facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Gedachteniszondag 24 november

Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degene herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars te ontsteken. Daarna is er gelegenheid voor een ieder overleden dierbaren te gedenken. Je kan daarvoor een waxinelichtje aansteken en het plaatsen op het glazen kruis. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Allerzielen 2 november

Op zaterdag 2 november is er in de Bron gelegenheid om persoonlijk een dierbare overledene te gedenken van 15.30 tot 17.30 u. Je kan een kaarsje aansteken of luisteren naar de muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen en mee te nemen naar huis.

Gemeente-oploop op 10 november.


Het blijft een raar woord vind ik, gemeente-oploop. Wat we ermee bedoelen is een korte bijeenkomst om gemeenteleden van De Bron bij te praten over zaken die spelen binnen de gemeente. Dat willen we op 10 november na de dienst graag doen. Daarbij zullen we vooral ingaan op de financiële situatie van onze gemeente en de mogelijk consequenties op korte/middellange termijn als er niets verandert. U wordt allemaal van harte uitgenodigd om op 10 november na of met een kopje koffie deel te nemen aan deze korte bijeenkomst.
Namens de kerkenraad, Nynke van Ravels.

Nu ik oud(er) word: gespreksgroep geloof en spiritualiteit

Ook in dit nieuwe seizoen wordt deze gespreksgroep aangeboden.
Enkele vragen: is elk mens is een spiritueel wezen?, a way of life, wat drijft je? Waaruit leef je?
De data van de bijeenkomsten zijn:
9 oktober, 13 november, en 15 januari 2020.
Tijd: inloop van 19.30 tot 20.00 u. met thee en koffie.
Om 20.00 u. begint de gespreksgroep en duurt tot 21.30 u.
Plaats: de Bron, Bentismaheerd 1A, Groningen

Oogstdienst 27 oktober 2019 in De Bron

Actueler dan nu kan de oogstdienst bijna niet zijn. Hoe mooi om de verbinding tussen de oogstdienst en het klimaat, het stikstofbesluit en protesterende boeren te zien. U hebt er ongetwijfeld over gehoord of het in beeld gezien: de honderden protesterende boeren en hun trekkers op het Malieveld en het strand van Scheveningen. Dit is echter niet de plaats voor een politiek getint verhaal. Nee, dit is de aankondiging van de oogstdienst d.d. 27 oktober. De oogstdienst komt voort uit de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor er geoogst kan worden, moeten er akkers worden geploegd en worden ingezaaid. Waarna een samenspel van bemeste aarde, water en zonlicht het uiteindelijke product bepaalt. De vruchtbaarheid van de aarde is een groot goed om te koesteren. Dat dit soms kromme boontjes of gek gevormde peren oplevert – wat geeft het: ze zijn immers even voedzaam. Voor deze oogstdienst wordt u van harte uitgenodigd om – symbolisch – de oogst van het land naar de kerk te brengen: misperen mogen dus ook. Net als voorgaande jaren hopen we op goed gevulde kratten met dit keer dus verse producten. Deze zullen daarna door de Voedselbank Groningen weer uitgedeeld worden aan hun clientèle. Doet u dit jaar ook (weer) mee?

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat er in de Bron een nieuwe ambtsdrager bevestigd zal worden.
Mevrouw (Paulien) van den Belt heeft aangegeven dat ze bereid is om diaken te worden.
Op zondag 27 oktober wordt Paulien in het ambt bevestigd. Gelijktijdig zal Immie Hoekstra haar ambt als diaken neerleggen.
Lettie Oostinga, scriba

Leerhuis mystiek

In de geschiedenis van de mystiek (het verlangen en streven naar verbinding met het goddelijke Geheim) hebben mystici van alle tijden en van verschillende religies ons laten zien dat God niet alleen buiten ons is, maar vooral ook binnen in ons. Er is daarmee een gemeenschappelijke goddelijke kern in het bestaan.
In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van het boek van Wim Davidse: “Er is meer in ons”. Leren van de mystici. De schrijver vergelijkt in zijn boek uitspraken over God van vijf moderne mystici en teksten afkomstig uit verschillende mystieke tradities. Daarbij zijn er verschillende mystieke wegen te ontdekken. Hieraan heeft de schrijver negen merkstenen ontleend om dat te markeren. Kunnen we wat met deze wegwijzers op de mystieke weg? Helpen ze ons om verder te komen, dichterbij het goddelijk Geheim?
We gaan erover in gesprek vanuit onze eigen ervaringen.
(Bij de boekbespreking staat een uitgebreidere weergave van bovengenoemd boek.)
Het gaat om vijf bijeenkomsten.
In 2019: 24 oktober, 21 november en 19 december.
In 2020: 23 januari en 20 februari.
Plaats: de Bron, Bentismaheerd 1A
Tijd: van 20.00 tot 22.00
Opgave en inlichtingen bij:
Alberte van Ess, 050-5415050
Jaap Koopmans, 050-3095503


Alberte van Ess

In memoriam: Hanneke Stam.

Op donderdag 3 oktober is overleden Hanneke Stam op de leeftijd van 65 jaar.
Wie kende Hanneke nu niet in de Bron. Een trouwe kerkganger, lid van de cantorij en later van het projectkoor, waar zij de coördinator van was. Daarnaast was ze jaren lid van de meditatiegroep en ook maakte ze vele jaren deel uit van de werkgroep eredienst, waar ze de organisten en pianisten benaderde voor het spelen bij de vieringen.
Hanneke werd geboren in 1954 in Geldrop. Haar jeugd bracht ze door op de boerderij. Hanneke kon goed leren en ging na de HBS scheikunde studeren in Eindhoven.
Tijdens een wandelvakantie ontmoette ze Jan en samen besloten ze in Groningen te gaan wonen. Ze kregen samen drie kinderen: Harma, Mark en Sander. Hanneke werkte jaren bij het GSP (Groninger Studenten Pastoraat), wat ze tot op het laatst heeft gedaan.
En toen kwam die verpletterende diagnose in de zomer van 2017: ALS. Het is bewonderingswaardig hoe ze deze ziekte gedragen heeft. Ze klaagde niet. Ze was sterk in haar kwetsbaarheid. Veel mensen ook vanuit de Bron hebben haar met liefde en zorg omringd en verzorgd.
Een lichtpuntje in de duisternis was de geboorte met Kerst 2017 van haar eerste kleinkind Lennah.
De laatste tijd werd duidelijk dat haar leven steeds meer lijden werd. Ze is in alle vrede, omringd door haar dierbaren, overleden.
Afgelopen dinsdag 8 oktober hebben we afscheid van haar genomen in de Bron. Aansluitend is ze begraven in Zuidwolde. De liturgie in de dienst was haar testament. Deze is ontstaan tijdens haar ziekteproces. De geloofstaal in liederen en gebeden hielp om wat haar was overkomen te duiden. Het koor zong het Luthers avondgebed. Haar zus Thea vertelde over haar leven en Fredrike van de leesclub las een brief aan Hanneke over haar meer dan 25 jaar trouw en actief lid zijn.
We wensen Jan, Sander, Mark en Harma en zij die bij hen horen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen en een plek te geven.
Als gemeente zullen we haar erg missen, maar dragen haar voor altijd in ons hart.
Alberte van Ess

Projecten diaconaat: wat we deden, doen en nog gaan doen.

Ik kreeg gisteren een nieuwsbrief van de Stichting Future in our Hands. Didy en Jan Steenhuis vertrekken begin volgend jaar weer naar Gambia. Ze komen daar dan al 20 jaar en gaan voor de 35e keer daar naar toe! Belangeloos, vol enthousiasme en betrokkenheid en hart voor “hun” kinderen in Kololi in Gambia. Inmiddels staat daar een prachtige school en een medische post/kraamkliniek. Er is altijd wat te doen. Ook daar worden de tijden duurder en kunnen de vaste kosten met de club van 100 niet meer worden betaald. Het moet nu minimaal een club van 110 worden.
Wat hebben wij inmiddels in De Bron en nu ook met onze samenwerking met De Fontein en De Nieuwe Kerk al mooie projecten voorbij zien komen. Van sommige hoor je nog iets en van andere weet je niet meer goed hoe het er nu bij staat. Maar het deed mij ook denken aan hoe die contacten zijn ontstaan. Wat voor mensen zetten zich nu met ziel en zaligheid in voor zo'n prachtig project. En dat doen ze dan vaak ook jaren. De vrijwilligers pur sang.
Ik denk aan ons project van De BemBakery van de Stichting People2People. Met de inzet van Henk Rut-gers die zoals jullie weten inmiddels een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor al zijn inzet. Door zijn inzet en enthousiasme werden wij dat ook. Ik denk nog aan dat leuke kookboekje, het was wel een klus maar ook ontzettend leuk. Als ik hier nog eens een recept uit maak kan ik ook weer lezen waarom iemand dat recept heeft ingestuurd. Vindt elders maar zo'n leuk kookboekje!

Lees meer...

Groen doen en groen zijn

De aankondiging dat er op de startzondag d.d. 15 september een theaterdienst zou zijn, werd bij ons thuis niet direct met unaniem enthousiasme en luid gejuich ontvangen. Onze kinderen associëren theater, c.q. toneel namelijk met een tamelijk saai optreden van een toneelgezelschap, waarbij de aanwezigheid verplicht is gesteld (vanuit school) en de behoefte niet vanuit henzelf komt. Maar als ouders zien we iets dergelijks toch zeker als een welkome kennismaking en uiting van creativiteit, die vaak geestverruimend werkt. Hoe passend is dan een theaterdienst als onderdeel van het festival van de Geest. Het was een zeer tot de verbeelding sprekende dienst met medewerkers van een aantal gemeenteleden uit stad-Noord. Zo beschouwd ook een geslaagd samenwerkingsproject. En met een thema - het klimaat - dat voort is gekomen uit een gezamenlijke brainstorm van gemeenteleden van dezelfde drie wijkgemeenten. Waarbij het de taak was van theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard om hier iets origineels van de maken.

Lees meer...

oogsttafelOogsttafel ZWO 27 oktober

Zondag 27 oktober heeft de ZWO weer een oogsttafel in de oogstdienst.
Wij vinden dit als ZWO een prachtige combinatie. Twee goede doelen die daarmee in de belangstelling staan(Stichting Rondom Baba en de Voedselbank) We geven wat en we halen wat op en dat dient beide goede doelen.
Als ZWO maken we al jaren jam voor deze oogsttafel. De opbrengt is voor ons ZWO project voor De Stichting Rondom Baba. U allen inmiddels al wel bekend.
We zien u graag bij onze tafel om ons weer te ondersteunen door oa een lekkere pot jam aan te schaffen. Graag tot dan
namens de ZWO Immie Hoekstra