen bediend kon worden. Heel fijn! In totaal maakte Hilly ruim 200 kaarten. Speciale dank voor haar tomeloze inzet! Er werden verder 40 potten jam en meer dan 50 kaarsen gefabriceerd. En...het eindresultaat mag er zijn. Op 31 december was de laatste bestelling om 19.51 uur. Hiermee kwam de teller te staan op 422,50 euro! Een geweldig bedrag, goed voor bijna twee ‘starterskits’. Twee jonge vrouwen, die de opleiding bij Bianca Couture hebben afgerond, kunnen nu zelfstandig aan de slag. Een hoopvol begin van het nieuwe jaar. Hierbij willen we iedereen bedanken, die deze actie tot een succes heeft gemaakt.
Abra Havinga, namens ZWO