facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag startweek 2017 met als thema: open huis.

Zaterdagavond 9 September stonden we met 2 jongerenteams klaar om te beginnen aan de dropping /speurtocht. Deze werd gehouden tussen Anloo en Schipborg met als herkenningspunten op de route de hunebedden nr. D7 en D8. De jongeren moesten via foto’s en aanwijzingen die op hun papier stonden de route in het donker volgen. Dit bleek niet mee te vallen, want uiteindelijk werd het voor één groep een echte dropping om dat ze de weg helemaal kwijt waren. Uiteindelijk was iedereen rond 1:00 uur weer binnen.
Woensdagmiddag 13 september was er soep eten in verschillende kerken voor de mensen uit de wijk. Bij het soep eten in de Fontein waren er ongeveer 25 personen. Ze hebben heerlijk gesmuld van een zelfgemaakte burgersoep met stokbrood en kruidenboter. In de Nieuwekerk waren er wat minder bezoekers, één buurtbewoonster en 2 Belgische toeristen. Ook hebben de bouwvakkers en orgelbouwers die daar aan het werk waren gezellig mee gege-ten van de kippensoep, groente soep of de linzensoep die daar geserveerd werden.

Lees meer...

Zondag 22 oktober oogstdienst!

Save the date: zondag 22 oktober oogstdienst met verse groente en fruit voor de voedselbank en oogsttafel van de ZWO met de opbrengst voor “Future in Our Hands”. In de volgende KIS komt hierover meer informatie.
kraampjes startzondagStartzondag
Ter afsluiting van de activiteiten in de startweek hadden we een bijzondere dienst in De Nieuwe Kerk met de gezamenlijke kerken: de startzondag van het kerkelijk jaar. We hebben ons als verschillende werkgroepen kunnen presenteren. De kerk was aangekleed met fleurige kraampjes die bemand werden door de verschillende werkgroepen. De diaconie had een tafel met vooral praktische attribu-ten zoals de kerktelefoon, een beker en schaal voor het avondmaal, een koffertje dat de ondersteuning bij vakantie voorstelde. En alle goede doelen op een A3. En verder de samenwerking in de wijk met koffie en soep, en de crea bea dames die breien voor goede doelen.

Lees meer...

vredesduifMedeling van de diaconie over de Vredesweek van 16 tot en met 24 september 2017

Duizenden mensen in het hele land komen tijdens de Vredesweek in actie voor vrede, verbinding en saamhorigheid: van "Walk of Peace tot College Tour", van kunstproject tot debat. Het thema dit jaar is: "de kracht van verbeelding" Voor het eerst reikt PAX , de organisatie achter de Vredesweek, PAX Duiven uit aan bijzondere vredesinitiatieven. De gedachte achter de Vredesweek is dat iedereen kan bijdragen aan vrede. Op 24 september om 16 uur is er een ontmoeting tussen verschillende levensbeschouwingen en religies in de muziekkoepel in het Noorderplantsoen. Uitgebreide informatie vind je in de PAX Vredeskant, te vinden op info tafel in De Bron.

dienst 10 09 20171090381Alberte van Ess weer ‘op de kansel’

“Langzaamaan” schreef Alberte in de vorige KiS. Omdat ze nog verder moet herstellen zal ze voorlopig één dienst per maand voor haar rekening nemen. Maar afgelopen zondag 10 september was ze er weer helemaal, en in een goed gevulde kerk! Daar zijn we in De Bron heel blij mee, in de eerste plaats voor haar zelf. In driekwartjaar hebben gemeenteleden veel opgevangen, maar het is fijn dat ze “terug” is. We zullen natuurlijk samen met haar nog wel aan energiebeheer blijven doen. Alberte, welkom terug!
Idso Wiersma

Zomervieringen in De Bron

Afgelopen zondag, 27 augustus was er in De Bron de laatste van zes zomervieringen. Ook in De Fontein en de Nieuwe Kerk was het thema van de zomervieringen ‘God ontmoeten in Paulus’. In De Bron zijn de vieringen voorbereid door een flink aantal gemeenteleden, die in tweetallen voorgingen in de diensten. Zo kreeg elke viering een eigen kleur, naast enkele gezamenlijke kenmerken die in alle diensten terugkwamen. Veel foto’s zijn er in de zomer niet gemaakt – ook de fotografen hadden ‘vakantie’ – en de redactie heeft ook geen schriftelijk verslagje binnengekregen. Misschien komt dat nog?

Langzaamaan...

Als ik dit schrijf ben ik net terug van de dienst in de Bron met aansluitend thee en koffie. Fijn om weer de bekende gezichten te zien. En om lief en leed met elkaar te delen. De verbondenheid binnen de Bron heb ik wat dat betreft ook zelf aan den lijve mogen ervaren, de afgelopen maanden.
Deze zondag was alweer de laatste zomerviering, die uitstekend werd vormgegeven door gemeenteleden.
Zelf hoop ik 10 september weer voor te gaan. Omdat ik nog steeds moet herstellen zal ik eerst één dienst in de maand voor mijn rekening nemen, zodat er ook nog energie overblijft voor andere werkzaamheden. Na overleg met de cardioloog heeft de bedrijfsarts met mij een schemaatje opgesteld om langzaamaan weer te kunnen opbouwen.
Ik kijk ernaar uit met de start van het nieuwe kerkelijk seizoen ook zelf weer de draad op te pakken.
Alberte van Ess

startweekprogrammaStartweek: 9 t/m 17 september 2017

Het programma voor de gezamenlijke startweek van Stad-Noord in de tweede week van september is nog niet helemaal rond, maar gaat er ongeveer als volgt uitzien:
Zaterdagavond 9 september: Activiteit oudere jeugd: dropping/speurtocht.
Woensdag 13 september: Openingsvesper en bloemschikken. Overdag kan er soep gegeten worden in alle drie de kerken.
Donderdagavond 14 september: Buitenactiviteit, Pelstergasthuis, Synagoge, Kaasproeverij
(eigen bijdrage 5 euro).
Vrijdagavond 15 september: Luthers foodfestival (eigen bijdrage p.p. 5 euro; 15 euro voor een gezin.
Zaterdagmiddag 16 september: Jeugdprogramma. ’s Avonds spannend Roege Bosspel.
Zondag 17 september: Startzondag. Kerkdienst; na de dienst kraampjes met presentatie werkgroepen. Eventueel lunch na de dienst.
We zoeken nog mensen die mee willen helpen bij het bloemschikken en voor het koken. U kunt zich opgeven bij mij.
Groeten, Erik Postma
Klik op hier voor het hele programma.

klik hier voor de poster met daarop alle activiteiten.

Zomervieringen

De komende zes vieringen in de Bron zijn voorbereid door een groep gemeenteleden. Net als in de wijkgemeentes van de Nieuwe Kerk en de Fontein staat de apostel Paulus centraal in de zomervieringen. Paulus, schrijver van een flinke hoeveelheid brieven die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, heeft bij moderne gelovigen niet een onverdeeld gunstig imago. Mede aan de hand van een boekje van Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, onderzoeken we in hoeverre dat terecht is. Het boekje ‘God ontmoeten in Paulus’ geeft een verfrissende kijk op de Romeinse Jood uit Zuid-Turkije.
Op zondag 23 juli beginnen we met het bekende bekeringsverhaal uit Handelingen 9. Christien de Ruiter en Agnes de Vos hebben de viering als thema meegegeven: ‘Wie zijn ogen niet kan gebruiken, moet leren met zijn hart te zien.’

Lees meer...

Afscheid kindernevendienst

Op 9 juli a.s. nemen Kelly en Eva afscheid van de kindernevendienst. Zij zetten hun schoolloopbaan voort op het voortgezet onderwijs.
Het is tegelijkertijd het voorlopige afscheid van de kindernevendiensten in de Bron. Vrijwel vanaf het begin van de Samen op Weggemeente Beijum heeft de kindernevendienst een vertrouwde plek gehad in de liturgie. Op de orde van dienst werd de dienst vermeld als ‘voor jonge oren’.
Dit is echter geen definitief afscheid. De huidige leiding (Jantien Dam, Betsy de Jong, Betsy AB en Christian Hulzebos) zijn bereid bij speciale diensten zoals bijvoorbeeld Pasen alsnog een kindernevendienst te organiseren. De kaars die bij deze diensten hoort, blijft dan ook zijn plek op de viertafel houden .
Daarnaast blijft Betsy AB lid van de stedelijke jeugdwerkgroep.
Ruud van Erp

Zondag 4 juni, Pinksteren 2017

Wat zouden we gaan beleven met elkaar op deze feestzondag? Deze dag van het feest van de Geest. De afloop van Pasen. Word ik geraakt? Komen we in ‘in vuur en vlam’?
Wordt er een taal gesproken die ik versta?
Ik zit stil te wachten. Om mij heen wordt er gepraat en gelachen. Mensen ontmoeten elkaar.
Gemengde gevoelens heb ik. Feest? Maar er is zoveel te huilen. Dat kan me zomaar ineens overvallen. Waarom tranen? Is het de worsteling om het uit te houden in je leven? Of het verdriet van gemis. Gemis van iets of van iemand.
Maar let op: het wordt stil! We gaan beginnen.
Gemeenteleden verzorgen met elkaar deze Pinksterviering (onze dominee is nog aan het revalideren). Het verhaal van Ruth, dat is wat vandaag wordt gelezen en gezongen. Als één van de tien mooiste Bijbelverhalen van de Groningers.

Lees meer...

Zondag 9 Juli 2017 de ZWO Zomertafel.

Op 9 juli as heeft de ZWO weer een actie voor het project : The Future in Our Hands.
De opbrengst gaat naar de 175 kinderen in Gambia om de mogelijkheid te krijgen om naar school te gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind naar school. Dus alle beetjes helpen. Ook is het bedoeld voor ondersteuning van de medische post.
U kunt uw bijdrage leveren door wat zomerspulletje af te nemen en wat lekkers te kopen voor bij de koffie. Helpt u ons mee?

Immie Hoekstra, werkgroep Diakonie/ZWO