facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Gezamenlijk ZWO-project

Presentatie van het gezamenlijk project van de ZWO van De Nieuwe Kerk, De Fontein en De Bron op 18 juni in de Nieuwe Kerk.
Stichting The Future in our Hands is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een school en een medische post voor de lokale bevolking. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede opleiding krijgen en de hele bevolking medische zorg.
Dit project wordt nu ondersteund door alle drie de kerken. We gaan ons door gezamenlijke acties en extra acties bij de eigen kerken inzetten om dit project het komende jaar en misschien langer (De Bron en De Nieuwe Kerk zijn nog maar net begonnen) te ondersteunen. Op 18 juni geven we een korte presentatie over de stichting na de dienst.

Lees meer...

Taizéviering in De Bron

‘Laudate Omnes Gentes’ (‘Alle volken loof de Heer’) is één van de bekende liederen uit de geloofsgemeenschap Taizé. Op 11 juni is er een Taizédienst in de Bron. Deze oecumenische viering is in verband met Pinksteren verschoven naar de tweede zondag van de maand. De dienst is voorbereid met Lexia Koch, Nynke en Vincent van Ravels en Lettie Oostinga. Het belooft een dienst te worden met mooie liederen, meditatieve stiltes en treffende teksten!
U bent van harte welkom, de dienst begint om 10.00 uur.
Namens de werkgroep Oecumenische Vieringen, Lettie Oostinga

Rijstactie een succes!

Rijstactie voor Here Bugu ( Plaats van Vrede) , Mali, een initiatief van de Nederlandse Yvonne Gerner en de Malinees Mamadou (Baba) Traoré. U heb in KIS van 25 maart het artikel kunnen lezen van Agnes de Vos ( Kerk Actief) waarbij ze ons uitgebreid heeft geïnformeerd. In de veertigdagentijd is er in de Bron geld ingezameld tijdens de 3e collecte en samen met de opbrengst van de sobere maaltijden heeft dit een bedrag opgeleverd van 841,20 euro.
Een zak rijst van 100 kg kost 68 euro. We hadden het streven van 10 zakken, maar dit is ruimschoots gehaald, zoals u uit kunt rekenen. We kunnen hiermee 12 zakken en een beetje doneren, uiteraard in de vorm van geld, de rijst komt uit Mali zelf. Fantastisch, iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Mocht u nog meer willen weten over de stichting dan kunt u dat lezen op de website
www.rondombaba.nl en op de blog van Yvonne Gerner; rondombaba.blog-spot.nl

Afwezigheid Alberte van Ess

Zoals u weet uit eerdere berichten is onze wijkpredikant Alberte van Ess al geruime tijd uit de running als gevolg van problemen met haar hart. Begin april heeft zij een risicovolle operatie ondergaan. Het is tijdens de operatie even heel spannend geweest en ook de dagen daarna zijn bepaald niet gemakkelijk voor haar geweest. Gelukkig mocht Alberte vlak voor Pasen weer naar huis. We zijn nu een aantal weken verder en het gaat langzamerhand de goede kant op. Het is echter wel zaak om het heel rustig aan te doen en voorlopig nog niet aan werken te denken. Dat hebben de artsen haar stevig op het hart gedrukt. De komende weken mag ze voorzichtig beginnen met hartrevalidatie en dat zal veel energie vergen. Alberte heeft de afgelopen periode heel veel kaarten en andere vormen van goede wensen ontvangen; daar is ze heel blij mee en heeft dit als hartverwarmend ervaren.
Voorlopig is het nog te vermoeiend voor haar om bezoek te ontvangen en ook (lange) telefoongesprekken vergen nog te veel. Alberte wil graag iedereen bedanken die in de afgelopen weken met haar heeft meegeleefd en nog steeds meeleeft. Het doet haar erg goed om zich zo gesteund te weten.
Namens de wijkkerkenraad,
Nynke Ravels

levensparelsLevensparels gaven in de 40 dagentijd extra glans

Van Godsparel naar opstandingsparel, 18 parels met een betekenis die samen een armband vormen. Het idee is ontwikkeld door de evangelische-lutherse bisschop Lannebo uit Zweden. Dit idee is enthousiast opgepakt door Erik en Ellen Postma (eigenhandig gemaakt!) en gefotografeerd door Jaap Koerts
waarbij aan de hand van de foto's uitleg werd gegeven tijdens de diensten. De armbandjes vonden gretig aftrek: er zijn 50 stuks afgeleverd.
Met dank aan Erik en Ellen en Jaap voor dit mooie initiatief.

Toerustingsavond "Rouw en present zijn"

6 april in de Fontein waren zo’n 30 mensen bij elkaar uit de drie kerken, die zich inzetten voor het pastoraat en mensen van de uitvaartgroep. Heleen Stokroos had een avond voorbereid in het kader van haar opleiding. Het thema was “rouw en present zijn”.
Ze leidde ons bij haar inleiding door het doolhof die rouwen met zich mee kan brengen, want een ieder beleeft en doorleeft dit op zijn en haar eigen manier en tempo. Ze doorspekte dit schema met vele praktische voorbeelden, waarbij het niet alleen gaat over het verlies aan het leven, maar ook werkeloos worden, verlies van status, scheiding, een plotseling ongeluk of lichamelijk gehandicapt raken enz. 
De oude zienswijze zit vooral in het verwerken van verdriet, gemis; moeten we ergens doorheen? Moeten we erdoor genezen? De rouw wordt tegenwoordig meer ruimte gelaten, want verdriet gaat niet over. Marleen haalde diverse emoties aan die je kunt tegenkomen op pastoraal bezoek, want verlies hoort bij het leven, wanneer dan ook; dat bindt ons allemaal! Als je dat gaat inzien, komt er ook het inzicht dat ons huidige bestaan ook winst kan zijn. Het leven is om geleefd te worden en ook dat hoeven we niet alleen te doen.

Lees meer...

Terugblik Projectkoor voor Pasen.

Als u dit stukje leest is Pasen al weer achter de rug. Het projectkoor heeft sinds 3 maart elke vrijdagavond gerepeteerd in De Bron onder de bezielende leiding van Ton Tromp en Peter Rippen. Meer dan 20 mensen kwamen trouw. Ook een paar nieuwe mensen mochten we verwelkomen. Peter Rippen heeft het Onze Vader, zoals het tegenwoordig tijdens de diensten gebeden, wordt op muziek gezet. Deze versie is heel mooi geworden. We hebben uit de Graankorrel een paar vertrouwde bekende liederen gezongen en ook twee liederen uit Daar is het daglicht.

Lees meer...

Paascyclus 2017, de vieringen in de Bron.

"Maria Magdalena is radeloos als ze ziet dat het graf van Jezus leeg is. Ze vraagt aan de man die ze aanziet voor de hovenier waar het lichaam is gebleven. Pas als hij haar naam noemt, beseft ze wie ze voor zich heeft"; dit citaat staat in de orde van dienst van de komende Paascyclus in de Bron.
Witte Donderdag zal de jaarlijkse Paascyclus beginnen met de maaltijd van de Heer. Voorganger is ds. Jaap Koopmans. Yohanes Siem zal dan voor de muzikale ondersteuning zorgen. Het projectkoor van de Bron zal tijdens alle diensten zijn muzikale bijdrage leveren, onder leiding van verschillende dirigenten. Op Witte Donderdag zal na de dienst in de Bron ook de Passion weer kunnen worden bekeken en beleefd. Op Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag, waarin de nieuwe Paaskaars zal worden binnengedragen, zal ds. Koopmans ook voorgaan. In deze diensten zal Peter Rippen voor de muzikale omlijsting zorgen.
Licht, alles wordt licht!.....op de Paasmorgen zal ds. Thiemo Meijlink voorgaan, en zal Peter Rippen ons weer muzikaal begeleiden. Voor alle aanvangstijden: zie hiervoor het rooster voor de kerkdiensten op de achterzijde van Kerk in Stad.
Wij heten u allen van harte welkom om deze diensten met ons mee te maken.
Jan Bos, werkgroep Eredienst.

Paasgroet

Als jullie dit lezen is hopelijk de hartoperatie, gepland op 7 april, achter de rug en lig ik waarschijnlijk nog op de intensive care. Daarna nog een weekje op de verpleegafdeling van het UMCG. Vervolgens zal ik er een paar maanden uit zijn.
De Paascyclus zal ik dus niet meemaken in de Bron. Dat vind ik natuurlijk heel jammer. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het in goede handen is bij de collega's, de dienstdoende ambtsdragers, lectoren en het projectkoor met hun bezielende leiding. Het wordt dit jaar voor mij een Stille Week en de Paascyclus in het ziekenhuis. Ik hoop dat het symbool mag staan voor mijn herstel: het nieuwe leven tegemoet. Heel veel mensen hebben mij op wat voor manier dan ook sterkte gewenst, beloofd voor mij te bidden en een kaarsje aan te steken. Dat heeft me heel goed gedaan, me zo omringd te weten door al die lieve mensen.
Ik hoop jullie over enige maanden weer in goede gezondheid te ontmoeten.
Alberte van Ess

In memoriam Henrien van Klaarbergen - Draaisma

Op 50 jarige leeftijd is overleden Henrien Douwina Marlies van Klaarbergen – Draaisma, geboren op 29 juli 1966.
Henrien was al lang ziek. Meer dan twee jaar leefden zij en haar gezin, tussen hoop en vrees. In januari kreeg Henrien te horen dat zij uitbehandeld was, waarna zij naar de grens van haar aardse bestaan toeleefde. Enige weken geleden hebben wij in besloten kring samen gebeden en om een laatste zegen gevraagd.
In de avond van 21 maart 2017 overleed zij rustig, te midden van haar gezin, omringt door hun liefde.
Sinds 1986 waren Henrien, haar man Otto en de kinderen Marlies en Wiebe sterk betrokken bij onze wijkgemeente De Bron. Zij was een gelovige vrouw die ook vragen had. Daarom voelde zij zich thuis in De Bron, een zoekende en vragende geloofsgemeenschap.
Henrien was een vrolijke, sociale vrouw die makkelijk contacten maakte en onderhield. Zij was creatief en nam graag de regie. Maar bovenal was zij een innig geliefde moeder en echtgenote.

Lees meer...

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. (ZWO)

De actie voor Gambia, 'Future in our Hands' heeft zondag 12 maart € 31.95 opgeleverd. De verkoop van kaarsen van Abra bracht € 20,00 op.
Met een totale opbrengst van € 51,95. We zijn blij met deze eerste opbrengst.
Op zondag 2 april hebben we de Lentetafel met onder anderen ook spulletjes voor de komende Paasdagen.