facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Collectedoel 40-dagentijd

Op 18 april jl heb ik een kijkje mogen nemen in het Gasthuis/Hospice aan de Eendrachtskade. Tijdens de diensten in de 40-dagentijd hadden we een derde collecte voor dit goede doel.
Ik was erg onder de indruk van het geheel. Een plek waar warmte van uitgaat; overal is aan gedacht tot in de kleinste details, om het laatste stukje van het leven van mensen tot een goed einde te brengen. Ze hebben een mooie ruime kamer, die ze zelf mogen inrichten met hun eigen spulletjes, er staat een hoog/laag bed, er is digitale tv en een koelkast. De was wordt voor hen gedaan en voor hun natje en droogje gezorgd. Familie kan blijven slapen. Overal hangt kunst, ingebracht door de vrijwilligers, elke 6 weken wordt dat gewijzigd. Mooie kleuren. Grote doeken met tekst en/of tekeningen van de bewoners en familie. Overal verse bloemen. En dit alles zonder overheidsgeld en bemoeienis. Gerund door betrokken vrijwilligers (120); alles wordt via fondswerving gerealiseerd. Ook ons college van diakenen ondersteunt het Hospice.
Een hartverwarmend project. Ik ben blij dat we een steentje bij hebben mogen dragen. De opbrengst was in totaal € 531,26. Namens het Hospice en de werkgroep Diaconie hartelijk bedankt voor jullie bijdrage
Immie Hoekstra

Opbrengst 3e collecte

hospice gasthuis groningen1De opbrengst van de 3 e collecte voor het Hospice/Gasthuis Groningen, inclusief de boekjes verkoop over het Hospice van Willemien Lenstra op Paasmorgen, bracht 531,26 euro op.
Namens het Hospice/Gasthuis heel erg bedankt voor de ondersteuning.
Deze opbrengst zal zeker weer een goede bestemming krijgen
namens de werkgroep Diaconie, Immie Hoekstra

 

Hospice/Gasthuis aan de Eendrachtskade in Groningen

sobere maaltijdTerugblik veertigdagentijd

In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door “Kerk in Actie”, hebben we toege-leefd naar Pasen met als thema “Een Nieuw Begin”. Met de eerste collectes volgden we dit thema waarvan om de andere week in de zondagse dienst een filmpje werd vertoont over het betreffende doel. In de foyer hing een poster van de sobere maaltijd. Elke week werd van de opbrengst van de maaltijd een nieuw bedrag bijge-schreven. Zo hebben gedurende vijf weken op de woensdagavond zo’n twintig mensen per keer soep en brood gegeten. De soepen varieerden van tomaten-pastinaak-soep tot pindasoep. Hoewel het er enkele jaren terug op leek dat de sobere maaltijd zijn beste tijd had gehad, blijkt sinds vorig jaar dat de behoefte om in de tijd van vasten een sobere maaltijd met elkaar te delen, er nog steeds is. Vanuit diaconaat zijn we er blij mee, want hierdoor hebben we een klein beetje kunnen bijdragen aan de mogelijkheid dat kleine boeren in arme landen weer zelf kunnen bepalen wat ze willen zaaien. Nu bepalen internationale zaaigoedbedrijven wat deze boeren moeten zaaien. Onnodige armoede en grondmisbruik is het gevolg. Met het programma “Open Source Seeds” van Hivos geven we de boeren Een Nieuw Begin. De vijf sobere maaltijden hebben het mooie bedrag opgele-verd van 387,35 euro.

Lees meer...

Paascyclus

Op 18 april begint dan de Paascyclus, met op Witte Donderdag een dienst van Schrift en Tafel om 19.00 u. Op deze avond vieren we de Maaltijd van de Heer. Net zoals Jezus met zijn leerlingen op de laatste avond aan tafel zat voor de joodse paasmaaltijd, zo zitten wij ook aan tafels. We delen brood en wijn en gedenken dat Jezus bij deze maaltijd het Heilig Avondmaal instelde. Het projectkoor zal ons ondersteunen bij deze viering.
Op Goede Vrijdag, eveneens om 19.00 u. lezen wij het lijdensverhaal van de evangelist Mattheus. We zingen passieliederen, verstillen onder het Beklag Gods en spreken de Goede Vrijdag gebeden uit. Het projectkoor zal onder anderen een aantal Bachkoralen zingen.
Op zaterdagavond komen we samen om 23.00 u. voor de Paaswake. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we horen over schepping en doortocht en het gebed uit de psalmen. Vervolgens wordt het opstan-dingsevangelie volgens Mattheus gelezen. De liturgische kleuren worden gewisseld. Het rood van het bloed van de martelaren wordt veranderd in het feestelijk wit van de paastijd. We gedenken onze doop en voor wie dit wil is er de mogelijkheid dit symbolisch te bevestigen met een waterkruisje op het voorhoofd. Het projectkoor zal ook op dit late uur meewerken.

Lees meer...

zwotafel 2019ZWO

Op zondag 14 april organiseert de ZWO de Paastafel.
Een tafel met leuke spulletjes, o.a. kaarsen, kaarten en jam.
De opbrengst is voor de Stichting rondom Baba die in Mali werkt aan verbetering van de leef-en werkom-standigheden van de extreem armen. We zien jullie graag bij onze tafel, tot dan!
namens de ZWO,
Immie Hoekstra

zondag 7 4 2019Bloemschikking bij de vijfde zondag in de veertigdagentijd, 07 april 2019

Bij de vijfde zondag:
Het verhaal van deze zondag gaat over de wijngaard. De wijngaard als krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor
zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). De Pachter weet dat een deel van de opbrengst de eigenaar van de wijngaard toebehoort. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet moge-lijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen staan stekelige dorre takken. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.
Bewerking van de tekst uit de brochure symbolisch bloemschikken Kerk in Actie

foto bloemschikking 31 3 2019Bloemschikking bij de vierde zondag in de veertigdagentijd, 31 maart 2019

“De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadi-ge God. De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en Schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.”
(brochure Kind op Zondag)
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar
een nieuw begin.

Het idee voor de bloemschikking is geïnspireerd op het thema: ‘Een nieuw begin’. Op de ta-fel staan 8 flessen bekleed met rietstengels.
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
Het riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.
Het jonge groen en de bloesemtakken symboliseren het tere begin.
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin maken.

Bewerking van de tekst uit de brochure symbolisch bloemschikken Kerk in Actie

Opening stilte en aandachtscentrum de Bron in 40-dagentijd

Op de maandagen 1 en 8 april is de Bron open van 19.30 tot 21.00. Het eerste uur is er vrije inloop met gelegenheid voor een kopje koffie of thee met een gesprekje. Ook liggen er teksten klaar om bij te verstillen voor persoonlijke meditatie en gebed in de kerkzaal. Tevens kan er een kaarsje worden aangestoken.
Van 20.30 tot 21.00 is er een gezamenlijke stilte-vesper.

In de Stille Week zal er een labyrint liggen in de kerkzaal met de mogelijkheid die individueel te lopen. Het labyrint is een oeroud beeld voor onze levensweg met zijn keerpunten en omwegen. Uiteindelijk komen we aan in het middelpunt, de bron/Bron van ons bestaan. De weg terug heeft een andere route. Maar je komt er altijd weer uit. Een labyrint is geen doolhof. 
In het christelijk geloof werd het het labyrint ook verbonden met de weg van Christus. Het werd als een hulpmiddel ingezet bij de bezinning in de Stille Week als een illustratie van zowel het leven van een christen als het leven van Christus zelf.
Daarnaast had het labyrint betekenis bij overgangsmomenten. Met name die functie zien we in onze huidige tijd terugkeren, bij ziekte, een nieuwe baan of pensionering.
Om zelf het labyrint te lopen met, voor wie dat wil, een handreiking en/of (na)gesprek, is de Bron open op:
15 april van 19.30 tot 21.00
16 april van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00
17 april van 10.00 tot 12.00, van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00.

Diakonaat

Op weg naar Pasen: een nieuw begin
Dit jaar is de veertigdagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen. In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk op Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda (7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan (21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.
In de vieringen wordt over het doel van de betreffende zondag een filmpje vertoond.

Lees meer...

bloemstuk 24 03 20193e zondag veertigdagentijd 24 maart 2019

korte uitleg bij de schikking:

De lezingen van vandaag roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien
zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.
De flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips
zodat er de suggestie van een oog ontstaat.
De bloeiende wilg, een eerste teken dat de lente komen gaat.
De Campanula plantjes bloeien paars, kleur van bezinning.
De appels verwijzen naar de boom die vrucht draagt.

bloemschikking1De symbolische schikking op de tafel in de Bron In de veertigdagentijd 2019

Hoe kan je nu opstaan en gaan feesten als de wereld zo verscheurd is.
Als er hartverscheurend lijden in of om je heen is. Je naaste mens ziek is of erger. Het lijkt meer op een tocht door de woestijn.
We zoeken naar een uitweg, een uittocht.
Kan dat in 40 dagen? Of gaat dat langer duren?

Door welke verzoekingen moeten wij heen gaan?
Met wie zijn wij solidair?

Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven.
Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs).
We bereiden ons voor op Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

Lees meer...